۰۲ بهمن ۱۳۹۰

سفارت قبل از من نصوار فروشی بود

بتاریخ 16 جنوری سال روان میلادی در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در شهر مسکو بمناسبت هشتمین سالگرد تصویب قانون اساسی تجلیل بعمل آمد.
در ابتدای جلسه آیات چند از کلام الله مجید توسط ملا امام مسجد سوستاپول قرائت گردید و متعاقبا محترم سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم فدراتیف روسیه سخنان چند پیرامون تصویب قانون اساسی افغانستان صحبت نمود که در لابلای سخنان شان از موضع اصلی طرفه رفتند روی مسائل اصلی که شخص ایشان جلسه را دائرنموده بودند سخنرانی نمود و گفت که من از تمام قلم بدستان و روشنفکران افغانستانی مقیم در فدراتیف روسیه خواهشمندم تا اینکه قلم های خود را به جای اینکه واقعیت های عینی جامعه وعملکرد سفارت افغانستان در مسکو را به باد انتقاد بگیرند برعکس کارکرد های سفارت را یاد آورشده و از طریق سایت ها و نشریات داخلی و خارجی منتشرنمایند.
وی افزود: قبل از اینکه مسئولیت سفارت افغانستان در مسکو را برای من بسپارند این سفارتخانه یکی از مراکز نصوار فروشی و تصدیق فروشی بود که روزانه به صدها نفر مشتری رفت و آمد می کردند و نکته مهم و جالب اینکه دو سال قبل از امروز اشخاص و افرادیکه تصدی این سفارت را بدوش داشتند تمام اجناس و لوازم سفارت را به یغما برده وهیچ چیزی در سفارت افغانستان از گذشته ها باقی نمانده است.
وی همچنین از کارکردهای حکومت افغانستان در طی ده سال گذشته و نقش چپن سبز حامدکرزی در کنفرانس بن دوم که محوریت جلسه را بدوش داشت یاد نموده و از وضعیت خوب کشور بعد از پنج و یا شش ماه دیگر یاد آور شدند که در طی این مدت سرنوشت افغانستان معلوم خواهد شد.
بعد از ختم سخنان سفیر افغانستان چند تن از هموطنان راجع به اهمیت و ارزش قانون اساسی بخصوص تطبیق آن در بین جامعه ما صحبت کردند.
سپس از تمام شرکت کنندگان دعوت بعمل آمد که نان چاشت را صرف نموده و از سفارت افغانستان خارج شوند که عده از مردم بعد از ختم غذا از سفیرافغانستان سؤال نمودند که آیا با موجودیت سازمانهای سرتاسری در مسکو نقش سفارت و مسئولیت شما را زیر سوال نمی برد؟ گفت : در رأس این سازمانها دوتن از اشخاص دزد قرار دارند که فقط وظیفه اصلی شان این است که " جیب افغانها را خالی نموده و جیب خود را پر نمایند. دیگر اینکه اینها اشخاص نیستند که شناخت و ارتباطات عمیق با شخصیت های بزرگ روسیه برقرار کرده باشند که من نیز با این کارشان افتخارنمایم، بلکه شناخت این دونفر بالاتر از یک و یا دو مامور یک سمت وزارت داخله کشور نیست. اما ناگفته نباید گذاشت که دراثنای این سوال جنرال قادر خان وزیر دفاع اسبق افغانستان نیز حضور داشت که قبل از سؤال ، وی توصیه های پدرانه را برای سفیر افغانستان آغازنموده بود که با ارایه این سؤال سخنان ایشان قطع گردید.

کرامانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر