۰۱ بهمن ۱۳۹۰

افغانستان آزمایشگاه سیاسی بیگانگان است و کرزی خود بیگانه و همکار تروریزم است!

 کابل پرس:
تقریبا هیچ حاکم سیاسی را نمی توان در افغانستان یافت که با اراده مردم افغانستان اداره کشور را بر عهده گرفته باشد. حکومت ها در افغانستان با جنگ، کشتار و انواع دیگر جنایات شکل گرفته و در این راه سرسپردگی اشغالگر افغان به اشغالگر بین المللی همراه با دسیسه ها و پلان های شوم همیشه وجود داشته است.
بر قدرت نشستن حامد کرزی با تقلب و معامله و زد و بند یکی از آشکارترین نمونه های غیر مردمی بودن حکومت ها در افغانستان است. حکومت برادران طالب کرزی نیز نمونه آشکار دیگری ست که پیوند و ارتباط عمیق اشغالگر افغان با اشغالگر بین المللی را نشان می دهد.
حامد کرزی در خواب هم نمی توانست حکومت بر افغانستان را متصور شود، مگر سرسپردگی و فعالیت هماهنگ میان اشغالگر افغان و اشغالگر بین المللی راه های به قدرت رسیدن او را هموار کرد.
کرزی که از همان ابتدا برای گسترش حاکمیت قبیله سالاران و احیای قدرت سرتاسری فاشیزم قبیله روی دست گرفته، برنامه های وسیعی را برای طالبانی کردن کامل افغانستان شروع کرده است. این فعالیت های چنان گسترده و در بخش های مختلف نظامی، سیاسی و اجتماعی بوده که باید حکومت افغانستان و شخص حامد کرزی را همکار و همراه اصلی تروریزم دانست.
بنابراین خلاف آنچه کرزی امروز در افتتاح پارلمان افغانستان گفت، افغانستان آزمایشگاه سیاسی و اتفاقا نظامی بیگانگان است و حامد کرزی و رژيم مافیایی وی مثال واضح و آشکار آن است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر