۰۸ فروردین ۱۳۹۳

ادعای مضحک وافترای مهلک!


 دیدگاه حمزه واعظی، در مورد ادعای مضحک و خنده‌دار رزاق مامون:
تصور وبرداشت من از رزاق مأمون تاحالا، علیرغم تحشیه وتعلیقه هایی که درمورد او وجود اشت، این بود که او یکی ازروزنامه نگاران حرفه ای وپرسابقه ای است که با پشتوانه ی تجربه ی طولانی اش درکار روزنامه نگاری، نسبت به نشر اخبار وپرداخت گزارش ها، حرفه ای عمل می کند ووقایع را بادقت گزینش ونشر می سازد. اما درگزاشی که چندی پیش در مورد سید زکریا راحل نوشته بود وادعا کرده بود او جاسوس سپاه است، نسبت به درستگویی ونیک اندیشی اش دچار شک گردیدم اما امشب با خواندن یک گزارش نامه ی سراسر دروغ وبهتان از کسی به نام “الوغ بیگ جوزجانی”، درصفحه ی آقای مأمون، اعتماد ونگاهِ من نسبت به کارِحرفه ای، تعهد ژورنالیستی وصداقت ودقت فرهنگی این روزنامه نگارِ کهنه کار وسیاسی نویس، خیلی تَرَک برداشت.
دراین گزارش نامه، رزاق مأمون ادعا می کند که :”این گزارش اطلاعاتی ازمنبع خاص مورد اعتبار در دسترس «گزارشنامه ی افغانستان قرارگرفته است.” وبا استناد به همین “منبع خاصِ” نامعلوم وموهومش، افترا می بندد که: “مختار وفایی خبرچین ایران است نه خبرنگارافغان!” ومضحک ترازآن، بصیراحمد دولت آبادی، پژوهشگر صادق، صبور وپاک نفس را نیز در ردیف جاسوسان ایران فهرست می کند. بی خبری ودروغ این گزارش به حدی است که بدیهی ترین معلومات را هم ازبصیراحمد دولت آبادی نداشته است. دراین گزارش ادعا می گردد که که:
شخصی به نام عوض علی که نام خود را به عبدالبصیر دولت آبادی تبدیل کرده و فعلاً به کمک صادق مدبر در اداره ی امور ریاست جمهوری کار می کند؛ یک جاسوس ایران است که یک کتاب دروغین به نام «شناسنامه ی افغانستان» توسط سازمان جاسوسی ایران تحریر و به نام او چاپ شده تا او را شخصیت بسازند.”
برای مزید معلومات همگی وبویژه برای تنبه جناب مأمون چند نکته را عرض می کنم:
۱٫ بصیر احمد دولت آبادی نام کوچکی نیست که کسی مثلِ رزاق مأمومن، اورا نشنیده ویا در مورد آثارش چیزی نداند. مطمئنا بسیاری ها می دانند که دولت ابادی، پژوهشگر وروزنامه نگار ملایم وپرکاری است که یک عمر صادقانه ومتعهدانه قلم زده است. بیش ازده عنوان کتاب در حوزه تاریخ وتحولات سیاسی افغانستان از او به چاپ رسیده.
۲٫ دولت آبادی بیش از ۵ سال است درکانادا زندگی می کند وهیچگاه درپی منصب وچوکی نگشته است وغریبانه ومنزوی با کتاب وقلم محشور است.
۳٫ او از نزدیکان شهید مزاری است که کارهای فرهنگی فراوانی انجام داده بدلیل استقلال فردی، عزت نفس اخلاقی وحفظ باورهای مردمی خویش هیچگاه به درگاه وبارگاه رهبران سیاسی پس از مزاری، سرفرود نیاورده است وبه همین دلیل حتا توان تداوی مریضی خودرا درایران نداشت ومجبور به مهاجرت به کانادا گردید.
بنابراین، اگر همه ی گزارش ها وهمه ی منابع اطلاعتی آقای مأمون همینگونه آبکی واَلَکی وفالکی باشد، باید به اعتبار ژورنالیستی، درستکاری قلمی ومنش اخلاقی ایشان جدا شک نمود.ُ
رزاق مأمون گزارش نامۀ افغانستان: مختار وفایی خبرچین ایران است نه خبرنگار افغان.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر