۰۸ فروردین ۱۳۹۱

افزایش «رسانه ها» و یا «جعبه های موسیقی» در بلخ؟!

 نگاه انتقادی به محتویات رسانه های شنیداری بلخ!
یازده سال از عمر دموکراسی نوپای در افغانستان می گذرد ، درین یازده سال مردم افغانستان بامقوله های؛آزادی بیان؛رسانه ها؛حقوق بشر و ... بصورت سطحی آشنا شده اند،بیشتر از همه درین یازده سال مردم افغانستان شاهد حضور گسترده و چشم گیر رسانه های تصویری،صوتی و چاپی بوده اند ؛ تعدادی ازین رسانه ها به نسبت نداشتن کادرهای علمی اداره کننده و یک پالیسی مشخص که یکی از ضروریات هر رسانه می باشد، به یک جعبه ی موسیقی تبدیل شده و در ساعات نشراتی شان می پردازند به نشر و پخش موسیقی های رنگارنگ.
شنیدن و گوش دادن به موسیقی برای ملتی که یک عمر جنگ طولانی و روزهای دشواری را پشت سر گذشتانده اند نیز بی بهره نیست،اما:
هرچه از حد بگذرد،رسوا شود!
هم اکنون در ولایت بلخ  17شبکه ی رادیویی،7 شبکه ی تلویزیونی و30  نشریه ی  چاپی فعال می باشند.
رادیوهای که از بلخ نشرات دارند،بیشترین ساعات نشراتی شان را پخش موسیقی و برنامه های "آهنگ های فرمایشی" تشکیل می دهند.
در حالیکه رسانه ها در آوردن تغییرات  مثبت و منفی در میان جوامع نقش عمده ی را می توانند بازی کنند،این رسانه ها بجای پرداختن به نشر موضوعاتی که نیاز مبرم جامعه ی ماست،موارد و موضوعاتی دیگری را که شامل،آهنگ و فلم های فرسوده و نشر شده می باشد از رسانه های بیرونی کاپی نموده و نشخوار می کنند.
رسانه ها ی فعال در بلخ با پخش برنامه های مبتذل و بیهوده از یکطرف باعث ضیاع وقت جوانان و خانوده ها می گردند و از طرف دیگر مردم را از فرهنگ اصیل پربار افغانستان دور می سازند.

رسانه های دیداری و شنیداری در بلخ همواره دنبال تبلیغ برنامه ها و فرهنگ کشورهای بیگانه اند و هیچگونه توجهی به ادبیات و فرهنگ خود ما ندارند.
خبر و انعکاس وقایع و حوادث جامعه یکی از اساسی ترین مسوولیت های رسانه ها می باشد،اکثر رادیوهای محلی فاقد برنامه های خبری می باشد و هیچگونه مسوولیتی درین قبال از خود نشان نمی دهند،درحالیکه مردم خیلی علاقه مند هستند تا از کوچکترین رویدادهای محلی آگاه باشند.
هنگامیکه بخواهیم از طریق رادیو ها از رویدادهای خبری بلخ و افغانستان با خبر شویم،بجای خبر و موضوعات فرهنگی و اجتماعی با موسیقی و برنامه های بیهوده روبرو می شویم.

افرادی که در این رادیوها مصروف  گویندگی برنامه های"آهنگ های فرمایشی"هستند،اندک معلومات و آگاهی در مورد رسانه ها و ادبیات رسانه یی ندارند و با لهجه ها و ادبیات کاملاً اشتباه درین برنامه ها رجز خوانی می کنند.
اداره ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ ،باید برنامه ی داشته باشد که طبق آن تمام محتویات و برنامه های این رادیو ها را به اساس ارزش های رسانه یی و فرهنگی کشور ما عیار نماید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ که مسوولیت ثبت،  راجستر ،کنترول و رشد رسانه ها بخشی از کارها و برنامه هایش می باشد، به جای پرداختن به مسائل مهم و بنیادی دنبال برنامه ها و کارهای بی اساس افتاده است که هر روز برای خبرنگاران و رسانه های آزاد وفعال محدودیت های را وضع می کند.
تاهنوز در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره ی که این وظایف را انجام دهد وجود ندارد و هم اکنون چنین برنامه ی از سوی این وزارت روی دست نیست.
هرچند تاهنوز وزارت اطلاعات و فرهنگ چندین بار در مورد محتوای نشراتی تلویزیون ها ابراز نظرنموده و در مواردی هم خواستار منع نشر نمودن بعضی از برنامه ها و سریال های این تلویزیون ها شده است،اما از آنجای که این وزارت تاهنوز با عملکرد مثبت در جامعه ظاهر نشده ودنبال برنامه های شخصی و سلیقوی خودش بوده، این عملکرد و "خواهش" این وزارت را رسانه ها نادیده گرفته و در مواردی هم این کار وزارت اطلاعات و فرهنگ را به مسخره گرفته اند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر