۰۷ دی ۱۳۹۰

وزیر دفاع جرمنی: ما در افغانستان به اهداف خود نرسیده ایم

خبرنگار مجله شپیگل آنلاین از توماس دو میزیر وزیر دفاع آلمان پرسیده که نیرو های ناتو در ماموریت 10 ساله افغانستان چی را بدست آورده اند؟
آقای میزیر در پاسخ گفته است: همه مربوط به اینست که چگونه اهدافی تعیین شده اند. در این مساله می خواهم به جلسه پارلمان فیدرال آلمان در سال 2001 نظر بی اندازم.
در آن زمان، احزاب سیاسی آلمان مانند حزب سبز، سوسیال دموکرات و سایر احزاب، تصویر و دیدگاهی را ارایه کردند که در مورد حقوق بشر، نگرانی ها زیاد بود و آلمان به وسیله نیرو هایش، یک دموکراسی را با معیار های آلمان در افغانستان پیاده کند.
وزیر دفاع آلمان می گوید: اگر ما اهداف خود را بر اساس همین معیار ها عیار می کردیم، به صداقت گفته می توانم که ما در افغانستان به این اهداف خود نرسیده ایم.
خبرنگار شپیگل از وزیر دفاع آلمان همچنان پرسیده که آیا این ارزیابی ها عاقلانه و به جاست؟
توماس دو میزیر در جواب گفته است: این ارزیابی ها کاملاً عاقلانه و به جاست و در عین حال، برای بسیاری از ما درد آور هم است که اهداف خود را از نو تعیین کنیم.
به گفته وزیر دفاع آلمان، این موضوع در آن وقت یک ضرورت بود. هدف این نبود که همه در انتظار امید های تخیلی حرکت کنند. اگر ما طوری ارزیابی کنیم که از اهداف تجدید نظر شده، چی بدست آورده ایم، یقیناً که دست آورد های هم در افغانستان داشته ایم.
در حال حاضر در مقایسه با رژیم طالبان، مکاتب زیادی ساخته شده اند، سهولت ها و خدمات صحی افزایش یافته اند و مردم نظریه های خود را به صورت آزاد ابراز کرده می توانند.
وزیر دفاع آلمان همچنان می گوید: اگر ما از اهداف تعیین شده و دست آورد ها راضی هم نباشیم، باید دست آورد های ذکر شده را بپذیریم.
او در ادامه گفته است: یک موضوع را باید به صورت واضح و روشن گفت: اینکه در افغانستان دموکراسی واقعی وجود ندارد و شاید هیچ وقت دموکراسی واقعی در این کشور عملی نشود.
توماس دو میزیر برای روشنایی بیشتر در مورد اهداف ناتو در افغانستان گفته است: نخستین هدف این بود که افغانستان دوباره به مرکز فعالیت تروریستان مبدل نشود، یعنی در وضیعتی که پیش از حملات یازدهم سپتمبر سال 2001 میلادی قرار داشت.
هدف دوم این بود که رهبری مسوولیت های امنیتی افغانستان، به نیرو های این کشور سپرده شود و توسط آنها به پیش برده شود، به این معنا که ایتلاف بین المللی، نیرو های امنیتی افغانستان را آموزش بدهند و تقویت کنند.
وزیر دفاع آلمان می گوید که در این هدف هم به صورت درست در حرکت استند. اما باز هم باید پیش از پایان سال 2014 میلادی، برای رسیدن به این هدف، به عوض خوشبینی زیاد، از احتیاط کار گرفته شود.
خبرنگار روزنامه شپیگل آنلاین از آقای دو میزیر پرسیده که شما در در مناطق حساس شمال افغانستان، مانند بغلان و قندز، از برقراری امنیت سخن می گویید، در حالی که قوماندانان نظامی بار ها گفته اند که شاید تا دو سال بعد از خروج نیرو های بین المللی، پایان جنگ با مخالفین مسلح واقعیت نداشته باشد، شما در این مورد چی می گویید؟
وزیر دفاع آلمان در پاسخ گفته است: من در مورد آینده پیشگویی نمی کنم اما نگرانی ها در این مورد را درک می کنم.
در دوساله گذشته، در ولایات بغلان و قندز دست آورد های داشته ایم و تلفاتی را هم متحمل شدیم. در دوسال آینده هم به همین ستراتیژی دشوار ادامه می دهیم تا بالای مخالفین مسلح پیروز شویم اما بازهم قندز و بغلان بی ثبات خواهند بود.
به گفته او، این مناطق برای نیرو های بین المللی و مخالفین مسلح اهمیت فراوان تکتیکی دارد زیرا اکمالات از طریق همین مناطق به شمال افغانستان صورت می گیرد.
آقای دو میزیر همچنان گفته است: خروج نیرو ها از شمال افغانستان یک مساله دشوار است اما بحیث وزیر دفاع آلمان اجازه نخواهم داد تا نه تنها در بغلان و قندز، بلکه در تمام شمال افغانستان، خلای امنیتی به میان آید."رادیو آزادی"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...