برچسپ ها

۳/۰۹/۱۳۹۱

یک دانشجوی دانشگاه بلخ به قتل رسید.

یک دانشجوی دانشگاه بلخ به طور مرموزی به قتل رسید.
ادریس پژواک نیازی دانشجوی سال چهارم دانشکده ی انجنیری دانشگاه بلخ شنبه شب در کارته ی آریانای شهر مزارشریف در حالیکه با دیگر همصنفانش از محفل جشن فراغت بسوی لیلیه در حرکت بودند توسط دو موتر سایکیل سوار ناشناس به قتل رسید.
شیرجان درانی سخنگوی پولیس بلخ می گوید که یکتن از عاملین این قتل توسط پولیس زخمی و بازداشت گردیده و تحقیقات درین مورد جریان دارد.
آقای درانی می گوید که تاهنوز هدف و انگیزه ی این قتل معلوم نیست؛اما یکتن از همصنفان اسدالله که نمی خواهد از وی نام برده شود می گوید که در مسیر راه موتر اسدالله در حالیکه در جاده در حرکت بوده، گٍل های جاده توسط موتر شان بالای دو موتر سایکیل سوار باد می شود که با وجود معذرت خواهی؛آنان با تفنگچه اسدالله را به قتل می رساند.
آقای الکوزی رییس دانشگاه بلخ نیز قتل اسدالله محصل این دانشگاه را تایید می کند و می گوید که وی شنبه شب در بیرون از دانشگاه به قتل رسیده و تاهنوز به آنان درین مورد جزئیات داده نشده است.
این در حالیست که گفته می شود درین اواخر قتل های مرموزی که بیشتر توسط باندهای آدمکش و تروریستی انجام می شود در شهر مزارشریف افزایش یافته است.
مختار وفایی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر