۱۰ دی ۱۳۹۰

رادیو آزادی افشانمود: پرداخت معاشات دو امتیازه به مقامات اداره کنترول و تفتیش به امضای رییس جمهور!

 رادیو آزادی
رادیو آزادی به اسنادی دست یافته که نشان می دهد، افراد مشخص در ریاست کنترول و تفتیش افغانستان، از چند سال به این سو معاشات هنگفت به دست می آورند. بر مبنای این اسناد، ریاست جمهوری افغانستان، از سال 1388 تا سال روان هجری شمسی در دو حکم جداگانه برای این مقام ها یک مقدار پول را به عنوان امتیازی منظور کرده است.
در این اسناد دیده می شود که بنابر درخواست اداره کنترول و تفتیش افغانستان، ریاست جمهوری این کشور، در ماه جوزای سال 1388 شمسی برای دو تن از معاونان این اداره در کنار پرداخت معاش ماهوار، پرداخت ماهانه مبلغ 25000 افغانی را برای آنان به طور امتیازی منظور کرده است.
در جواب به پیشنهاد دیگر ریاست کنترول و تفتیش در سال جاری شمسی، ریاست جمهوری پرداخت ماهانه مبلغ 150 هزار افغانی را برای رییس این اداره و مبلغ یک صد هزار افغانی را برای هر یک از دو معاونانش از کود 95 حکم داده است.
  فدا محمد مدیر کنترول مشرانو جرگه افغانستان است، در این مورد گفته است:
«تقریباً سه سال است که آنان این پیشنهادات را کرده اند. سال اول به خود رییس عمومی 50 هزار افغانی بود سال دوم یک صد هزار به خودش و به معاونان اش 50 هزار و در سال 89 به خود رییس 150 هزار و برای هر یک از معاونین اش یک صد هزار مدد معاش پرداخته می شود.»
  رییس خزاین وزارت مالیه افغانستان علت این مساله را چنین بیان می کند:
«معلوماتی که از جانب ریاست خزاین داده شده امضای من نبوده و امضای یکی از کارمندان بخش می باشد که بعداً ما آن را خواستیم. این اصلاً استعلام یا پیشنهاد است نه مکتوب که صادر گردد، امضای من باشد یا نه اما آمر رهنمایی و رییس تادیات ما به جای من امضا کرده اند.»
برای گنجانیدن عکس العمل مقام های ریاست کنترول و تفتیش در این گزارش، چندین بار با این اداره در تماس شدیم اما آنها حاضر به مصاحبه نشدند.
از سوی دیگر برخی از آگاهان به این باور اند که نظر به اقتصاد فعلی افغانستان، رییس جمهور نباید امتیازات فوق العاده و گزاف را برای مقام های دولتی منظور کند.
داوود سلطانزوی یکی از این آگاهان در مورد علت پرداخت این امتیازات چنین ابراز نظر می کند:
«من یقین دارم که در این بازی های سیاسی مطرح است، و برای اینکه دوستان سیاسی و نزدیکان تان را زیاد تربه خود نزدیک بسازید، و یک تعداد مردم دیگر را به خود جلب کنید، فهرست را تهیه کرده و می گوید که این افراد باید مکافات گرفته و معاشات شان ازدیاد یابد. این مساله در یک فضای ناشفاف، مکدر و زدو بند های سیاسی صورت می گیرد بنا نه برای حیات سیاسی و نه هم برای حیات اقتصادی افغانستان مفید است.»

شایعات در رابطه به تغیرات گسترده در کابینه ی کرزی

 چندی قبل گزارشی در رابطه به آمدن تغیرات احتمالی  در کابینه ی کرزی به نشر رسید که احتمالاً افراد ذیل در پست های ذیل قرار است نصب گردد. (این گزارش تاهنوز از سوی کدام منبع موثق تایید نگردیده است.)
زلمی رسول وزیر امور خارجه، تعیین بحیث نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد
جاوید لودین معین سیاسی؛ تعیین بحیث وزیر امور خارجه
... عمر داوودزی سفیر در پاکستان؛ تعیین بحیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات
حمید صدیق رئیس عمومی تشریفات؛ تعیین بحیث سفیر در پاکستان
حمیدالله ناصر ضیأ رئیس شعبه چهارم سیاسی؛ تعیین بحیث رئیس عمومی تشریفات
عبدالحی حیدر معین اداری؛ تعیین بحیث معین سیاسی
عبدالقهار عابد رئیس روابط فرهنگی؛ تعیین بحیث معین اداری
وحید عمر سخنگوی اسبق ریاست جمهوری؛ تعیین بحیث سفیر در کانادا
ارشاد احمدی مستشار وزیرمختار سفارت افغانستان در کانادا؛ تعیین بحیث رئیس شعبه پنجم سیاسی
داوود یار رئیس روابط اقتصادی؛ تعیین بحیث سفیر افغانستان در انگلستان
ضیأ محمود رئیس شعبه سوم سیاسی؛ تعیین بحیث سفیر در ایتالیا
فضل الرحمن فاضل، تعیین بحیث سفیر در اوکراین
حضرت وهریز مستشار وزیرمختار سفارت افغانستان در کوریا؛ تعین بحیث مدیر انستیتیوت دیپلوماسی
غلام سخی غیرت مدیر انستیتیوت دیپلوماسی؛ تعیین بحیث سفیر در اندونیزیا
امان الله جیحون رئیس شعبه اول سیاسی؛ تعیین بحیث سفیر در هندوستان
ننگیالی طرزی سفیر افغانستان در هندوستان؛ تعیین بحیث رئیس شعبه اول سیاسی
جمراد جمشد مستشار سفارت افغانستان در هالند؛ تعیین بحیث رئیس حقوق و معاهدات
عزیزالله امین رئیس اداری؛ تعیین بحیث جنرال قونسل افغانستان در بن _ آلمان
عبدالجمیل پروانی جنرال قونسل افغانستان در مشهد _ ایران؛ تعیین بحیث رئیس اداری
جاوید مجددی معاون ریاست عمومی تشریفات؛ تعیین بحیث مستشار وزیرمختار سفارت افغانستان در ناروی
عزیز نورزاد مسئوول دسک پروتوکول ریاست جمهوری؛ تعیین بحیث معاون اول ریاست عمومی تشریفات

"ناله" نوشته ی از یلدا سحر

من نہ آن سست گلویم کہ ز ھر باد بلرزم
من نہ آن خشک شکوھم کہ بہ فریاد بلرزم
دخت افغانم و برجاست
کہ نہ از باد بلرزم

صمیمیت بودھمدردم
محبت ھم بود دردم!
عشق کاشانہ ام بود
ولی تو ای مرد ستمگر
دلم را کردی افگار

نگھدارت خدا باشد
وفادارت وفا باشد
کہ تا روزی بدانی تو
دخت افغانم و برجاست
من نہ آن سست گلویم
کہ ز ھر باد بلرزم...

فروغانه در دوشنبه، چراغ در کابل'؛ رمز محبوبیت فروغ میان فارسی‌زبانان

بی بی سی فارسی

"اسیر"، " دیوار"، "عصیان"؛ نیم نگاهی به نام مجموعه های اشعاری که فروغ فرخزاد کارش را با آنها آغاز کرد کافیست برای این که بتوان به یکی از محورهای مهم شعر او یعنی بی تابی، خشم از محدودیت و اسارت، نا رضایتی و تقلا برای رهایی پی برد.
"تولدی دیگر" و "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد" هم باز همانگونه که از نامشان پیداست در پی ایجاد تحول و بازگشت دوباره اش به شعر، منتشر شدند.
برخی می گویند تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد بود که از فروغ، فروغ ساخت، این سان که امروز با گذشت ۴۵ سال از مرگش هنوز در اشعارش تکثیر می شود.
برخی دیگر اما معتقدند فروغ یعنی مجموعه همان اسیر و عصیان و دیوار که با تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد تثبیت شد و ماندگار.
بعضی از اهالی شعر و ادب می گویند "زنانگی" شعر فروغ است که برجسته اش کرده، بعضی دیگر می گویند صداقتش.
در برخی از موارد البته همه اتفاق نظر دارند؛ اینکه فروغ خواهان تغییر بوده، عاصی بوده و خودش را در شعرش رها کرده، بی تکلف شعر گفته و همه شعرش بازتاب دقیق زندگی اوست.
عیان است فروغ در ایران چه تاثیری داشته و دارد و یا منتقدان درباره او چه می گویند، این بار در پی آنیم که بدانیم او را در فراسوی مرزهای ایران در کشورهای فارسی زبان؛ افغانستان و تاجیکستان چقدر و چطور می شناسند.

تاجیکستان، فروغ و فروغانه ها

"فروغ شاگرد از دنیا رفت و به استادی نرسید.. او زود رفت اگر می ماند و به ۴۵، ۵۰ سال می رسید قیامت می کرد."
گل رخسار صفی آوا، شاعر پارسی گوی تاجیکستان که به او لقب مادر ملت تاجیک داده اند، فروغ را "ستاره ای در آسمان ادب پارسی" می داند، "ستاره ای" که البته به درجه استادی نرسید و شاگرد از دنیا رفت.
خانم صفی آوا در گفتگو با بی بی سی فارسی درباره تاثیر شعر فروغ در تاجیکستان گفت:
فروغ تاثیری عمیق و جدی بر شعر زنانه تاجیک گذاشت. من دوست ندارم شعر و ادبیات را به زن و مرد جدا کردن. هنر اصلا جنس ندارد خاصه در ۲۰، ۳۰ سال اخیرکه دختران شعر نویس ما بیشتر شده اند.
اما می توان گفت دختران ما به معنای خوبش" فروغ بیمار" هستند، نه تنها دخترها که حتی مردهای شاعر ما هم از فروغ تاثیر زیادی گرفته اند.
این شاعر سرشناس تاجیکستان از فرزانه خجندی به عنوان مثالی بر این تاثیر پذیری نام می برد و می گوید: فرزانه شاعر خوب است. کتاب های اولین فرزانه "فروغانه" گفته شده اند. تقلید چیز خوبی نیست اما فرزانه پیرو فروغ است، مقلد نیست.

'تولدی دیگر' انقلاب کرد

گل رخسار صفی آوا می گوید انتشار "تولدی دیگر" به خط سیرلیک در تاجیکستان انقلاب کرد: اوایل سال ۶۰ وقتی ما دانشجو بودیم نعیمه قهار آوا و عظیم اف بار اول کتاب تولدی دیگر فروغ را با خط سیرلیک آماده کردند. این کتاب فروغ انقلاب کرد. هر چیزی از ایران عزیز به دست ما می رسید انقلاب می کرد. این تاثیر هنوز هم وجود دارد.
"روزنامه اطلاعات در روز سه شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۴۵ تيتر زد : طی يک حادثه وحشتناک رانندگی در جاده دروس – قلهک ، فروغ فرخزاد شاعره معروف کشته شد. "
او در پاسخ به این سوال که آیا تاثیر شعر های فروغ فرخزاد هنوز هم بر شاعران جوان تاجیک مشهود است یا خیر می گوید: جوان های ما فروغ را خیلی خوب می شناسند اگر کتاب های اول شاعران جوان را نگاه کنید حتما نشانی از فروغ پیدا می کنید. اگر در جاهایی هم جوان ها کوشش می کنند که از فروغ فرار کنند دلیل اش این است که خیلی زود احساس می شود این از فروغ است و دراین موارد حتی گاهی در مطبوعات هم با هم در می افتند.
خانم صفی آوا اما تاکید می کند که از فروغ تاثیر نگرفته است و در پاسخ به چرائیش می گوید: چون آمده ام شعر خودم را بگویم ؛ فروغ هم بزرگی اش در آن بود که شعر خودش را گفت.

شعر فروغ؛ زندگیانه، نه زنانه

این شاعر تاجیکستان نسبت به آنچه از زنانگی به شعر فروغ نسبت می دهند معترض است و می گوید: من این نگاه که فروغ شعر عریان و زنانه می گفت را قبول ندارم فکر می کنم شعر او زندگیانه و فروغانه بود. نگاه او در شعرش نگاه خودش بود و پنهانش هم نمی کرد شعر ما از قدیم تا به امروز شعر لطف و تکلف بوده و هست ولی فروغ کوشش می کرد در شعرش دروغ نگوید و گرنه این که به فروغ نسبت می دهند پیشتر هم در شاعران قبل از فروغ دیده شده است. در ادبیات ما زنانی هستند چون مهستی گنجوی( خجندی)؛ عریان گویی که او کرده در قرن عمر خیام واقعا قابل توجه است:
شب ها که به ناز با تو خفتم همه رفت
دُرها که ز نوک مژه سفتم همه رفت
آرام دل و مونس جانم بودی
رفتی و هر آنچه با تو گفتم همه رفت
مستقیما می گوید شبها با تو خفتم، ازاین عریان تر می شود؟شب، حتی روز هم نه که بگوییم قصد استراحت داشته .
"فروغ الزمان فرزند چهارم توران وزيری تبار و سرهنگ محمد فرخزاد است . در تمام منابع، تاريخ تولد فروغ پانزدهم دی ۱۳۱۳ ذکر شده است ، اما پوران فرخزاد خواهر بزرگتر فروغ چندی پيش اعلام کرد فروغ روز هشتم دی ماه متولد شده است. "
درباره فروغ هم بله او زن بوده و همان دنیای زنانه اش را بازگو می کرده ولی نه! زنانگی در هنرش پیدا شد نه اینکه هنر در زنانگی اش باشد.

فروغ به استادی نرسید

از گل رخسار می پرسم چه انتقادی به شعر فروغ وارد می داند و او می گوید:
فروغ شاگرد از دنیا رفت و به استادی نرسید.. او زود رفت اگر می ماند و به ۴۵، ۵۰ سال می رسید قیامت می کرد.
او برای خلاقیت و زندگی شتاب داشت و جوانی و شتابش در شعرش احساس می کرده می شود.
من فکر می کنم اگر فروغ زنده می بود از شعر سفید دست می کشید. شعر نو شعر سنگر و میدان است. او خیلی سنگر دید، جنگ دید با مردها دست به گریبان شد اما اکنون وقتی می خواست شعر دلش را بگوید: امشب به قصه دل من گوش می کنی ...

خط سیرلیک؛ مانع تبادل شعر و ادبیات

احسان زروان، روزنامه نگار و شاعر اهل تاجیکستان هم درباره فروغ در تاجیکستان در گفتگو با ما چنین گفت:
اولین بارتوسط منتخب اشعار شعرای ایرانی با شعر فروغ آشنا شدم و خیلی تحت تاثیر او قرار گرفتم. وقتی برای کار در اوایل سل ۸۰ به کابل رفتم دنبال کارهای فروغ گشتم و کتابهایش را در راسته کتاب فروشها خریدم.
او چیزهایی را می بیند گه دیگران دیده نمی توانند، تصویرهایی را باز سازی می کتد که دیگران از کنارش می گذرند و نمی بینند.
آقای زروان از محدودیت هایی که خط سیرلیک برای مردم تاجیکستان ایجاد می کند به شدن انتقاد کرد و گفت:
محدودیتی که خط سیرلیک در تاجیکستان ایجاد کرده دامن شعر و ادبیات را هم گرفته و تبدیل به سدی شده گه نمی گذارد مردم به اشعاری که دوست دارند دسترسی داشته باشند.
کسانی که خط فارسی را به خوبی بلدند خوانده می توانند مطالع کرده می توانند و شعر شعرایی که با این خط آشنا هستند کاستی های کمتری دارد.
وزن عروضی شعر فارسی ادب خط فارسی مفهوم پیدا می کند. اگر اشعاری که با سرلیک نوشته می شوند به خط فارسی برگردان شوند اشکال پیدا می کنند و این به دلیل اختلاف بین این دو خط و کاستی هاست.
کتاب تولدی دیگر فروغ اوایل سال ۶۰ با خط سیرلیک آماده و منتشر شد و در دسترس کسانی که به خط فارسی آشنا نبودند هم قرار گرفت.

چراغی که فروغ به افغانستان آورد

افغانستان سرزمین فارسی زبان دیگریست که در همسایگی ایران، همواره تاریخ، خواه نا خواه از اتفاقات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران متاثر بوده است. این که رد تاثیر اتفاقی چون فروغ در شعر فارسی را تا افغانستان بگیریم و دریابیم که جلیل زلاند، خواننده و آهنگساز سرشناس افغان برای نخستین بار و احمد ظاهر پر آوازه ترین خواننده افغان شعرهای فروغ را ترانه ترنم آوای خود کرده اند، خالی از لطف نیست. همین آمیختگی فرهنگی نشان از حضور فروغ فرخزاد در عرصه فرهنگ افغانستان دارد.

حمیرا نگهت دستگیرزاده، شاعر افغان

حمیرا نگهت دستگیرزاده، شاعر سرشناس افغان درباره تاثیر شعر فروغ در افغانستان به بی بی سی فارسی گفت:
فروغ با آمدنش چراغی آورد و تمام کوچه های تاریک را روشن کرد اگر ازدحام کوچه خوشبخت نصیب او نبود که به ما بدهد و نصیب ما نبود که به نسل های بعد از خود نشان بدهیم حد اقل یک چراغ دار آمد تا تاریکی های کوچه های شعر و ادب را در اجتماع روشن کند. در اجتماعی که بسیار شباهت داشت به اجتماع افغانستان .
او هم مانند خانم صفی آوا، شاعرنام آور تاجیکستان نسبت به این که می گویند شعر فروغ زنانگی و جنسیت دارد معترض است:
من بیان جنسیتی و زنانه را در شعر فروغ آنطور که برخی منتقدان معتقدند نمی پذیرم؛ شعرهای او را بیشتر در بیان مظالم و در برابر تعصبات اجتماعی می بینم.
در سه دفتر اول شعرش اگر از زن بودنش می گوید در برابر جامعه می گوید، این عصیان تا آخر در شعر فروغ دوام پیدا می کند.
دو دفتر آخرش هم که فراجنسیتی است یکی از قله های شعر فارسی است. وقتی در گستره زبان حرف می زنیم مرزهای جغرافیایی بی ارزش می شوند.

فروغ در خانه افغان ها

او در پاسخ به این سوال که فروغ در خانه افغان هایی که اهل ادبیات هستند چه جایگاهی دارد گفت:
فروغ برای ورود به خانه افغان هایی که خواننده شعرهایش بودند به پاسپورت نیاز نداشت و قدمش در خانه ها نیکو داشته می شد و عزیز بود.
فروغ زبان حال دختران جوان سال های ۵۵ و ۵۶ بود.
خانم دستگیرزاده درباره جریانی که شعر فروغ و برخی از هم دوره هایش در دنیای شعر افغانستان ایجاد کرد گفت:
فروغ باعث ترویج چهارپاره یا دو بیتی در افغانستان شد درترویج این قالب البته شاعران دیگر مانند نادر نادرپور هم سهم داشتند اما فروغ این قالب را با شعرش در افغانستان به شهرت رساند.
آنچه در مردم افغانستان نفوذ کرد نوع دید فروغ به مرگ به زندگی به زیبایی، عشق و روابط انسان ها بود. جای فروغ در افغانستان محفوظ بوده و محفوظ خواهد مان چون کارش جوهر شیری دارد، پختگی زبان تصویر . بیان دارد. زمان گریز و مکان گریز و زبان گریز است یعنی شعرهایش حتی وقتی ترجمه می شوند هم شعرند.

تاثیر ابراهیم گلستان را بر شعر فروغ قبول ندارم

حمیرا نگهت دستگیرزاده به آشنایی ابراهیم گلستان با فروغ فرخزاد نیز اشاره کرد و گفت:
تاثیر ابراهیم گلستان را بر شعر فروغ قبول ندارم. نقاط قوت شعر فروغ بعد از آشنایی با ابراهیم گلستان به خاطر جستجوگری او و یافتن یک نقطه اتکاست تا با تکیه بر آن بتواند راه دشوارش را طی کند. مانند آیدا در شعر شاملو که حضورش در کنار شاملو باعث شده او بدرخشد.
این افراد اتکای قدرتمندی می خواهند که برابر خودشان قدرتمند باشند. آشنایی فروغ با سینما تئاتر موسیقی و شعر جهان برای او ایجاد معنا و اندیشه می کند.
حرکت فروغ به او ختم نمی شود و در نسل های بعدی باید ادامه پیدا کند همانطور که راه نیما در زمان فروغ و بعد از آن ادامه پیدا کرد و جلو رفت.

افشای دعوای پتروئیس و اوباما بر سر افغانستان!

به نقل از بی بی سی، زندگینامه جدیدی که بزودی درباره جنرال دیوید پتروئیس، رييس سازمان استخبارات مرکزی امريكا، سی آی ای منتشر می‌شود بیانگر قصد او برای استعفا از سمت پیشین خود به خاطر مخالفت با کاهش نظامیان ایالات متحده در افغانستان است.
بر اساس این کتاب، پتروئیس که پیشتر فرمانده نظامیان امريكا و ناتو در افغانستان بود، در مخالفت با تصمیم اوباما برای کاهش چشمگیر حضور نظامی در این کشور، تا مرز استعفا پیش رفت ولی به خاطر مصلحت اندیشی کناره‌گیری نکرد.
پتروئیس با توجه به شرایط جنگ، استعفا از فرماندهی را اقدامی خودخواهانه با تبعات سیاسی سنگین دانسته بود. سازمان استخبارات مرکزی امريكا این موضوع را رد کرده است.
اوباما در ماه اپریل جنرال پتروئیس را به ریاست این سازمان انتخاب کرد و پس از مدت کوتاهی اعلام کرد ۳۳ هزار نظامی امريكایی را تا سپتامبر ۲۰۱۲ از افغانستان خارج خواهد کرد.
زندگینامه جدیدی که به زودی درباره جنرال دیوید پترائوس، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی آی ای، منتشر می شود، بیانگر قصد او برای استعفا از سمت پیشین خود به خاطر مخالفت با کاهش نظامیان ایالات متحده در افغانستان است.

بافت بزرگترین قالین جهان در افغانستان!

براى اولين بار بزرگترين قالين با اندازه ١٠٠ متر مربع در ولایت ننگرهار بافته شد که در سطح جهان پس از ايران مقام دوم را دارد.
قارى ضياءالرحمن ضيا، مسؤل اتحاديه قالين بافان در ولايات شرقى کشور در يک نشست خبرى گفت که اين قالين، توسط ١٢ قالين باف در مدت ٩ ماه بافته شده است.
به گفته وی، در اين قالين ١٠٠ متر مربع ٦٠٠ کيلوگرام تار مصرف شده است.طول اين قالين ٣٣ و عرض آن 7.5 متر است که ٣٠ هزار دالر هزینه برداشته است.
ضیاء افزود که پروسس اين قالين را از مدت دو روز بدينسو، در فابريکه عصرى مربوط به اتحاديه شان در شهر جلال آباد آغاز نموده اند.
مسؤل اتحاديه قالين بافان در عین حال بی توجهی دولت را یکی از چالش های پیش روی در صنعت قالین بافی عنوان کرد.

آی اس آی هم خود را به قطر رساند؟!

همزمان با توافق برای ایجاد یک دفتر مشخص برای طالبان در قطر ، رئیس سازمان استخباراتی پاکستان نیز به این کشور سفر کرده است.
قطر که برای ایجاد یک دفتر سیاسی برای طالبان انتخاب شده است ، شاهد رفت و آمد مقامات سازمان استخباراتی پاکستان نیز می باشد، چنانکه به تازگی رئیس سازمان استخباراتی پاکستان نیز برای بهبود روابط کشورش با آمریکا به دوحه سفر رفته است.
در همین حال سران سازمان استخبارات پاکستان تأکید کرده‌اند که آی اس آی سیاست خود را با تغییر طرح‌های بازیگران عمده افغانستان، عوض می‌کند.
رييس سازمان استخبارات پاكستان پس از بازگشت از دوحه در مذاکره 3 ساعته با اعضای سنای این کشور که در پشت درهای بسته انجام شد، از شگفتی عمده‌ ای در قبال مذاکره با طالبان و تغییر اوضاع افغانستان سخن گفت.
احمد شجاع پاشا و معاونان وی در یک نشست غیرمعمول 3 ساعته با اعضای کمیته دفاعی سنای پاکستان که در پشت درهای بسته انجام شد، سیاست‌های سازمان استخبارات این کشور در قبال مبارزه با تروریسم را بازگو کردند.
برخی از سناتوران حاضر در این جلسه به رسانه‌های پاکستانی اظهار داشته‌اند که رييس آی اس آی در این نشست از پاسخ به سوالی در مورد دخالت این سازمان در امور سیاسی کشور طفره رفت اما برخی دیگر از مقامات این سازمان برخی مداخلات در اوضاع سیاسی را بر اساس خواست دولت وقت اعلام کردند.
سران سازمان استخبارات پاکستان در این جلسه افشا کردند که مذاکره با طالبان به خصوص طالبان پاکستانی ادامه دارد و این مذاکرات در چند ماه آینده با پیشرفت عمده‌ ای پایان می‌یابد.آنان همچنین تأکید کرده‌اند که آی اس آی سیاست خود را با تغییر طرح‌های بازیگران عمده افغانستان عوض می‌کند.
برخی از رسانه های پاکستانی سفر رییس آی اس آی را نشانگر تلاش های پشت پرده اسلام آباد برای بهبود روابط با واشنگتن می دانند.
در این میان یک دیپلمات پاکستانی که نخواست نامش فاش شود در این باره میگوید : ایالات متحده آمریکا در تلاش برای بهبود روابط با پاکستان است.این کار نیز بخشی از تلاش های آنان برای بدست آوردن پشتیبانی اسلام آباد در پیکار با هراس افکنی است. من فکر می کنم که مقام های آمریکایی از جنرال شجاع پاشا خواسته اند تا پیکار با هراس افکنی را ادامه دهد و نیز راههای تدارکاتی با ناتو را بازگشایی کند و در مقابل شاید درباره احترام گذاردن به حاکمیت پاکستان و مرزهای این کشور نیز تعهد کرده باشند.
گفته می شود که اسلام آباد و واشنگتن پس از حمله آمریکا به بخش های قبایلی پاکستان تیره ترین دوران روابط خود را تجربه کردند.
در هر صورت تا هنوز روشن نيست، پاكستان چه سياست تازه‌ اي را در قبال افغانستان روي دست مي‌گيرد. آنچه مشخص است، نقش تعيين كنندۀ پاكستان در مذاكرات صلح مي‌باشد. شماری از آگاهان می گویند در صورتي كه پاكستان با تلاش‌هاي تازه به خاطر مذاكره با طالبان موافقت نكند، بعيد به نظر مي‌رسد اين تلاش‌ها به نتيجه مثبت برسد.

دختران تاجک؛ بهای مواد مخدر

یک بار دیگر دختران تاجک در بدل قیمت مواد مخدر از سوی قاچاقچیان به طور غیرقانونی به افغانستان آورده شدند.
یک منبع امنیت ملی بدخشان که نخواست نامش افشا گردد به بست باستان گفت که دو دختر از شهروندان تاجکستان به نام‌های حمیده و ستاره، توسط قاچاقچیان مواد مخدر به قریۀ آوریز ولسوالی شهر بزرگ بدخشان به گونۀ غیرقانونی آورده شدند.
گفته می شود که همراه با این دختران پنجاه رأس گاو نیز توسط این قاچاقچیان از تاجکستان به بدخشان آورده شده است.
منبع می گوید که معمولن دختران تاجک در بدل مواد مخدر به قاچاقچیان داده می شوند.
همچنان به گفتۀ وی، مواشی و بعضی دارایی های تاجک ها نیز توسط قاچاقچیان در بدل مواد مخدر گرفته می شود.
سنگ محمد ظهور زاده قونسل تاجکستان در بدخشان ضمن تأیید این رویداد، از مقامات افغان خواست تا کنترل خود را بر مرزها بیشتر سازند.
وی تأیید می کند که تاجک ها زیر فشار قاچاقچیان و در بدل مواد مخدر، مجبور می شوند که دختران و دارایی های شان را به قاچاقچیان بدهند.
بست باستان تلاش نمود معلوماتی در مورد این قضیه از مقامات امنیتی پولیس به دست آورد، اما این مقامات از این موضوع اظهار بی خبری کردند.
گفتنی است که سال گذشته نیز در این منطقه خبرهایی با این موضوع در مورد شش دختر تاجک به نشر رسید اما بعدن گفته شد که این دختران به نکاح افغان ها در آمده بودند.
احمد رادفر - بدخشان

۰۹ دی ۱۳۹۰

مارادونا مربی تیم فوتبال امارات می شود؟


سرمربي الوصل امارات از علاقه خود براي بر عهده گرفتن هدايت تيم ملي فوتبال امارات خبر داد.
تيم ملي فوتبال امارات با هدايت سرچكو كاتانچ اسلونيايي در مرحله گروهي رقابت‌هاي مقدماتي جام جهاني 2014 برزيل نااميد كننده ظاهر شد، همين مساله باعث شد كه صبر شيخ نشينان اماراتي به سر برسد و كاتانچ را بر كنار كنند. جانشين اين مربي اسلونيايي هم كه به صورت موقت هدايت امارات را بر عهده گرفت، ضعيف كار كرد و نتوانست انتظارات را برآورده كند. در روزهاي اخير در رسانه‌هاي اماراتي از ديگو مارادونا سرمربي كنوني الوصل به عنوان گزينه اصلي هدايت نيمكت امارات سخن به ميان آمده است.
اسطوره فوتبال آرژانتين در واكنش به اين خبر گفت كه از پيشنهاد هدايت امارات استقبال خواهد كرد، اما در حال حاضر فقط به الوصل فكر مي‌كند.
مارادونا درباره اظهارات اخير كارلوس بيلاردو مدير تيم‌هاي ملي آرژانتين مبني بر اين كه او مي‌تواند به تيم ملي آرژانتين برگردد، گفت: اصلا نمي‌توان به سخنان بيلاردو اعتماد كرد. نبايد وقتم را با فكر كردن درباره چنين سخناني هدر بدهم. مطمئنا او دروغ مي‌گويد.
الوصل در جدول رده بندي ليگ امارات با 12 امتياز در رده ششم جدول رده بندي قرار دارد. العين با 20 امتياز صدرنشين است.

از ورود به آرامگاه فروغ فرخزاد جلوگیری شد


جمعی از هنردوستان و دانشجویان که به مناسبت هشتم دی ماه، زادروز فروغ فرخزاد، به آرامگاه ظهیرالدوله مراجعه کرده بودند، با در بسته آرامگاه و ممانعت نیروهای نظامی مواجه شدند.
به گزارش سحام نیوز، نیروهای امنیتی و نظامی روز پنجشنبه و جمعه از ورود هنردوستان به آرامگاه ظهیرالدوله جلوگیری و تاکید کردند که این قبرستان تا اطلاع ثانوی تعطیل است و تنها اقوام نزدیک فروغ فرخزاد، آن هم با ارائه کارت شناسایی و اخذ اجازه‌نامه کتبی از کلانتری محل مجازند به این آرامگاه  وارد شوند.

پیرمرد 99 ساله ایتالیایی همسر96 ساله خود را به دلیل خیانت طلاق داد

دبی- العربیه.نت
یک پیرمرد99 ساله ایتالیایی پس از برملا شدن خیانت همسر96 ساله اش تصمیم گرفت او را طلاق دهد و به زندگی مشترک خود پایان دهد.
به گزارش خبرگزاری" آکی " ایتالیا آنتونیو به شكل تصادفی در حالی که مشغول خواندن نامه های قدیمی خود وهمسرش بود ناگهان چشمش ‏به نامه ای افتاد که متعلق به 60 سال پیش بود.
پیرمرد ايتاليایی پس از خواندن این نامه قدیمی ، دریافت همسر 96 ساله اش که روسا نام دارد، در دهه ‏‏1940 میلادی، با فردی دیگر در ارتباط بوده و برای او نامه های عاشقانه می نوشت.
پس از آن وی مسئله را با روسا همسر خود در میان گذاشت ، روسا ضمن اعتراف به داشتن معشوق در دهه 1940 میلادی از آنتونیو خواست که این مسئله را فراموش کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری " آکی ایتالیا" و به نقل از وکیل آنتونیو ، این مرد کهنسال پس از یقین پیدا کردن نسبت به خیانت همسرش ، به دادگاه رفت و درخواست طلاق داد.
پیرمرد ایتالیایی دلیل درخواست جدایی از روسا را خیانت به وی در60 سال پیش دانسته است و قاضی نیز پس از شنیدن این توضیح ، حکم جدایی را صادر کرد.
گفتنی است ثمره ازدواج 75 ساله این دو کهنسال ایتالیایی 5 فرزند و چندین نوه و نتیجه بوده است.

سایت هاشمی رفسنجانی فلترشد!

سایت اکبر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران فیلتر شد. حذف نکردن آخرین خطبه نماز جمعه وی از روی سایت دلیل این اقدام اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا" محمد هاشمی مسئول دفتر آیت الله رفسنجانی خبر از دسترس خارج شدن، سایت رسمی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرده است.
هاشمی در این باره اظهار داشت: "در حدود ساعت 19:20 شب گذشته( پنج‌شنبه شب)، از شرکتی که خدمات مربوط به سایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را ارائه می‌کند، تماس گرفتند و اعلام کردند که به آن‌ها دستور داده شده است تا سرویس‌دهی به این سایت را قطع کنند و حدودا 15 دقیقه بعد از آن تماس، این سایت از دسترس خارج شد."
او افزود: "مشخص نیست که چنین دستوری از سوی کدام مرجع به شرکت خدمات دهنده سایت داده شده است، ولی ما فردا (شنبه) این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا معلوم شود که این دستور از سوی کدام مرجع و به چه منظوری صادر شده است."
مسئول دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در تشریح این اقدام گفت: " چند روز پیش از سوی گروهی منتسب به گروه نظارت تارنما ایمیلی روی سایت آیت الله رفسنجانی قرار گرفت که طی آن از مدیریت سایت درخواست شده بود که اقدام به پالایش سایت کند و مصادیق پالایش را حذف خطبه‌های آخرین نماز جمعه آیت الله رفسنجانی اعلام کرده بود."
آیت الله هاشمی رفسنجانی در آخرین خطبه نماز جمعه خود، از برخوردهای صورت گرفته با معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش ایران انتقاد کرد. او همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد.
به گفته هاشمی: "بی‌توجهی مدیریت سایت به این درخواست غیرقانونی و تعجب آور، شب گذشته و در ‌‌نهایت منجر به از دسترس خارج شدن سایت آیت الله هاشمی شد."

دو جسد سر بریده گی در بغلان به دست آمد

نیروهای پولیس ملی در مربوPolice_in_Rangerطات ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان دو جسد سر بریده گی را پیدا کردند.
مل پاسوال اسد الله شیر زاد قوماندان امنیه ولایت بغلان به آژانس خبری روز گفته است که این اجساد عصر دیروز در حین گزمه نیروهای پولیس ملی  شناسائی و به دست آمده است.
وی افزود که این دو تن از سوی افراد  نامعلوم ذریعه چاقو سر بریده شدند و اجساد آنها  به قسم خون آلود در کنار یک جوی  انداخته شده بود.
قوماندان امینه بغلان میگوید که فعلا مخالفان مسلح دولت در ولسوالی دهنه غوری وجود  ندارد ، اما امکان میرود افراد مذکور از سوی سارقین مسلح بقتل رسیده باشند.
آقای شیر زاد علاوه کرد که  اجساد به دست آمده غرض معاینات به شفاخانهء حوزهء شهر پلخمری انتقال داده شده است.
گفتنی است که تاکنون در پیوند به این قضیه فرد و یا گروهی دستگیر نشده اما پولیس تحقیقات خویش را جهت گرفتاری عاملان قضیه آغاز کرده است.

یک هلیکوپتر ایساف در سرپل سقوط کرد

مسوولان امنیتی میگویند که یک بال هلیISAF_Helicopter_3گوپتر نیروهای بین المللی به علت عوارض تخنیکی در مربوطات ولسوالی صیاد ولایت سرپل سقوط کرد.
سمونوال جهانگیر خان آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت سرپل به آژانس خبری روز   گفته است که این رویداد شب گذشته در ساحه قریه پشت باغ ولسوالی صیاد رخ داده است.
وی افزود، زمانی که این هلیکوپتر از مرکز آموزشی نیروهای خارجی در قریه پشت باغ  ولسوالی صیاد پرواز می کرد  همزمان نسبت عوارض تخنیکی در میدان مرکز آموزشی نیروهای خارجی سقوط کرد.
او میگوید که در این روخداد یک سرباز نیروهای بین المللی  مجروح شده و هلیگوپتر شامل حادثه کاملا تخریب گردیده است.
به گفته موصوف مجروح این حادثه بزودی توسط نیروهای بین المللی  به شفاخانه ایساف در مزار شریف منتقل گردیده است.
گفتنی است که نیروهای امنیتی افغان و خارجی بخاطر روشن شدن این رویداد تحقیقات خویش را آغاز کرده اند.

فهیم و خلیلی در دوره بعدی بازهم معاونین رییس جمهور هستند

با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری حامد کرزی ، وی در یک پست تشریفاتی در ریاست جمهوری ایفای وظیفه خواهد کرد و از کاخ ریاست جمهوری بیرون نخواهد رفت.
برطبق یک خبر غیر رسمی از داخل ارگ ریاست جمهوری ، تیم حاکم فعلی به رهبری حامد کرزی ، کوشش دارند تا بهر وسیله که هست قدرت را در دوره های بعدی ریاست جمهوری نیز در دست داشته و به رقبای خویش واگذار نکنند.
گفته می شود که در درجه اول تلاش ها صورت گرفت که بازهم شخص حامد کرزی برای دور سوم رییس جمهور کشور باشد اما بدلیل عدم مطابقت با مواد قانون اساسی و مخالفت صریح رقبا و مردم ، در پی رایزنی برای شخص دیگری به جهت احراز پست ریاست جمهوری در آینده افغانستان هستند.
در این راستا از چندین شخص نام برده شده است که مصطفی ظاهر (رییس اداره محیط زیست) فرزند محمدظاهر شاه (بابای ملت) شاه سابق کشور ، در راس این لیست قرار داشته و غلام فاروق وردک (وزیر معارف فعلی) در رده بعدی می باشد.
آنچه در این لیست مشخص شده است ، محمد قسیم فهیم و محمد کریم خلیلی همچنان به عنوان معاونین رییس جمهور باقی خواهند ماند.
تا کنون احمدضیا مسعود (رهبر جبهۀ ملى) داکتر عبدالله (رهبر ائتلاف ملی) و انورالحق احدی (رهبر حرب افغان ملت) بطور غیر رسمی برای رقابت در کار و زار انتخاباتی ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرده اند.

قاچاق ریشه های نباتات طبی به پاکستان


مسوولان ریاست زراعت و محیط زیست ولایت سرپل از قطع جنگلات در این ولایت اظهار نگرانی كرده می گویند كه در این اواخر پنج تن از اتباع پاكستانی و چهار تن افغانی را به اتهام قاچاق ریشه های نباتات طبی در مناطق چراس ولسوالی كوهستانات ولایت سرپل شناسایی نموده و به ریاست امنیت ملی این ولایت معرفی کرده اند.
سرپل ولایتی است كه به گفته مسوولان، مطابق به احصاییه های قبلی در سطح این ولایت 35 هزار هكتار جنگلات طبیعی وجود داشته که اكثراً شامل پسته، بادام كوهی، ارچه و انواع نباتات طبی می باشد.
  رییس محیط زیست سرپل گفته است:
«ما در این اواخر شاهد دستگیری پنج تن از تاجران پاكستانی در ولسوالی كوهستانات سرپل بودیم كه به شكل غیر قانونی وارد كوهستانات گردیده، ریشه های نباتات طبی را كیلوی 800  دالر امریكایی می خریدند و به كشور پاكستان غیر قانونی قاچاق می كردند كه ما آنان را تسلیم امنیت ملی نمودیم.»
به گفته مسوولان ریاست محیط زیست سرپل، نسبت كمبود پرسونل حفاظتی و پایین بودن سطح آگاهی مردم از نقش جنگلات، قاچاق و قطع جنگلات به طور غیر قانونی از سوی زورمندان و مافیای چوب هنوز هم ادامه دارد.

انتقال اولین دسته هلیکوپتر های پیشرفته روسی به افغانستان آغاز شد

در حالی که تعلیم و تربیه اردوی افغانستان توسط امریکا و غرب صورت می گیرد، اما تجهیزات قوای هوایی افغانستان مخصوصاً هلیکوپترهای آن همه از روسیه خریداری می شود.
نظر به گزارش ایتار تاس روسیه اولین دسته هلیکوپترهای پیشرفته Mi-17V5 را که تعداد آنها به 9 هلیکوپتر می رسد به افغانستان داد.
به گفته مقامات روسیه مرحله تسلیم دهی این هلیکوپترها به قوای امنیتی افغان هم آغاز شده و متخصصین مسلکی روسی در این رابطه به افغانستان رفته اند.
شرکت تولید کننده این هلیکوپترها در قازان ساختن 12 هلیکوپتر دیگر را به افغانستان ادامه می دهند. نماینده گان شبکه صناعت دفاعی روسیه که مسوول برآورده ساختن قرارداد برای رساندن هلیکوپترها به افغانستان می باشد، می گویند، هیلکوپترهای دیگر در سال نو عیسوی به افغانستان خواهد رسید.
پول این هلیکوپترها را که بیش از 375 ملیون دالر می شود ایالات متحده می پردازد .
به گفته آنها طیاره های نوی را که روسیه به افغانستان می دهد، به شکلی ساخته شده که خالیگاه قبلی را مد نظر گرفته و این هلیکوپترها را تولید کرده اند. این هلیکوپتر ها اصلاح شده، قدرتشان بیشتر است و می توانند در مناطق کوهستانی و ارتفاعات بلند پرواز کند.
به گفته مقامات روسی امریکا علاوه بر 21 هلیکوپتری که قبلاً فرمایش داده بود، اکنون در مورد خرید 18 هلیکوپتر دیگر "می 17 وی 5" به قوای افغانستان با این شرکت روسیه داخل مذاکره شده است.

استخبارات منطقه بر ضد استخراج معدن مس عینک تلاش دارند

مقام های ولایت لوگر می خواهند، تا حکومت افغانستان تلاش های حلقات استخباراتی برخی از کشور های منطقه را برای ناکام ساختن پروژه استخراج معدن مس عینک جدی بگیرند.
به گفته ی داکتر عبدالولی وکیل رییس شورای ولایتی لوگرگفته است:
«حلقات استخباراتی طبعاً  کار می کنند، اگر این پروژه کامیاب شود، افغانها از حالت بد اقتصادی خارج می شوند، اقتصاد افغانستان به معدن مس عینک وابسته است. اما اگر این پروژه ناکام گردد، این حلقات بر ما فایق خواهند آمد. چون مفاد حلقات استخباراتی با این حالات مطابقت ندارد بناً در برابر کار تطبیق این پروژه موانع مختلف را ایجاد می کنند.»
معدن مس عینک ولسوالی محمد آغه لوگر، از جمله معادن مهم مس در جهان به حساب می آید. مسوولیت استخراج این معدن در سال 1387 هجری شمسی از سوی حکومت افغانستان به شرکت چیناییMCC  واگذار شد.
به گفته شماری از باشنده گان لوگر، کار های مقدماتی استخراج این معدن به کندی پیش می رود.
در این حال جنرال عتیق الله لودین والی لوگر نیز می گوید :
«ولایت لوگر اهمیت زیاد دارد، از هر لحاظ مهم است، باید مقامات دولتی و مقامات امنیتی به این ولایت توجه زیاد نمایند، اگر فشار موجود بالای ما در لوگر، بالای کدام ولایت دیگر وارد شود، فریاد شان بلند خواهد شد، ارگان های امنیتی در این ولایت تحت فشار قرار دارند.»
مقام های لوگر به طور مشخص نگفته اند، که کدام کشور ها و حلقات استخباراتی در تلاش ناکام ساختن پروژه استخراج معدن مس عینک اند.
اما برخی از آگاهان افغان، ایران و پاکستان را در رقابتی شامل می دانند، که به گفته مقام های لوگر جهت تطبیق نشدن پروژه استخراج معدن مس عینک در این ولایت به راه افتاده است.
این آگاهان باور دارند، که دولتمردان ایران و پاکستان همواره در برابر حکومت و مردم افغانستان خنده بر لب و خنجر به پشت داشته اند و مصیبت های زیادی را در عرصه های مختلف، برای افغان ها به ارمغان آورده اند.

شهر مزارشریف در چنبره ی ناآرامی چند اوباش

نامه ی سرگشاده به والی بلخ!
جلالت مآب محترم!
باآنکه در مدیریت ، کاردانی ، تدبر و کارآزموده گی شما در اداره ، سازنده گی ، رشد و انکشاف ولایت بلخ به ویژه شهرمزارشریف در سالیانی که عهده دار این سمت هستید ، جای تردید نیست و برای خویش و مردم این شهر در سطح کشور و جهان آبرو و اعتبار ویژه یی در تمام عرصه ها و بالاخص در عرصة امنیت این ولا کمایی کرده اید ؛ در دو سه سال اخیر گروهکهایی در این شهر عرض اندام کرده اند که به زعم خود در شهر «بدماشی» می کنند . این گروهکهای اوباش و ولگرد که سردسته هایشان بیشتر بازماندة جنگ های داخلی و رقابت های بین الحزبی هستند و بودند ، زیر مجموعه های نیز دارند که معلول و مولود فقر ، جهل ، بیکاری ، محیط ناسالم و مدیریت نادرست یا ضعیف خانواده هایشان می باشند . اما نباید نادیده گرفت که یکی از عوامل همانا ضعف عملکرد نهاد های امنیتی ، به ویژه برخی حوزه های امنیتی نواحی شهر از جمله حوزه هشتم امنیتی پولیس می باشد که بیشترین جنایت در شاخه مسئولیت این حوزه تا کنون رخ داده است و بیشترین اوباش نیز درین منطقه وجود دارد . این ولگردان که معمولن با خود برچه و تفنگچه حمل می کنند قبلن از طرف شب در گذرگاه ها در کمین نشسته به چپاول و غارت اموال مردم ، مثل ( موترسایکل ، ساعت ، پول و تلفن همراه ) می زدند ؛ درین اواخر این کار را شجاعانه در روز روشن ، در برابر دیده گان همه انجام می دهند ؛ در دیوار های صنوف مکتب عبدالعلی مزاری در سیدآباد شعار زنده باد فلانی نوشته می کنند ؛ ملای مسجد دشت شور را می کشند و موتر سایکلش را می ربایند ؛ در خالد بن ولید موترسایکل دانشجویی را به اکراه از نزدش می گیرند ؛ در پل تصدی راننده یی را با شاگردش در ملاعام به گونه فیلمی در روی سرک شاهراه به رگبار گلوله می بندند ؛ در کارته نورخدا آدم می کشند و فرار می کنند و اگر کدام وقتی کسانی از اینها حین انجام دادن کدام جرمی دستگیر می شوند ، نخست از حوزة مذکور با پرداخت پول رها می گردند و اگر برای مدتی توقیف و زندانی گردند با پا در میانی وکیلی پارلمان آزاد می شوند . حال کار به جایی رسیده است که گویا حوزه های امنیتی نیز از ایشان می هراسند . در ارتباط به قتلی که در کارتة نورخدا بلاک دوم صورت گرفت ، مقتول برادر من ( نویسنده این نامه ) بود که نخست به گونه شفاهی به حوزه هشتم امنیتی عارض شدیم و مسئولان ( آمر حوزه ) این حوزه گفتند :« قاتل را شما به دست ما بدهید سپس ما عمل می کنیم .» چه طنز عجیبی !
بار دوم کتبن عارض شدیم و برای دستگیری قاتل یاری خواستیم ؛ معاون حوزه مذکور چنین گفتند :« من می دانم که قاتل دیشب در دهدادی نزد فلان بدماش که ذکر نامش به خیر باد بوده و او ( همان بدماش) خود برای من زنگ زده بود که فلانی یعنی قاتل پیش من است . » حال ازین سخن ها فقط یک برداشت و نتیجه به دست می آید که حوزه های امنیتی به ویژه حوزه هایی که در ساحه مسئولیت آنان جرم صورت می گیرد و یا به مجرم پناه داده می شود و یا جای مراودت آنهاست ، دقیقن می دانند که این اوباشان روزها در کجایند و شب ها را در کجا می گذرانند ؛ در کدام بلیاردخانه ، گیم خانه ، قمارخانه ، و قیلون سرا استند و در کدام پارک تفریحی رهایشی محله ها به کشیدن چرس ، کاربرد مواد مخدر و لاابالی گری مشغولند . ما بارسوم نیز تلفنی به حوزه نامبرده ( حوزه هشتم ) تماس گرفتیم و در رابطه به دستگیری قاتل طالب معلومات شدیم و این بار برایمان گفتند که قاتل حمایتگر دارد و در توان ما نیست که او را دستگیر کنیم . سپس با ناگزیری تمام و با ناامیدی مفرط به فرماندهی امنیة ولایت بلخ عارض شدیم که قضیه شکل رسمی و دورانی را گرفته به مدیریت جنایی این نهاد و سپس به سارنوالی بلخ گسیل شد ، اما با تاسف باید گفت که با وجود امر قاطع فرمانده امنیة ولایت بلخ در جهت حل این معضل ، هیچکدام از مسئولان جرمی و اجرایی این نهاد ( فرماندهی امینة ولایت بلخ ) کدام اقدام جدیی در زمینة دستگیری و پیگرد قاتل تا کنون نکرده اند و تاسف بارتر اینکه یکی از سارنوالان سارنوالی ولایت بلخ که نامش با نام خدا مزین است به خاطر پیشبرد قضیة ما در سارنوالی بلخ و احالة آن به محکمه از ما مرده پولی (رشوت) می خواهد و ده روز برایمان وقت داده است تا پول مذکور را که به دالر است برایش تهیه کرده بپردازیم و گرنه با قلم خود نامة تقدیر ما را تغییر خواهد داد و معلوم نیست کار را تا چه زمانی معطل قرار خواهد داد و چه کار هایی در حق مان روا خواهد داشت . این قاضی سارنوال صاحب در کندن پول و راه جوری بر قضیه داران بسیار ماهر است و توازن دو طرف را رعایت می کند ؛ هم از مدعی پول میگیرد ؛ هم از مدعی علیه . زمانی کسی زن خود را که ده ها هزار دالر در عروسی اش هزینه برداشته بود طلاق می داد ؛ این قاضی پاک نهاد ما از کسی که زنی با این هزینه گزاف را از دست می داد هم دالر می خواست و از پدر دختر ، که دخترش طلاق شده اش را به خانه می برد نیز .
جناب والی صاحب !
این گروهکهای اوباش همان گروه هایی هستند که چندی پیش با موترسایکل های خویش در سطح شهر رژه می رفتند و پس از آن که چند تن از سردسته های مشهور شان به گونة مرموزی کشته شدند به گروه هایی کوچکتری متفرق شدند ؛ اما این گروه های کوچک آرام و دست به زیر چانه نه نشستند و روز به روز بسیج تر می شوند و گستاخ تر . آنان امنیت داخلی شهر مزارشریف را چالش گرفته اند و این ارمغان بزرگ شما را دارند بدنام می کنند . دو عامل می تواند به رشد و انسجام دوبارة این گروهکها بینجامد ؛ یکی ضعف عملکرد و وجود فساد ، مسامحه ، روابط و اخاذی یی که در برخی از نهاد های امنیتی به ویژه برخی از حوزه ها وجود دارد و دوم پیوستن جوانان بیکار ، معتاد و نادان و از خویش بی خبر به این گروه هاست . حال چگونه می توان جلو این بی بند و باری و مفاسد اخلاقی واجتماعی را گرفت در حالیکه برخی از حوزه های امنیتی ما یا شریک یا نظاره گر عاملان این کارها باشند ؛ چگونه می توان جلو معتادان را گرفت و چه فایده دارد موجودیت شفاخانة معتادان و زیر مراقبت گرفتن آنان در حالیکه مراجع و سرچشمه های فروش مواد مخدر ( پودر ، هیرویین ، چرس و الکول ) در تبانی با برخی از حوزه های امنیتی و پرداختن سهم به آنان آزادانه به عرضة این مواد می پردازند و ازین بابت به کاخ ها و نان و نوا رسیده اند . مسئولان عده یی ازین حوزه های امنیتی می دانند که در کجا فحاشی صورت می گیرد ؛ در کجا قمارخانه است و در چه موقعیتی و توسط چه کسانی مواد مخدر به فروش می رسد . پس تا زمانی که این سرچشمه ها مسدود نگردد ؛ مبارزه با اعتیاد ، بدماشی و بد اخلاقی ها ناممکن خواهد بود و کار ما هم آب در هاونگ کوبیدن . اما اینکه مسئولان برخی از حوزه های امنیتی با وجود دانستن این آدرس ها ( نشانه ها ) چرا از خود واکنش نشان نمی دهند و دست و دهان و پای شان برای توقیف عاملان این بدی ها و انسداد جایگاه ها و سرچشمه ها از حرکت باز افتاده است ، اظهر من الشمس است . گفته می شود که برخی از مکتب های شهر مزارشریف نیز ازینکه در امور تربیتی و ادارة خویش ضعف دارند ، در روند بی تربیه گی و ضعف اخلاقی و رفتاری جوانان و شاگردان و زمینه سازی برای بدماشی ها و تشکل این گروه ها به گونة غیرمستقیم دست دارند که از جمله می توان از لیسة با «خطر» نام برد که زمانی واصف باختری ، استاد ذبیح الله شهید ، استاد عطا محمد نور ، داکتر سمیع حامد ، صادق عصیان ، عبدالوهاب مجیر و دیگران از آنجا سر بدر می کردند و حالا کی ها از آنجا سر بیرون می کنند .
ورجاوند محترم !
می دانم که آب از بالا گل آلود نیست و شنیده ام که شما بارها دستور های لازم را در نشست های نوبتی اداری خویش برای محو فساد و تمام آنچه از جنس بدی است بر نهاد های مسئول و ذیصلاح ادارة خویش داده اید و تقصیر بر میگردد به کارشکنی ها ، سهل انگاری ها و اتلاف فرصت ها از سوی برخی از این نهاد های مسئول ؛ باآنهم شما خود بهتر می دانید که یکی از آرمان های بزرگ جهاد و مقاومت مردم مسلمان افغانستان و ساکنان ولایت بلخ و شخص شما و بزرگانی که درین مسیر مقدس جان های شیرین شان را قربانی کرده اند ، حاکمیت قانون خدا در زمین خدا ، آوردن صلح و فضای مصون اخلاقی ، اسلامی و فرهنگی ، تامین عدالت و پاکسازی جامعه از مفاسد اخلاقی ، اداری و رذیلیت های انسانی و اجتماعی بود ؛ حال از شما از شمایی که بازمانده آن بزرگان و پیشگام در زمینة برآروده شدن این آرمان ها و سازنده گی ها هستید رجامندم تا جلو این چالش های فجیع و بزرگ اجتماعی را به گونة جدی تر و آنگونه که خود تدبیر و تدبر دارید و می دانید ، بگیرید تا شهری را که خود با خون دل و عرق جبین به این درجه یی از اعتلا ، اعتبار ، شهرت و قابلیت رسانده اید ، با وجود چند مسئول ناکام و چند بی سر و پای ولگرد ، بدنام گردد و اگر ممکن است بر ما نیز در رابطه به دستگیری قاتل چشم عنایتی داشته باشید .
                                                         والسلام
                                                      باوربامیک

چهره واقعی آی اس آی آفتابی شد!

روزنامه های پاکستانی جدیداً خبری را به نشر رسانیده اند که چهره واقعی و جهنمی سازمان استخباراتی آی اس آی را بیشتر از پیش به نمایش می گذارد و ادعاهای بر حق مردم و مقامات افغانستان را طی ده سال گذشته به اثبات می سازد، طوریکه ضیاء الدین بت رییس پیشین ستاد ارتش پاکستان اظهار میدارد که استخبارات نظامی پاکستان اسامه بن لادن را در مرکز مربوط به آن سازمان در ایبت آباد پنهان نموده بود که این کار از جانب جنرال حجاز شاه رئیس سابق آی اس آی از سال 2003 الی 2008 صورت گرفته و شخص پرویز مشرف نیز از آن آگاهی داشته است.
با آنکه بدون شک میتوان گفت که سران نظامی پاکستان از بدو پیدایش نامیمون کشوری بنام پاکستان الی الحال همواره با ترفندهای گوناگون کوشیده اند تا در ناامنی و بی ثباتی در افغانستان سهم بسزایی را ایفاء نمایند.
در حقیقت پاکستان باالاخص نظامیان آن کشور خود بانی و مؤلد تروریزم بین المللی اند که در هر گوشه ای از جهان اگر عمل تروریستی انجام می یابد بعد از ریشه یابی فاش میگردد که به گونه حلقات نظامی و استخباراتی پاکستان مرتبط به این قضیه میباشند. به گونه مثال عمل تروریستی در شهر ممبئی هندوستان، هزاران اعمال تروریستی در نقاط مختلف افغانستان، گرفتاری یک تعداد از باشندگان پاکستان در افغانستان که خود معترف به اعمال جنایتکارانه شان در تبانی با حلقات نظامی و استخباراتی پاکستان شده اند و ... که از طریق رسانه های تصویری نیز به دید مردم رسانیده شده است. نگهداری چند ساله اسامه بن لادن و سایر رهبران دهشت افگن در آن کشور خود میرساند که استراتیژی آنها دوام جنگ و ناامنی در افغانستان میباشد.
با آنکه حکومت پاکستان خود را دوست دیرنیه و استراتیژیک افغانستان و جامعه جهانی در امر مبارزه با تروریزم تلقی مینماید، ولی در عملکردش از دهه ها قبل ما شاهد بدبینی های آن کشور در قبال افغانستان بوده ایم که خوشبختانه با افشای اسناد محرم نظامی در مورد جنگ افغانستان جامعه جهانی نیز متیقن گردیده اند که پاکستان کتمان کننده حقایق در امر مبارزه با تروریزم بوده و تا کنون نیز از این روش استفاده مینماید چنانچه باراک اوباما در سفر اخیرش به هندوستان گفته است که پاکستان سرطان تروریزم دارد و این خود گواه بر مدعای ماست، ضمناً افشای گفته های اخیر رییس پیشین ستاد ارتش پاکستان نیز این را میرساند که حلقات نظامی و استخباراتی پاکستان به صورت مداوم تمام فعالیت های حکومت پاکستان را در دست دارند و حکومت ملکی ها در پاکستان کاری ساخته نیست که این موضوع با برکناری حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در سازمان ملل متحد به اثبات رسید.
کشور و مردم افغانستان بارها از سیاست های مستبدانه و غیر منطقی نظامیان پاکستان متضرر گردیده اند که میتوان از جنرال مشرف، حمید گل، نصیرالله بابر و ... نامبرد.
آنچه گفتنی است که این نوع اظهارات جز رسوائی بیشتر برای نظامیان کشور حامی تروریزم و امثال آن چیز دیگری در پیش ندارد. زیرا که جهان دیگر به همه ای حیله های کاذبانه پاکستان در قبال استفاده ابزاری از تروریزم پی برده و اغفال نخواهند شد. پس به این نتیجه میرسیم در صورتی میتوان تروریزم جهانی را از بین برد که بالای حامیان آنها نیــز فشــارهای لازم سیاســی و نظــامی وارد گــردد تا بــرای همــیشه بتوانیــم از شــر تروریزم و کشــورهای حامی آنها رهــایی یافته باشیــم و ایــن گفته ما زمانی به یقین تبدیل میگردد که از قوت نظامی گری در پاکستان کاسته شده و حکومت واقعاً ملکی در آن کشور روی کار آید.

با احترام
عبدالباصر"منصوری"

سکوت در برابر جنایت قرن 21 ؟!

زندانی ساختن یک زن 15 ساله از سوی همسرش و برخورد وحشیانه با او بزرگترین جنایت سده 21 در کشور عنوان شده است.
 پس از گذشت سه روز از نشر جنایت وحشیانه در بغلان، دولتمردان و مجریان قانون افغانستان آنقدر درگیر بازیهای سیاسی خود هستند که نسبت به این رویداد هیچ واکنشی نشان ندادند!!
فعالان حقوق زنان با ابراز این مطلب خواهان سنگین ترین کیفر به عاملان این رویداد شده اند.
عالمان دین نیز این گونه خشونت ها را یک کار وحشیانه و غیر انسانی می دانند و خاموشی حکومت و عالمان دین را مغایر آموزه های دین اسلام می داند.
این واکنش ها در حالی ابراز می شود که پولیس بغلان به تازگی یک زن جوان را با ناخن های کشیده شده و دست های شکسته از یک زندان خانگی رها ساخته است.
در گزارش طلوع آمده است که زندانی شدن سحرگل 15 ساله در یک زندان خانگی از سوی همسرش و کشیدن ناخن ها و کندن گوشت های بدنش با انبر از سوی همسرش، واکنش های شماری از عالمان دین و فعالان حقوق بشر را برانگیخته است.
شماری از عالمان دین این کار را مغایر آموزه های دین اسلام می دانند.
این عالمان دین می گویند که کسانی که از اینگونه خشونت های وحشیانه چشم پوشی می کنند، انسان نیستند.
از سوی هم شماری از فعالان حقوق زن در کشور چنین خشونت ها را به شدت نکوهش می کنند.
داکتر عالمه، فعال حقوق بشر در این خصوص می گوید که این رویداد جنایت قرن 21 است و خواست ما از حکومت افغانستان، وزارت زنان و نهادهای حقوقی و قضایی این است که قوانین را فقط بر روی کاغذ تصویب نکنند.
خشونت در برابر زنان در افغانستان پدیده تازه نیست، با انکه رییس جمهور کشور قانون منع خشونت را توشیع کرده است و بر بنیاد این قانون خشونت در برابر زنان ممنوع شده است اما فعالان حقوق زن می گوید این قانون هیچ نقشی برای کاهش این خشونت ها برای زنان ندارد.
به باور این آگاهان با آنکه وزارتی به نام وزارت امور زنان در کشور وجود دارد اما این وزارت در برابر این رویدادهای خشونت بار هیچ واکنشی نشان نمی دهد که این خود نشان دهنده نمادین بودن این وزارت است.
در حالی که سه روز از رویداد نجات سحرگل از سوی پولیس بغلان می گذرد و گزارش این خشونت وحشیانه نشر شده است است اما این وزارت حتی اعلامه ای در نکوهش این رویداد صادر نکرده است.
زمانی که مجریان قانون نسبت به این خشونت های وحشیانه چشم پوشی می کنند چگونه می توان به جامعه ای امن امیدوار بود، دولتمردانی که دم از آزادی و رفاه زنان می زنند چگونه است که در برابر زندگی درد آور زنانی مانند سحرگل سکوت می کنند؟!

با متاهل شدن، تعداد دوستان نزدیک کمتر می‌شود

مقدمه و ویرایش: اسماعیل درمان، ماستر روانشناسی بالینی و مشاوره
   شمایی که این سطور را می‌خوانید در یکی از گروه‌های زیر قرار می‌گیرید:
  – مجردها
  – نامزدها
  – متاهل‌ها

   فرق نمی‌کند زن باشید یا مرد. اگر در گروه اول باشید، شاید از دوستانی که حالا نامزد شده اند یا ازدواج کرده اند گاهی شکایت کرده اید که چرا “مثل گذشته از ما خبر نمی‎‌گیری؟” یا “با ما چکر نمی‌زنی” یا ” نامهربان شدی و ما را فراموش کردی” و…
   اگر در گروه دوم و سوم بوده اید شاید این شکایت را از دوستان مجرد خود حداقل یکبار شنیده اید.
  چرا این‌طور است؟ چرا بعد از نامزدی یا ازدواج دوستان دیگر دست به شکایت می‌زنند و از اینکه وقت بیشتری را با آنها سپری نمی‌کنید، ناراضی و گله‌مند اند؟
  احساس شان بجاست. آنها شما را دوست دارند و از هم‌صحبتی با شما لذت می‌برند. ولی آیا انتظار شان نیز صد فیصد بجاست؟ این نکته جای تأمل دارد.
    بسیار طبیعی است وقتی فردی وارد یک رابطه‌ای بسیار صمیمی از نوع نامزدی و ازدواج می‌شود باید وقت بیشتری را با همسر خود بگذراند، در تقسیم اوقات خود تغییراتی ایجاد کند، به مسوولیت‌های همسرداری رسیدگی کند، و بعد که صاحب فرزند شد این تقسیم اوقات حتا پیچیده‌تر و سنگین‌تر می‌شود.
    این البته بدین معنا نیست که شخص نباید به دوستان خود توجه کند. آنچه منظور است این است که از دست دادن یک یا دو دوست نزدیک از جمع دوستان بعد از بیرون شدن از حالت تجرد و پیوستن به جمع متاهلین یک امر طبیعی است و گزارش تحقیقی را که حالا می‌خوانید نیز به همین موضوع پرداخته است.
   بهتر است خوشبین باشیم که محبت و علاقه‌ی ما به دوستان دیگر کم نمی‌شود، ولی بنابر این گفته‌ی مشهور که مبتنی بر تجربه‌ی هزاران ساله‌ی ما انسان‌هاست، در صورتی‌که وقت کمتر داشته باشیم، توجه ما کمتر می‌شود  و در نتیجه دیدارها کمتر می‌شوند و در نتیجه به تدریج: از دل برود هر آنکه از دیده برفت!
 پژوهشگران می‌گویند نتیجه یک تحقیق علمی نشان داده است که انسان، با عاشق شدن، دو دوست نزدیکش را از دست می‌دهد.
دانشمندان در تحقیقی در مورد رابطه عاشقانه و دوستان صمیمی دریافتند که با آغاز یک رابطه عاشقانه از تعداد دوستان صمیمی افراد کاسته می‌شود.
بعد انجام بررسی‌ها، متوجه شدند که تعداد دوستان صمیمی افراد، که پیش از عاشق شدن پنج نفر است، با ورود معشوق به زندگی، دو نفر کمتر شده است.
رابین دانبار، استاد در رشته مردم شناسی تکاملی در دانشگاه آکسفورد می‌گوید: “کسانی که یک رابطه عاشقانه دارند، به جای آنکه به طور متوسط پنج دوست نزدیک داشته باشند، تنها چهار دوست دارند.”
او می افزاید: “با توجه به اینکه یکی از این چهار نفر هم، همان معشوق است، با این حساب هر کس با عاشق شدن دو نفر را از دست می‌دهد.”
این تحقیق، که همین اواخر برای انتشار آماده شده است، در فستیوال علوم بریتانیا در دانشگاه استون عرضه شد.
گروهی که پروفسور دانبار آنرا هدایت می‌کند، درباره شبکه‌های اجتماعی تحقیق می‌کند و اینکه چطور ما تعداد و ترکیب دوستان در شبکه‌های اجتماعی را کنترل می‌کنیم.
سرعت کاهش پیدا می‌کند - پروفیسر دانبار
پروفسور دانبار، پیشتر نشان داده بود که بیشترین تعداد دوستی که هر کس به طور واقعی می‌تواند داشته باشد ۱۵۰ نفر است. به عنوان مثال تعداد دوستان افراد در شبکه‌های اجتماعی مجازی، مثل فیس بوک، بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ نفر است. این عدد برای دوستان صمیمی کمتر می‌شود و به چهار تا شش نفر می‌رسد.
این افراد کسانی هستند که در هفته حداقل یک بار با آنها دیدار می‌کنیم و وقتی که بحرانی شخصی برایمان پیش می‌آید به سراغ آنها می‌رویم. لایه بعدی کسانی هستند که ماهی یک بار آنها را ملاقات می‌کنیم. این گروه که “گروه همفکر” نامیده می‌شود، شامل کسانی است، که مثلاً مرگ آنها ما را ناراحت و دلتنگ می‌کند.
این گروه محقق در تازه‌ترین تحقیق خود، روابط اجتماعی ۵۴۰ نفر که سن شان بالای هجده سال بود را بعد از آغاز یک رابطه عاشقانه بررسی کرد. نتیجه این بررسی تصور عمومی را که عشق باعث کاهش شبکه دوستان نزدیک می‌شود، تایید کرد. این تحقیق نشان داد که برای جادادن معشوق در زندگی حداقل یکی از اعضای خانواده و یک دوست باید کنار برود.
تحقیق پروفسور دانبار نشان داد که “عمیق بودن یک رابطه با و درگیری احساسی فرد دیگر با میزان ارتباطش با او رابطه مستقیم دارد.”
آقای دانبار می‌گوید: “وقتی تعداد دیدارها کم می‌شود، درگیری احساسی نسبت به فرد و رابطه هم به سرعت کاهش پیدا می‌کند. اتفاقی که می‌افتد این است که توجه شما آنقدر به رابطه با معشوق جلب می‌شود که دیگر فرصتی برای دیدن دوستان صمیمی خود ندارید، و بنابراین بعضی از این دوستی‌ها کمرنگ تر می شود و آن دوستان به حلقه‌های دیگر روابط اجتماعی شما منتقل می‌شوند.”
منبع: وبسایت داکتران بدون مرز به نقل از بی‌بی‌سی

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...