۱۶ مرداد ۱۳۹۱

آی اس آی پاکستان عامل اصلی نسل کشی 17 اسد در مزارشریف!

هفدهم اسد سال 1377 سالروز نسل کشی مردم ولایات شمال و بخصوص مزارشریف بدست نیروهای طالبان است.
به گفته ی شاهدان عینی پس از اینکه گروه های جهادی در مزارشریف در مقابل نیروهای طالبان شکست را پذیرفتند و شهر در اختیار طالبان در آمد؛آنان به قتل و کشتار بی رحمانه ی مردم دست زدند و در ولایات شمال ده ها هزار انسان بی گناه را به خاک و خون کشاندند.
تعدادی از تحلیلگران و آگاهان مسایل سیاسی عامل این قتل و کشتار نیروهای طالبان را عقده های مذهبی طالبان و تعداد دیگر نیروی استخباراتی پاکستان(آی اس آی) را عامل اصلی این کشتار ها دانسته می گویند که پاکستان در صدد نفاق و سنگ اندازی میان اقوام ساکن در کشور است و نسل کشی 17 اسد در مزارشریف نیز بر مبنای همین اهداف بدستور آنان توسط طالبان عملی گردید.
قیوم بابک ژورنالیست و آگاه مسایل سیاسی در بلخ می گوید:
این را همه می دانیم که طالبان دست پرورده ی پاکستان است و پاکستان بطور علنی و آشکار به افغانستان تجاوز کرد و کشتار قومی را در جای جای این کشور توسط طالبان براه انداخت.
آقای بابک می گوید که طالبان در آنروزهای نخست حاکمیت شانولایت بلخ، دستور سربریدن اقوام خاصی را به نیروهای شان در مدت سه روز در سطح شهر اعلام کرده بودند و درین مدت هزاران تن در ولایات شمال کشور هدف تیرباران این نیروها قرارگرفته و شهید شدند.
آقای بابک در مورد بازپرسی از عاملین این رویدادها و گرفتاری و محاکمه ی آنان می گوید:
کشور در وضعیتی نیست که انتظار داشته باشیم؛گروه ها و افرادی که حمایت استخبارات و کشورهای بزرگ دنیا را با خود دارند دستگیر و شاهد محاکمه ی آنان باشیم؛اما باتاسف که نهادهای بین المللی و ملی که داد از حقوق بشر و عدالت انتقالی می زنند در این مورد سکوت نموده اند.
در همین حال سید محمد اسلامی آگاه امور دینی و اجتماعی می گوید:
طالبان شکست و تلفاتی را که در مقابله با احزاب جهادی در اشغال شهر مزارشریف داده بودند؛پس از پیروزی شان خواستند تلفات و شکست های شان را باقتل و کشتار مردمان بی گناه جبران نمایند و در عین حال برداشت اشتباه سران طالبان از پیروان مذهب تشیع عامل دیگر این کشتارهای بی رحمانه بود.
به گفته ی این آگاهان ملامنان نیازی والی وقت طالبان در بلخ اعلام نموده بود که پیروان مذهب تشیع کافر هستند و قتل آنان به مسلمانان روا می باشد.
از سوی دیگر تعدادی از آگاهان احزاب حاکم در آن زمان را عامل بروز این کشتار ها توسط طالبان می دانند و می گویند که سران احزاب جهادی در آن زمان در مناطقی که حکمروایی می کردند به آزار و اذیت مردم می پرداختند و تعدادی از مردم بنابر سلیقه های مذهبی و قومی درهماهنگ با طالبان عمل می کردند و زمینه را برای ظهور طالبان آماده کرده بودند.
این در حالیست که ملا منان نیازی والی وقت طالبان در بلخ بود و گفته می شود فرمان کشتار های دسته جمعی و نسل کشی نیز از جانب وی صادر و عملی می گردید ؛وی هم اکنون در زندان گوانتنامو در حبس است و از مدتی بدینسو تلاش ها از سوی طالبان و شورای عالی صلح برای رهایی وی بخاطر مذاکرات صلح جریان دارد.
مختار وفایی/ روزنامه عصرنو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر