۲۹ بهمن ۱۳۹۰

رييس مجتمع جامعۀ مدنی بدخشان لت و كوب شد

بنابر گزارش ها رسانه ها رييس مجتمع جامعۀ مدنی بدخشان توسط فرد وابسته به امان الله پيمان عضو مجلس نماينده گان لت و كوب شد.
گفته م شود که سيف الدين سايس، رييس مجتمع جامعۀ مدنی بدخشان كه ديروز در برنامۀ، ديدار نماينده گان مردم بدخشان در مجلس نماينده گان با مردم این ولایت، سخنرانی می كرد، به دليل انتقاد از بی توجهی اعضای مجلس نماينده گان به خواست‌ها و دشواری های مردم اين ولايت، از سوی فرد وابسته به امان الله پيمان مورد لت و كوب قرار گرفت كه در نتيجه پردۀ گوشش پاره شده است.
اين ديدار اعضای مجلس نماينده گان با مردم بدخشان از سوی عبداللطيف پدرام نمایندۀ مردم بدخشان در مجلس نماينده گان در فيض آباد مرکز بدخشان راه اندازی شده بود، اما امان الله پيمان كه از سوی رييس مجتع جامعۀ مدنی بدخشان مورد انتقاد قرار گرفته بود، در اين ديدار حضور نداشت.
رييس مجتمع جامعۀ مدنی بدخشان در سخنرانی خود گفته است كه نماينده گان بدخشان در مجلس نماينده گان به خواست ها و دشواری های مردم رسيده گی و توجه نمی كنند. از سوی هم گفته است كه او با تماس های مكرر با امان الله پيمان خواستار توجه به دشواری های مردم بدخشان شده است، اما او هيچ توجه نكرده است.
درن لت و کوب منشی جامعۀ مدنی كه قصد مانجگری را داشته نيز از سوی اين فرد مورد لت و كوب قرار گرفت كه در نتيجه لب او پاره شده است.
به گفته ی نزدیکان رییس جامعه ی مدنی بدخشان محبوب الله فرد مهاجم از سوی نيروهای پوليس بازداشت شده و اكنون در زندان به سر می برد.
در همين حال امان الله پيمان نمايندۀ مردم بدخشان در مجلس نماينده گان در يك تماس تلفونی به به رسانه ها گفته است که: «من از سوی سيف الدين سايس كه در اصل يك تجار است مورد اهانت قرار گرفتم كه بالاخره توسط محبوب الله - که يك دانشجو است - بدون اين كه من در جربان باشم، لت وكوب شده است.»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...