برچسپ ها

۱۲/۱۸/۱۳۹۱

والی جنگ سالار ننگرها، مانع ساخت وساز این شهر می شود

اداره ی انکشاف بین المللی ایالات متحدهء امریکا یاUSAID والی ننگرهار را مسوول ناکامی پروژهء بازسازی بند برق درونته می خواند.
رییسUSAID در ننگرهار مایک دیمپسی گفت: علت نا کامی این پروژه بی پروایی و عملی نشدن وعده های گل آغا شیرزوی است.
تا به حال برای بازسازی بند برق درونته دو پروژه آغاز شده ولی پیش از تکمیل شدن، به ناکامی انجامیده اند.
به گفتهء رییس ادارهء انکشاف بین المللی ایالات متحدهء امریکا، پروژهء نخست به ارزش یازده ملیون دالر به یک شرکت خصوصی سپرده شده بود ولی به دلیل کار بی کیفیت این شرکت، پروژه متوقف شد.
ادامهء این کار بعداً به یک شرکت دیگر سپرده شد اما باز هم به دلایل نه چندان واضح، کار بازسازی بند برق درونته به پایان نرسید.
مایک دیمپسی، گل آغا شیروزی والی ننگرهار را مسوول ناکامی این دو پروژه می خواند اما نمی داند که والی ننگرهار چرا موفق به پیشبرد این پروژه نشده است:
«نمی توانم حدس بزنم که چرا والی با وجود وعدهء که کرده بود پول بازسازی بند درونته را فراهم نکرد. در جریان شش ماه ما بار ها از وی خواستیم تا تعهدی را که کرده بود عملی سازد، اما چنین نشد. واقعاً نمی دانیم که چرا والی تصمیم گرفت تا این پول را فراهم نکند
اما از دیدگاه والی ننگرهار قضیه رنگ دیگری دارد.
گل آغا شیرزوی می گوید: قرار بود بند برق درونته با ارزش 31 ملیون دالر بازسازی شود که ده درصد این پول را حکومت افغانستان می پرداخت، پنج صد هزار دالر را ادارهء "شیرزی فوندیشن" به دوش گرفته بود و متباقی را باید ادارهء انکشاف بین المللی ایالات متحدهء امریکا فراهم می ساخت.
شیرزی گفت: او حالا هم آماده است تا مقدار پول تعیین شده را بپردازد، علت توقف پروژهء بازسازی بند برق درونته، مشکلات داخلی در ادارهءUSAID است:
« این همه مشکلات خود آنهاست. ما به وعدهء خود ایستاده ایم و حکومت نیز متعهد است. آنها باید نخست با ما صحبت می کردند و اگر ما پول را فراهم کرده نمی توانیستم، پروژهء بازسازی بند برق را متوقف می ساختند. این مشکل خود آنهاست و خود شان دروغ گفته اند
درین حال رییس ادارهء انکشاف بین المللی ایالات متحدهء امریکا در ننگرهار می گوید: در شش ماه اخیر چندین بار با والی صحبت کرده ولی چیزی به دست نیاورده است.
دیمپسی گفت: حالا کمک والی با این پروژه دردی را دوا نخواهد کرد، چون پروژه ناکام و کار بازسازی بند برق درونته متوقف شده است.
رییسUSAID در ننگرهار گفت: ادارهء تحت رهبری اش حالا علاقه مند کمک با پروژهء بند برق درونته نیست.
افغانستان کشوریست که به انرژی برق نیاز جدی دارد.
اعمار و بازسازی بند های برق ظاهراً از عمده ترین برنامه های زیربنایی حکومت افغانستان است.
زیرا این کشور حالا در بخش انرژی برق وابسته به کشور های همسایه است ومقدار ناکافی انرژی برق افغانستان را کشور های همسایه از جمله ایران، تاجکستان و ازبکستان فراهم می سازند.
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر