۲۴ بهمن ۱۳۹۱

پرده برداری از نقشه ی شوم یک حلقه ی فساد پیشه ها در یکی از ادارات بلخ

از حیف و میل میلیون ها افغانی حق شهدا و معلولین جگوگیری شد!وبلاگ شخصی مختار وفایی به اسنادی دست یافته است که نشان می دهد،در ریاست کار و امور اجتماعی،شهدا و معلولین و لایت بلخ،یک حلقه ی مشخصی از کارمندان به همکاری رییس این اداره در یک برنامه ریزی مشخص چشم به بیش از هفده میلیون افغانی که حق وارثین شهدا و معلولین می باشد،دوخته اند و با ساختن فورمه های جعلی در صدد بدست آوردن این پول هنگفت بوده اند که قبل از رسیدن به هدف، تلاش و تعقیب ماموران امنیت ملی باعث خنثا شدن پلان و باز داشت این حلقه ی فساد گردیده است.
سندی که به آن وبلاگ شخصی مختار وفایی دست یافته است،نتیجه یی بررسی یک هیئت باصلایت که متشکل از نماینده ی ریاست امنیت ملی،ریاست عدلیه،مستوفیت و کارشناس مقام ولایت بلخ،می باشد که در آن آمده است: « این هیئت توظیف گردید تا پیرامون چگونگی طی مراحل حقوق و امتیازات(48) قطعه فورم انتقالی ورثه ی شهدا که معرفت(16) تن از وکلای ورثه که ذریعه ی (16) قطعه مکاتب که همه مکاتب متذکره به تاریخ، 29 / 12/ 1389 از طریق ریاست عمومی کار و امور خزینه و تقاعد معینیت کار و امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا ومعلولین اصدار یافته و بعد از گذشت یک سال بدون مراجعه و عدم موجودیت وکلا از طریق آمریت شهدا و معلولین ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بلخ به هدایت گلالی هوتک رییس این اداره توسط مدیر تادیان این اداره تحت اجرا قرار گرفته، دقیقا مورد رسیدگی قرار دهد.»
همچنان در سند آمده است که 48 قطعه فورم به وکالت 16 تن از وکلای ورثه ی شهدا،قبل از آنکه از طریق پست مخابرات به آرشیف تسلیم داده شود،توسط شخص مجهوالهویه به ملاحظه ی گلالی هوتک رییس کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بلخ رسیده است  و تلاش شده است از راه‌های غیر قانونی با عدم حضور داشت وکلای ورثه‌‌ی شهدا و معلولین این فورمه ها ترتیب داده شده است.حاجی محمد عظیم آمر شهدا و معلولین این ریاست به هیئت موظف اقرار نموده است که 48 فورمه ها بدون استیذان وی ترتیب داده شده و به امضای وی نمی رسد.محمد عظیم گفته است که فورمه ها باید پس از اینکه وی امضا می نمود توسط حاجی خداینظر مدیر محاسبه ترتیب داده می شد که اصلا نشده و طی مراحل فورمه ها بطور فوق العاده در ظرف(24 الی 48) ساعت توسط شخص نامعلوم طی مراحل شده است.
در همین حال حاجی خداینظر مدیر محاسبه ریاست کار و امور اجتماعی،شهدا و معلولین اقرار نموده است که نخست پنج قطعه فورم توسط آمر شهدا و معلولین به گلالی هوتک رییس این اداره مسترد گردید و پنج روز بعد از آن محمد بشیر مدیر تادیات این ریاست حوالی ساعت (9) قبل از ظهر تعداد 48 قطعه فورم انتقالی به وکالت 16 تن از وکلای ورثه را، در داخل یک خریطه آورده و به محمد حنیف مسوول بخش محاسبه می سپارد و تاکید می کند که تا ساعت 11  اسناد متذکره را قید وارده گرفته تا بعداً اجراات گردد.همچنان مدیر محاسبه‌ی این ریاست نیز تایید کرده است که این فورمه ها بدون حضور داشت وکلای ورثه و نبود مهر و شصت آنان در پای فورمه ها،طی مراحل گردیده است.
در این گزارش هیئت موظف از زبان محمد بشیر مدیر تادیات ریاست کار و امور اجتماعی،شهدا و معلولین،نگاشته شده است که طی مراحل غیر قانونی این فورمه ها توسط وی و به هدایت گلالی هوتک رییس کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت بلخ صورت گرفته است.
در عین حال،درخواست‌های دیگری در کنار فورم های انتقالی ارائه شده است که در آن حقوق یک‌ساله یک ساله تقاضا بعمل آمده است در حالی که به گزارش این هیئت(هئیت موظف)اصل وثیقه ملاحظه نگردیده  و کاپی آن درج اوراق نشده،اینکه روی چه دلایلی حقوق سه ساله اوشان اجرا و پول حواله طی یک چک بوک 50 ورقه ترتیب گردیده که بیشتر از یک میلیون و هفتصد و شصت هزار و چهارصد افغانی می گردد نیز سوال بر انگیز می باشد.
در همین حال کارمندان بخش محاسبه‌ی این ریاست اعتراف کرده اند که آنان در این زمینه صلب صلاحیت شده اند و طی مراحل اسنادی،ترتیب چک‌ها و توزیع آن به مستحقین،توسط شخص رییس این اداره(گلالی هوتک) انجام یافته است. گلالی هوتک به این کارش اعتراف نموده و آنرا ناشی از نداشتن تجارب کاری کاری عنوان نموده است که به گفته‌ي هیئت موظف شده‌ي حکومت این نوع اجرا‌آت خلاف مقررات لایحه‌ي وظایف،قانون کار و خدمات ملکی می باشد.
در پایان گزارش هیئت موظف حکومتی که بدست وبلاگ شخصی مختار وفایی رسیده است،چنین نگاشته می‌شود: «با در نظر داشت ملاحظات فوق و اجراآت غیر قانونی،خلاف لایحه‌ي وظایف و قوانین نافظه‌ی کشور می‌باشد،نظر به هدایت،محترمه گلالی هوتک،رییس کار و امور اجتماعی،شهدا و معلولین،در تبانی با محمد بشیر مدیر تادیات آمریت شهدا و معلولین این ریاست پیرامون فورم های انتقالی 16 گانه وکلای ورثه‌ی شهدا صورت گرفته است.
در پایان این گزارش،امضاهای از نمایند‌ه‌های ریاست امنیت ملی،ریاست عدلیه،مستوفیت و مقام ولایت دیده می‌شود.
در همین حال فضل الرحمن رحمانی رییس محکمه‌ی استیناف بلخ،گفته است که چهار تن از کارمندان این اداره، ( محمد حنیف، فدامحمد، محمد بشیر و محمد صدیق) به جرم جعل اسناد و شروع به اختلاس متهم شناخته شدند و به دوسال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم گردیدند.
رییس محکمه‌ي استیناف بلخ،جرم گلالی هوتک را غفلت وظیفوی دانسته،در حالی که وی را مستحق جزای بیشتر می‌داند؛می گوید، بخاطر خانم بودنش، به اساس قانون اساسی وی را به بیست و پنج هزار افغانی جریمه و‌ آزاد نموده است.
با وجود این‌همه خانم گلالی هوتک،ادعا دارد که هیچ موردی فساد و اختلاس در اداره اش دیده نشده و همه چیز بجای خودش است.
خانم هوتک می‌گوید که همه‌ی این موارد یک توطئه است و کارمندان وی را محمکه بدون عذر موجه محکوم به زندان نموده است.وی وعده می دهد که کارمندانش بزودی آزاد و نزدش بر خواهد گشت!
این‌ در حالی‌است که شهرت های معتبر افغانستان در جهان می باشد و اداره ی مبارزه علیه فساد اداری که از چند سال بدینسور ایجاد گردیده است نیز خود را «شیر بی دندان» خطاب نموده و تاثیری آنچنانی بر کاهش فساد اداری در ادارات کشور نداشته است.
مختار وفایی/ روزنامه نگار آزاد؛ بلخ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...