برچسپ ها

۱۰/۱۳/۱۳۹۰

خریداری 20 هوایپمای برازیلی برای افغانستان

به نقل از طلوع نیوز، قرار است ایالات متحده امریکا ۲۰ هواپیمای جنگی A-29 را برای استفاده در افغانستان از کشور برازیل خریداری کند.
هزینه مجموعی این هواپیما ها ۳۵۵ میلیون دالر می شود و به اهداف آموزشی و عملیاتی استفاده خواهند شد.
شرکت برازیلی که این هواپیماها را بای ایالات متحده امریکا به فروش می رساند خدمات حفظ و مراقبت این هواپیما ها را بر عهده می گیرد.
کارلوس اگویر، رییس اجرایی شرکت امنیتی و دفاعی در یک خبرنامه گفته است که: ما متعهد هستیم هوا پیما های A-29 سوپر توکانو را مطابق جدول زمانی تعیین شده و در چارچوب بودجه آن انتقال کنیم.
بر بنیاد گزارش ها، نیروهای هوایی افغانستان این هواپیما را برای آموزش و راه اندازی عملیات های کشفی و عملیات های کوچک استفاده خواهند کرد.
بر بنیاد شرکت برازیلی، این هواپیما ها به برای انجام مأموریت های ضد هراس افگنی ایجاد شده اند و در حال حاضر از سوی نیروهای هوایی پنج کشور جهان استفاده می شوند.
این در حالی ست که روند آموزش نیروهای امنیتی به منظور قادر ساختن برای تأمین امنیت کشور پس از سال ۲۰۱۴ میلادی، شدت گرفته است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر