۱۷ دی ۱۳۹۰

واگذاری برخی از ولایات به طالبان!يك عضو شوراي عالي صلح به روزنامه ماندگارگفته است كه حكومت افغانستان آماده است برخي ولايت‌هاي كشور را در نتيجه مذاكرات صلح، به طالبان واگذار كند؛ اما طالبان با اين طرح موافق نيستند. بر اساس برخي گزارش‌ها، يكي از موضوعات مورد بحث در مذاكرات صلح امريكا با طالبان، واگذاري برخي از ولايت‌هاي جنوبي افغانستان، به طالبان است.
اما ارسلا رحماني عضو شوراي عالي صلح و وزير تحصيلات عالي رژيم طالبان، به روزنامۀ ماندگار گفت كه طالبان با گرفتن شماري از ولايت‌ها، حاضر نيستند افغانستان تجزيه شود.» اما به گفتۀ او، حكومت افغانستان با اين طرح (واگذاري برخي ولايت‌هاي كشور به طالبان) موافق است.
«معاملة آتش‌بس» مقام‌هاي امريكايي در صدر گفتگوهاي‌شان با طالبان مسألۀ آتش‌بس با اين گروه را قرار داده‌اند. اما تاكنون نتيجة مذاكرات در اين خصوص، روشن نشده است. گفته مي‌شود طالبان با اين طرح(آتش بس) موافقت كرده‌اند. وزير تحصيلات عالي رژيم طالبان مي‌گويد: ما پيشنهاد كرده‌ايم كه در چند ولايت سرحدي افغانستان آتش‌بس به گونه نمونه‎ صورت گيرد، تا نتيجة اين «معامله» روشن شود.
به گفتۀ او، بايد برنامة آتش‌بس طوري تنظيم شود كه هم حكومت در آن ولايت‌ها كار خود را انجام بدهد و هم طالبان به گونۀ آزادانه در آن ولايت‌ها بدون هراس و نگراني گشت‌وگذار كنند. اين عضو شوراي عالي صلح افزود كه ما به جناح‌هاي مختلف پيشنهاد كرده‌ايم كه بايد در روند مذاكرات صلح، پيش‌شرط‌ها و قيدوبندهاي زياد مطرح نباشد.
رهايي زندانيان گروه طالبان يكي از پيش‌شرط‌هاي‌شان را در مذاكرات صلح، رهايي زندانيان‌شان از بازداشتگاه گوانتانامو و بگرام مطرح كردند.
بر اساس گزارش‌ها، ايالات متحدۀ امريكا با رهايي زندانيان طالبان از گوانتانامو، موافقت كرده و گفته است كه زندانيان به قطر فرستاده مي‌شوند.
حكومت افغانستان نيز موافقت خود را با آزادي زندانيان طالبان از بازداشتگاه گوانتانامو ابراز داشته است؛ اما سخنگوي آقاي كرزي گفته است كه بايد زندانيان طالبان به افغانستان برگردانده شوند.
اين عضو شوراي عالي صلح نيز مي‌گويد كه مسألة رهايي زندانيان طالبان در داخل افغانستان و بيرون كشور (بازداشتگاه گوانتانامو) در صدر گفتگوهاي صلح قرار دارد.
فرستادن هيأت به قطر شوراي عالي صلح و حكومت افغانستان از روند گشايش دفتر طالبان در قطر و مذاكرات مقام‌هاي امريكا‌يي ‌با طالبان، اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند.
به همين دليل، قرار است شوراي عالي صلح هيأتي را به دوحه بفرستد تا در مورد مذاكرات امريكا و طالبان و گشايش دفتر سياسي به اين گروه، آگاهي‌هاي لازم را به دست بياورند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...