۰۹ اسفند ۱۳۹۰

کارکنان ملل متحد ازولایات شمال افغانستان خارج شدند

زنگ رکود وانارشیزم به صدا درآمده است.
دفتر مطبوعاتی نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت: این سازمان کارمندان خارجی خود را به صورت موقت از شمال افغانستان تا زمانی که اوضاع به حالت عادی برنگشته است، فراخوانده است.
این اقدام درپی خروج مشاوران ومأموران غیرنظامی کشورهای غربی ازاداره های افغانستان عملی شده است. به نظرمی رسد که خروج کارمندان ملل متحد از مناطق شمال با ادامۀ یک رشته عملیات استخباراتی از سوی کشورهای ایران وپاکستان وگروه های ویرانگرداخلی که عمدتاً به بهانۀ اعتراض به قرآن سوزی، به تأسیسات عام المنفعه دست می زنند، رابطه دارد.
خروج مأموران غربی که عمدتاً پروژه های کمک به افغانستان را رهبری می کنند، باعث رکود اقتصادی درسطح حکومت وبی نظمی درعرصۀ توسعه خواهد شد. سفیرامریکا، خروج خارجی ها از وزارت های دولتی را «مؤقتی» خوانده اما کدام نشانه یی از ضمانت امنیتی برای بازگشت آنان وجود ندارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...