۰۷ دی ۱۳۹۰

دره گزباستانی


اینجا زادگاهم است،"دره گز باستانی"اما سال هاست که بنام "شولگره" یاد می شود. دره ی سبزیست که از شانه های تپه هایش صمیمت بهار می روید؛ از وسط این دره ی سبز رودی به صمیمیت مردمش جاریست...این تکه ی از بهشت در 60 کیلومتری شهر مزارشریف موقعیت دارد و یکی از ولسوالی های چهارده گانه ی ولایت بلخ می باشد...
سال هاست که دیرباد به تماشایش می روم...

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر