۱۰ اسفند ۱۳۹۰

دریک سال گذشته 80 خبرنگار کشته و 3 تن در افغانستان سر بریده شده اند!

 نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران و اتحادیه ملی خبرنگاران هشدار می دهند که پس از سال 2014میلادی کار رسانه ها در افغانستان با رکود رو برو خواهند شد.
این نهادها با سربریدن مسؤل یک رادیو محلی در ولایت پکتیکا اشاره می کند و می گویند خشونت ها و محدودیت ها در برابر خبرنگاران ورسانه ها رو به افزایش هستند.این نهادها از جامعه جهانی و حکومت افغانستان می خواهند که یکی از شرط های اساسی در گفته گوهای صلح با طالبان باید امنیت خبرنگاران و آزادی بیان باشد.
سربریدن سادیم خان، مسئول رادیو محلی میلمه در شهر ارگون پکتیکا از سوی طالبان واکنش تند نهادهای حمایت از خبرنگاران را برانگیخته است این نهادهامی گویند که بی پروایی حکومت در برابر کشته شدن کاربرد خشونت در برابر خبرنگاران و بویژه تکرار شدن سر بریدن یک خبرنگار از سوی طالبان بیانگر آن است که رسانه ها پس از سال 2014میلادی با رکود روبرو خواهند شد.
به گفته نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران و جامعه مدنی90 درصد قتلهای زنجیره ای مربوط به خبرنگاران از سوی نهادهای عدلی و قضایی پیگیری و رسیدگی کامل نشده است؛ چیزی که عامل افزایش این گونه خشونتها شده و نگرانی های زیادی را در میان خبرنگاران به بار آورده است.
مسؤلیت قتل بهادرزی را تاکنون هیچ فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است اما به باور نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران قتل وی بیشتر شباهت به قتلهایی دارد که اغلب توسط طالبان صورت می گیرد.
صدیق الله توحیدی، مسؤل دیده بان رسانه ها در نی گفت؛ با وجود این که سخنگوی طالبان از گرفتن از این مسؤلیت انکار ورزید ولی نحوه قتل بهادرزی بر اساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز مانند قتل خبرنگارانی است که توسط گروه طالبان کشته شده اند یعنی سر بریده شده اند.
بر بنیاد آمارهای نهی و نهاد حمایت از رسانه های آزاد در سال جاری 80 خبرنگار در کشور با خشونتها روبرو گشتند و نیز 3 تن از خبرنگاران سر بریده شده اند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...