۲۷ دی ۱۳۹۰

نقاب زنان واجب نيست و آنها مى توانند همرديف مردان به نماز بايستند

صادق المهدى رهبر حزب " امت " در سودان كه به عنوان يك صاحب نظر در مسايل اسلامى و اجتماعى شناخته شده است، "فتواهاى جديدى" را ارايه كرده كه در محافل سودانى و عربى بحث برانگيز شده است.
وى كه خواهان همگرايى در جهان عرب است و از سوى ديگر "امام طريقت انصار" شناخته مى شود، مى گويد: زنان مى توانند به عنوان شاهد در مراسم عقد و عروسى حاضر شوند و با شركت در تشييع جنازه ى اموات ثواب ببرند.
اين اسلام شناس افريقايى معتقد است كه به نماز ايستادن زنان پشت سر مردان، تنها يك عادت است ودرست تر اين است كه زنان همدوش يا همرديف مردان بايستند.
صادق المهدى در اين نظر خويش به وضعيت نمازخوانان بيت الله الحرام اشاره مى كند و مى گويد: در خود خانه ى خدا زنان همپاى مردان به نماز مى ايستند و جنسى پشت سر جنس ديگر نيست.
گفتنى است كه رهبر حزب "امت" سودان عادت دارد با ارايه ديدگاهها و فتواهاى نوين خشم سنت گرايان و اصولگرايان را در سودان و منطقه برانگيزد.
رسانه هاى سودانى كه اين نظرات را به عنوان "فتواهاى جديد" منتشر كرده اند مى افزايند: وى در همايش جوانان حزبش در روز جمعه 13/1/2012 خواهان آن شد كه "هرگونه رفتار، قانون و عادتى كه رنگ تبعيض جنسى داشته باشد، برطرف گردد".
وى گفته است: اين عادتهايند كه تبعيض دردناك و ظالمانه اى را بر زنان تحميل كرده اند. به عنوان مثال نقاب در جوامع شهرنشين حتى راه را براى ارتكاب جرم مى گشايد.
صادق المهدى افزود: از زنان خواسته نشده كه آنچه را اكنون "حجاب" مى خوانيم رعايت كنند. حجاب به معناى پرده ى بينابين است و براى "ام المومنين ها" – تعبيرى كه براى زنان پيامبر (ص) بكار مى رود - الزام داشته است. از ساير زنان تنها لباس پوشنده خواسته شده است و پوشش مناسب، بر هر مرد و زن مسلمانى واجب است.
او گفت: پيامبر صلوات الله عليه نگفته است كه چهره و دستان زنان پوشيده شود. لذا نبايد آنچه را كه شرع حلال كرده برخود حرام كنيم.
رهبر حزب "امت" سودان در جمع جوانان حزبش با اين نسل ابراز همدردى كرد. زيرا به گفته ى او اينك جوانان با دردها و رنج هاى سهمگينى مواجه اند كه از جمله ى آنها بايد از بالا بودن هزينه هاى زندگى، انتشار مواد مخدر، وجود بيماريهاى جنسى و گسترش خشونت و سركوب در مقياسهايى بى سابقه نام برد.
يادآور مى شود اسلام شناسان و فقهاء هميشه تغييراتى در حرام و حلال ها داده اند. به عنوان نمونه در ايران، در ابتداى استقرار جمهورى اسلامى، خاويار، بوكس، نمايش مسابقات كشتى، اغلب انواع موسيقى و آلات و ادوات آن، بازى شطرنج و انواعى از لباسها ممنوع و حتى حرام اعلام شد و بعدها حلال و آزاد گشت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...