برچسپ ها

۶/۲۰/۱۳۹۱

کاروان سه هزار جلد کتاب آرمان شهر در مزار شریف


نود و یکمین برنامه ی (گفتمان پلی میان نخبه گان و شهروندان)و کاروان سه هزار جلد کتاب بنیاد آرمان در شهر در شهر مزار شریف با حضور گسترده ی از فرهنگیان؛ادیبان، استادان و دانشجویان دانشگاه های این شهر عصر روز چهارشنبه در دانشگاه ابن سینا برگزار گردید.
جواد دروازیان به نمایندگی از بنیاد آرمان شهر گفت:
بنیاد آرمان شهر که از شش سال بدینسو فعالیتش را آغاز نموده؛هم اکنون دفتر مرکزی آن در کابل و چندین نمایندگی در ولایات کشور دارد که فعالیت های حقوق بشری؛مدنی ؛فرهنگی و نشراتی از فعالیت های عمده ی آن می باشد.
به گفته ی دروازیان تاکنون بنیاد آرمان شهر صد عنوان کتاب را در حوزه های حقوق بشری؛ادبی؛سیاسی و مدنی منتشر نموده است.
در این محفل صالح محمد خلیق نویسنده و رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ؛استاد عفیف باختری از شاعران معاصر؛تقی واحدی داستان نویس و فرخنده رجبی نویسنده و دانشجوی دانشگاه بلخ روی موضوعات،کتاب؛کتابت و کتاب خوانی که عنوان بحث های این گفتمان تعیین شده بود بحث کردند.
صالح محمد خلیق در مورد فرهنگ کتاب خوانی و کتاب نگاری در بلخ گفت: از زمانه های دور، بلخ شاهد فرهنگ غنی کتاب خوانی و کتاب نگاری بوده است؛اگر به تاریخ مراجعه نماییم؛بلخ اولین سرزمینی است که در کشورهای منطقه شاهد نخستین جرقه های کتاب نگاری و کتاب خوانی بوده است.
به گفته ی آقای خلیق هم اکنون در بلخ 50 کتابخانه ی فعال وجود دارد و در این کتابخانه ها عناوین مختلف کتاب ها در دسترس مراجعین قرار دارد.
تقی واحدی یک تن از داستان نویسان با بیان اینکه فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در کشور ضعیف و ترویج نگردیده است گفت: سایه حکومت های استبدادی در افغانستان سایه ی بالندگی و رشد استعدادها و جویندگان علم و فرهنگ را از آنان گرفته و این سرکوب ها باعث گردیده تا امروز یک نسل دور از کتاب و کتاب نگاری داشته باشیم.
همچنان فرخنده رجبی نویسنده و از دانشجویان دانشگاه بلخ،عدم توجه دانشگاه ها را به فرهنگ کتاب خوانی ، کتاب نگاری و روشنگری از دلایل عمده ی فقر فرهنگی و نبود فرهنگ مطالعه در میان جامعه دانسته گفت: هم اکنون در سراسر افغانستان 71 کتابخانه ی عمومی وجود دارد که 3 کتابخانه ی عمده ی آن در بلخ موجود می باشد که به دلایل مختلف این کتابخانه ها به خانه ی های سرد و بی مخاطب مبدل گردیده است.
همچنان کارشناسان در این گفتمان فرهنگی نا آشنایی استادان دانشگاه ها و مراکز تعلیمی و فرهنگی را با علوم جدید و معاصر از دلایل عمده ی رشد فرهنگ کتاب خوانی دانسته یاد‌ آور شدند که در دانشگاه ها و مراکز علمی در برابر کتاب های جدید حساسیت نشان داده شده و آن ها را نمی پذیرند.
به گفته ی تعدادی از اشتراک کنندگان این گفتمان، هم اکنون حتی دانشجویان و افراد باسواد؛ با مطالعه و کتابخوانی عادت ندارند.
بیشتر اشتراک کنندگان این گفتمان که دانشجویان و استادان دانشگاه ها می باشند خوشبین هستند که اجرای برنامه های این چنینی روی گسترش و رشد فرهنگ کتاب خوانی و کتاب نگاری تاثیر مثبت دارد.
مختار وفایی/ روزنامه عصرنو/ مزارشریف  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر