برچسپ ها

۱۲/۲۳/۱۳۹۱

زنان مافیایی، به حمایت بانوی اول کشور(زینت کرزی)...

سوء استفاده از صلاحیت و پست های حکومتی یکی از رسوایی های است که در افغانستان و بخصوص در حلقه ی اطرافیان و نزدیکان رییس جمهور کرزی به وضوح مشاهده می شود و این موضوع به عنوان یک غده ی سرطانی و چالش فراگیر در افغانستان ریشه دوانده است.
هرکس وابسته گی و نزدیکی به یکی از وزرا، وکلا؛ والیان و خانواده ی رییس جمهور داشت بدون در نظر گرفتن لیاقت، تحصیل و ...به مهم ترین پست های حکومتی گماشته می شود و آنانی که سال ها تحصیل کرده اند ئ هیچگونه وابسته گی به یکی از مقامات ندارند، از بی کاری و مجبوری به کشورهای بیگانه مهاجر می شوند و یا در همین جا از جامعه پرت شده و به کارهای شاقه می پردازند.
اینبار حرف از بانوی اول کشور "زینت کرزی" است؛ وی بدستور رییس جمهور همصنفی ها، وابسته گان و دوستانش را در پست های مهم حکومتی می گمارد  و در رسوایی های ارگ ریاست جمهوری در عرصه ی بانوان سهم می گیرد.
به نقل از نوشته ی یک کاربر شبکه ی فیسبوک چند سال پیش، یکی از اعضای مجلس نمایندگان در عین حال در دو پست دیگر ایفای وظیفه می کرد، هر از گاهی اگر کسی انتقاد میکرد، تنها دلیلی که این آقا یا خانم داشت این بود که من همصنفی همسر رییس جمهور(زینت کرزی) هستم.

به باور نصرت الله اقبال از فعالان شبکه ی اجتماعی فیسبوک، که این موضوع را در صفحه ی فیسبوک اش منتشر کرده است، این وکیل شورای ملی به مانند یک مافیا عمل می کرد، کسی در برابرش ایستاده گی کرده نمی توانست، چون همصنفی زیبت کرزی بود، زن اول مملکت! و در دانشگاه طبی کابل همصنفی جناب وکیل صاحب بوده.

نصرت الله اقبال می نویسد که در تازه ترین مورد سوءاستفاده از قدرت و صلاحیت های وظیفوی خانواده و اطرافیان کرزی؛ چندی قبل ناجیه طارق رییسه پیشین شفاخانه رابعه بلخی و معین کنونی وزارت صحت عامه؛ یکی دیگر از همصنفان بانو زینت کرزی هستند، این خانم از چندی بدینسو در سطح وزارت صحت عامه کشور دست به تصفیه قومی زده و از هر کی خوشش آمد مقرر و کسیکه به دماغش خوش نخورد برکنار میکند.

وی می نویسد، در روزهای اخیر ایشان تصمیم گرفتند تا یکی از خواهر خوانده های خود را بعنوان رییسه شفاخانه رابعه بلخی مقرر کنند.
به نقل از این کاربر شبکه ی اجتماعی فیسبوک فقط سه ماه پیش مسعوده فیضی از طریق امتحان رقابت در این پست مقرر شده است؛ اما بدلیل اینکه خانم ناجیه طارق تصمیم گرفته اند تا فرد جدیدی را به این پست مقرر کنند، ریاست به اصطلاح "اصلاحات اداری،" دوباره امتحان رقابت برگزار کرده و خواهر خوانده معین صاحب را به این پست کامیاب اعلام کرده است.
گفته میشود که خانم، مسعود فیضی در دادگاه شکایت کرده است؛ اما هنوز روشن نیست که دادگاه در این مورد چه تصمیم میگیرد.
درهمین حال اقبال این وضعیت را "واقعن وحشت ناک است"، می خواند و در مورد این همصنفی بانوی اول کشور می گوی: "زنی مافیا تر از شوهرش؛زنی جانی تر و وحشی تز از شوهرش."
این نخستین بار نیست که حرف از رسوایی های خانواده و اطرافیان رییس جمهوری کرزی زده می شود؛ بلکه تاهنوز بارها رسانه های اجتماعی و همگانی بطور گسترده ی فساد و باندهای مافیایی وابسته به اطرافیان رییس جمهور کرزی را برملا ساخته است، اما دیده شده است که این باندها و این رسوایی ها هر روز گسترده تر و قوی می شود.

این سوالی است که باشنیدن این رسوایی ها؛ هر خواننده و شنونده ی از خوش می پرسد؛ نصرت الله اقبال که این موضوع را در صفحه ی فیسبوک اش منتشرکرده است نیز چنین پرسیده است، اما احتمالا هنوز به جواب قانع کننده ی دست نیافته است:

بالآخره این سرزمین صاحب دارد یا نی؟
تا چه زمانی باید مردم قربانی رقابت ها و پیوندهای رییس جمهور و خانواده اش شوند؟
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر