۰۹ دی ۱۳۹۰

چهره واقعی آی اس آی آفتابی شد!

روزنامه های پاکستانی جدیداً خبری را به نشر رسانیده اند که چهره واقعی و جهنمی سازمان استخباراتی آی اس آی را بیشتر از پیش به نمایش می گذارد و ادعاهای بر حق مردم و مقامات افغانستان را طی ده سال گذشته به اثبات می سازد، طوریکه ضیاء الدین بت رییس پیشین ستاد ارتش پاکستان اظهار میدارد که استخبارات نظامی پاکستان اسامه بن لادن را در مرکز مربوط به آن سازمان در ایبت آباد پنهان نموده بود که این کار از جانب جنرال حجاز شاه رئیس سابق آی اس آی از سال 2003 الی 2008 صورت گرفته و شخص پرویز مشرف نیز از آن آگاهی داشته است.
با آنکه بدون شک میتوان گفت که سران نظامی پاکستان از بدو پیدایش نامیمون کشوری بنام پاکستان الی الحال همواره با ترفندهای گوناگون کوشیده اند تا در ناامنی و بی ثباتی در افغانستان سهم بسزایی را ایفاء نمایند.
در حقیقت پاکستان باالاخص نظامیان آن کشور خود بانی و مؤلد تروریزم بین المللی اند که در هر گوشه ای از جهان اگر عمل تروریستی انجام می یابد بعد از ریشه یابی فاش میگردد که به گونه حلقات نظامی و استخباراتی پاکستان مرتبط به این قضیه میباشند. به گونه مثال عمل تروریستی در شهر ممبئی هندوستان، هزاران اعمال تروریستی در نقاط مختلف افغانستان، گرفتاری یک تعداد از باشندگان پاکستان در افغانستان که خود معترف به اعمال جنایتکارانه شان در تبانی با حلقات نظامی و استخباراتی پاکستان شده اند و ... که از طریق رسانه های تصویری نیز به دید مردم رسانیده شده است. نگهداری چند ساله اسامه بن لادن و سایر رهبران دهشت افگن در آن کشور خود میرساند که استراتیژی آنها دوام جنگ و ناامنی در افغانستان میباشد.
با آنکه حکومت پاکستان خود را دوست دیرنیه و استراتیژیک افغانستان و جامعه جهانی در امر مبارزه با تروریزم تلقی مینماید، ولی در عملکردش از دهه ها قبل ما شاهد بدبینی های آن کشور در قبال افغانستان بوده ایم که خوشبختانه با افشای اسناد محرم نظامی در مورد جنگ افغانستان جامعه جهانی نیز متیقن گردیده اند که پاکستان کتمان کننده حقایق در امر مبارزه با تروریزم بوده و تا کنون نیز از این روش استفاده مینماید چنانچه باراک اوباما در سفر اخیرش به هندوستان گفته است که پاکستان سرطان تروریزم دارد و این خود گواه بر مدعای ماست، ضمناً افشای گفته های اخیر رییس پیشین ستاد ارتش پاکستان نیز این را میرساند که حلقات نظامی و استخباراتی پاکستان به صورت مداوم تمام فعالیت های حکومت پاکستان را در دست دارند و حکومت ملکی ها در پاکستان کاری ساخته نیست که این موضوع با برکناری حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در سازمان ملل متحد به اثبات رسید.
کشور و مردم افغانستان بارها از سیاست های مستبدانه و غیر منطقی نظامیان پاکستان متضرر گردیده اند که میتوان از جنرال مشرف، حمید گل، نصیرالله بابر و ... نامبرد.
آنچه گفتنی است که این نوع اظهارات جز رسوائی بیشتر برای نظامیان کشور حامی تروریزم و امثال آن چیز دیگری در پیش ندارد. زیرا که جهان دیگر به همه ای حیله های کاذبانه پاکستان در قبال استفاده ابزاری از تروریزم پی برده و اغفال نخواهند شد. پس به این نتیجه میرسیم در صورتی میتوان تروریزم جهانی را از بین برد که بالای حامیان آنها نیــز فشــارهای لازم سیاســی و نظــامی وارد گــردد تا بــرای همــیشه بتوانیــم از شــر تروریزم و کشــورهای حامی آنها رهــایی یافته باشیــم و ایــن گفته ما زمانی به یقین تبدیل میگردد که از قوت نظامی گری در پاکستان کاسته شده و حکومت واقعاً ملکی در آن کشور روی کار آید.

با احترام
عبدالباصر"منصوری"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...