برچسپ ها

۳/۰۹/۱۳۹۱

مدیر تدریسی تربیه ی معلم بلخ بازداشت شد

زمری وحدت مدیر تدریسی تربیه معلم بلخ چهارشنبه هفته ی گذشته به جرم اختلاس و اخذ رشوه از ممحصلین این نهاد تعلمیمی توسط مامورین امنیتی بازداشت شده و هم اکنون در زندان بسر می برد.
عبدالسمیع قریشی رییس تربیه ی معلم بلخ بازداشت آقای وحدت را به جرم اختلاس تایید می کند و می گوید در حالیکه وی می خواسته در بدل پانزده هزار افغانی یک محصل ناکام را بطور غیر قانونی درین نهاد شامل درس نماید از سوی مامورین کشفی و استخباراتی شناسایی و بازداشت گردیده است.
همچنان یک منبعی موثق دیگر از داخل تربیه ی معلم بلخ که نخواست نامش گرفته شود گفت که امسال مدیر تدریسی این نهاد تعلیمی ده ها نفر را بطور غیر قانونی با اخذ ده ها هزار افغانی رشوه درین نهاد شامل درس نموده است.
منبع یاد شده ضمن تایید اخذ رشوه توسط مدیر تدریسی تربیه ی معلم بلخ می گوید که وی شاهد بوده است که مامورین امنیتی در حین اخذ رشوه آقای وحدت را بازداشت نموده است.وی می افزاید که فرشته معاون مدیر تدریسی این نهاد نیز در اخذ رشوه و چندین مورد اختلاس دیگر همدست مدیر تدریسی بوده است.
این منبع می گوید: « مدیر تدریسی و معاونش همراه با چند تن دیگر از زیردستانش یک باند مافیا در تربیه ی معلم بلخ می باشد که از سوی محصلین این نهاد به اخذ ده ها هزار افغانی رشوه متهم است».
یک منبعی اداره ی استخبارات ولایت بلخ که از افشای نامش خود داری می کند، گرفتاری مدیر تدریسی تربیه ی معلم بلخ را تایید نموده و از جزئیات بیشتر درین مورد خود داری می کند.
درهمین حال قیس مهر آیین رییس معارف بلخ از بازداشت مدیر تدریسی تربیه ی معلم بلخ اظهار بی خبری می کند و می گوید که تاهنوز از سوی مقامات امنیتی به آنان اطلاع داده نشده است.
 این در حالیست فساد اداری یکی از چالش های عمده فرا راه حکومت داری خوب در افغانستان عنوان شده و چندین بار افغانستان به عنوان دومین کشور فاسد در سراسر دنیا معرفی شده است.
مختار وفایی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر