۲۳ اسفند ۱۳۹۰

جنایت نابخشودنی از یک سرباز امریکایی در غرب افغانستان

امریکا باید نظامی خاطی وقاتل خود را به عنوان جنایتکار جنگی به اعدام محکوم کرده وبه بازمانده های قربانیان قندهار غرامت بدهد.
رویداد تکان دهنده ورقت بار حمله یک نظامی امریکایی برغیرنظامیان افغان درقندهار، ازنظرافکار عمومی وعاطفی غیرقابل جبران است. مقامات گفته اند که نظامی عامل تیراندازی به کودکان، زنان ومردان فردی دارای اختلال روانی بوده است؛ اما این مسأله هیچ چیزی را تغییرنمی دهد. این مشکل خود ارتش امریکاست که نباید درنقاط حساس، از روانی ها وجنایتکاران جنگی درمأموریت افغانستان استفاده کند. این حادثه کمرطالبان وپاکستان را محکم ترمی کند وبرعواطف وحقوق انسانی مردم افغانستان به شدت لطمه می زند. این وقایع زمینه ساز قیام مردمی علیه نیروهای امریکایی شده می تواند. 
مقامات امریکایی برای توقف حملاتی ازین دست باید اقداماتی جدی وبی رحمانه روی دست گیرند. اگردو مشاور امریکایی دروزارت داخله از سوی یک گروه از تروریستی- سیاسی کشته می شود؛ کشتار غیرنظامیان درقندهار ازنظرماهیت با آن تفاوت دارد. امریکا باید برای بازماندگان قربانیان غرامت پرداخته وفرد مظنون را مطابق قوانین جاری امریکا به اعدام محکوم کند. مجازات اعدام درامریکا ازنظرقانون پابرجاست و مجازات عامل تیراندازی مرگبار، فقط یک مجازات می تواند داشته باشد.
این کشتارهای ددمنشانه وخود سر، برتوان نیروهای ضد افغانستان وضد امریکا درکشور می افزاید وروحیۀ آن ها را درامر ترغیب مردم به خیزش های خشونت بارعلیه نیروهای خارجی تقویت می کند. اضافه برآن، حلقات مرتبط با ایران وپاکستان دردولت وحکومت افغانستان که در سطوح بالای امور حضور دارند، تلاش های خود را هرچه بیشتر برای جلوگیری از ایجاد اشتراک منافع  بین افغانستان وامریکا جدی تر خواهند کرد. چنان که اخیراً علی رغم نزدیکی امریکا وکابل درموضوع امضای پیمان استراتیژیک با امریکا، این حلقات توانسته اند که روند نهایی سازی پیمان استراتیژیک را از نظر زمانی کش بدهند وزمان کمایی کنند تا دورۀ کار ریاست جمهوری کرزی به پایان برسد وآنگاه شرایطی فراهم شود که امریکا مجبور شود از تمدید مأموریت تیم حاکم درکابل پس ازسال 2014 نیز حمایت کند. اگرحمایت هم نکند، طبق وعده، قوای خارجی ازکشور بیرون می روند و تیم کابل دوباره پای خود را درقدرت محکم می کند. 
خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس اعلام کرده است که 9 کودک و 3 زن در میان کشته شدگان هستند.
کرزی طی بیانیه‌ای درباره این حادثه گفت: این یک اقدام تروریستی است و کشتار عمدی شهروندان بی گناه بوده و نمی‌توان آن را بخشید.
وی گفت که بارها از آمریکا خواسته که کشتار غیرنظامیان متوقف شود.
چندی پیش نیز نظامیان آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام قرآن را به آتش کشاندند که این اقدام با اعتراض گسترده مردم افغانستان مواجه شد و مردم این کشور خواستار خروج سریعتر نظامیان آمریکایی از این کشور شدند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر