۰۵ فروردین ۱۳۹۱

خشم شهروندان شهر مزارشریف نسبت به اعمال وحشیانه ی ایران

همزمان با حضور گسترده ی مردم از کشورهای مختلف و ولایات افغانستان به شهر مزارشریف بخاطر شرکت در جشن عنعنوی "گل سرخ " تعدادی از تصاویری که حاوی عکس های اعدام افغانان در ایران  و وضعیت ناهنجار مهاجرین افغانی را در آن کشور و پیام های ضد ایران را نشان می دهند؛ در تعدادی از نقاط شهر نصب شده اند که دیدن این تصاویر سخت باعث نگرانی و خشم مردم  شهروندان شهر مزارشریف شده و خواهان پیگیری عاملین این جنایات(اعدام ها) از سوی سازمان ملل و حکومت افغانستان می باشند.
درهمین حال تعدادی ازشهروندان شهرمزارشریف  می گویند که در روزهای عید نوروز و سال نو مردم از سراسر ولایات و کشورهای مختلف به شهرمزارشریف می آیند و نباید آنهاچهره ی شهر را با چنین تصاویری مشاهده نمایند.
محمد ناصر یکتن از شهروندان شهر مزارشریف که در حال تماشای این تصاویر است با ناراحتی می گوید که:(مردم در مزارشریف بخاطر شادی و جشن می آیند؛نه بخاطر تماشای این عکس ها) وی می گوید که درست است که ایران در حق افغانستان و مردم ما ظلم می کند،اما درین روزها مناسب نیست که این عکس ها در روی شهر نصب گردد.
به گفته ی یکی دیگر از شهروندان شهر مزارشریف این تصاویر دقیقاً دو روز قبل از روز جشن نوروز در دیوارهای شهر مزارشریف نصب گردیده بود که عاملین این کار میخواستند که با منتشر نمودن این تصاویر خشم مردم را نسبت به کشور ایران برانگیزد .
در آستانه ی روزهای جشن نوروز در سراسر شهرمزارشریف پوسترهای که حاوی پیام های نورزی،اشعار در مورد صلح و پیام های تبریکی نهادها و ارگان های مختلف می باشند، به چشم می خورند که امسال در میان آنان تصاویر ضد ایران نیز اضافه گردیده است.
ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ از منتشر شدن این تصاویر اظهار بی خبر ی نموده و می گوید که این تصاویر  درنا  هماهنگی با این اداره منتشر شده است.
صالح محمد خلیق رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ می گوید : کسانی که این تصاویر را بدون هماهنگی با ارگان های مربوطه در شهر منتشر نموده باید توسط ارگان های کشفی و امنیتی شناسایی گردد.
در یکی ازین تصاویر که نشان می دهد چند تن از کارگران افغان به دار آویخته شده اند؛نوشته شده است که : " هموطنان عزیز: با دیدن این صحنه ها از جنایات نابخشودنی ایران،قضاوت را شما نمایید!
این هم تصاویری که با کمره ی غیر معیاری ام گرفته ام:

این تصاویر از برخورد های غیر انسانی سپاه پاسداران در مقابل مهاجرین افغانستانی حکایت دارند.
 
کسانی که این تصاویر را تماشا می کنند،خشم شان نسبت این اعمال وحشیانه را میتوان بخوبی مشاهده کرد!

این تصاویر در نقاط مزدحم شهر مزارشریف که تعداد شان بیش از صدها قطعه عکس می باشند نصب گردیده است.

۱ نظر: