برچسپ ها

۳/۰۹/۱۳۹۱

پارلمان به میدان تجارت و معامله گری تبدیل شده است.

شماری از نمایندگان مجلس:
پارلمان به میدان تجارت و معامله گری تبدیل شده است.
تعدادی از نمایندگان مجلس در پی امضای موافقتنامه ی پیمان استراتژیک میان افغانستان و امریکا؛ نمایندگانی را که با این پیمان موافقت کرده اند، به معامله گری و اخذ پول از منابع مشخصی متهم می کنند.
مولوی نذیر احمد حنفی نماینده ی مردم هرات در مجلس نمایندگان از شماری آنانی است که با امضای این پیمان مخالفت نمود.
اقای حنفی می گوید: «نمایندگانی که با کارت های سبزشان این پیمان را تصویب کردند؛قبلاً هرکدام شان هزاران دالر و خانه های مجلل را دریافت کرده بودند.»
وی همچنان می گوید که  مجلس نمایندگان هم اکنون به یک میدان تجارت و معامله گری تبدیل گردیده است؛ که منافع ملی در آن زیر پا می گردد.
همچنان احمد ضیاء رفعت استاد دانشگاه بلخ می گوید که اکثریت نمایندگان مجلس بیشتر ازینکه به منافع ملی بیاندیشند،به منافع شخصی شان میاندیشند.
وی همچنان می گوید که تعدادی از نمایندگان مجلس با کمبود سواد و عدم آشنایی با قانون دچار هستند؛ و این باعث می گردد که آنان در تصامیم شان در مورد منافع ملی درست فکر نکنند و فریب پول و دیکته های حکومت را بخورد.
متن پیمان استراتژیک میان افغانستان و امریکا از دوهفته قبل به پارلمان فرستاده شده بود که بلاخره روز پنجشنبه با اکثریت آرا تصویب گردید.
همچنان فرهاد عظیمی نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان می گوید که حکومت هرچه بخواهد بالای پارلمان تحمیل می کند.
وی همچنان می گوید که حکومت کنونی به یک قمچین به جان پارلمان تبدیل شده و می خواهد که مواردی زیادی را بالای اعضای مجلس تحمیل نماید.
در همین حال نیلوفر ابراهیمی نماینده ی مردم هرات می گوید که تعدادی از وکلای مجلس حتی سواد کافی برای نوشتن و خواندن را ندارند؛با این حال آنان چگونه منافع ملی را در چنین موارد مهم تشخیص دهند.
امضای پیمان استراتژیک با وجود مخالفت های زیای مردم و چهره های سیاسی با اکثریت ارای مجلس نمایندگان تصویب گردید و بنا بر گفته های اخیر زلمی رسول وزیر خارجه ی کشور؛ دولت افغانستان بزودی و احتمالاً در نشست شانگهای پیمان راهبردی با کشور ترکیه نیز امضا خواهد کرد.
مختاروفایی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر