۱۱.۱۰.۹۰

موافقت قطر به حمایت مالی از خانواده طالبان

حکومت قطر پذیرفته است که از طالبان و خانواده هایشان در دوحه حمایت مالی کند.
شورای عالی صلح با اظهار این مطلب میگوید که حکومت قطر آماده است که تمام امکانات لازم را برای پیشرفت روند گفتگوهای صلح دراختیار طالبان قرار دهد.
به دنبال سفر شماری از خانواده های طالبان به قطر ، دبیر و مشاور روابط بین الملل شورای عالی صلح می گوید که اگر حکومت قطر و جامعه جهانی سران طالبان و خانواده هایشان را در دوحه حمایت مالی میکند ، طالبان باید از راه اندازی هرگونه حمله در افغانستان دست بردارند.
در همین حال آسوشتیدپرس از زبان مقامات بلندپایه آمریکایی می نگارد که واشنگتن در نظر دارد که در سال آینده به گفتگوهای پنهانی با طالبان در کشورهای اروپایی و خلیج فارس ادامه دهد.
بر بنیاد گزارش ها هر چند آمریکا برای انتقال زندانیان طالب به دیگر کشورها از جمله قطر تلاش می کند ، اما حکومت افغانستان و شورای عالی صلح با این کار سخت مخالف هستند.
در همین حال شورای عالی صلح می گوید که رئیس جمهور کرزی و شورای عالی صلح ، هفت تن را برای ریاست این شورا در نظر گرفته اند که پنج نفر از این هفت تن از داخل این شورا و دو تن دیگر از خارج شورای صلح می باشند و بنابراین به زودی رئیس شورای عالی صلح شناخته خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: