برچسپ ها

۱۰/۱۵/۱۳۹۰

کاهش ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی

ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دالر امریکایی کاهش یافته است.
به گزارش طلوع نیوز، اتحادیه صرافان می گوید با آنکه بانک مرکزی هر هفته تا 60 میلیون دالر را از سرای شهزاده طریق وارد بازار می سازد اما از هفت ماه به این سو ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکایی بیش از 5/4 افغانی کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه صرافان سرای شهزاده هر چند کاهش ارزش پول افغانی را در برابر ارزهای خارجی ، یک رویداد فصلی میداند اما کاهش کمک های خارجی و افزایش واردات را نیز از علل کاهش ارزش افغانی بیان می کند.
اتحادیه صرافان براین باور است که چالش ارزهای خارجی به ویژه کالدار پاکستانی و تومان ایرانی در ولایت های غربی و جنوبی کشور نیز سبب کاهش ارزش و اعتبار پول افغانی شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر