۲۰.۱۲.۹۰

یک روزنامه نگار در کابل به پنج ماه حبس محکوم شد!

معین اسلامپور، روزنامه نگار، فعال سیاسی و یکی از استادان در دانشگاه نظامی مربوط به وزارت دفاع افغانستان، پس از این که از بی عدالتی‌ها و نا بسامانی حاکم در وزارت دفاع افغانستان نوشت، مورد محاکمه و مؤاخذه قرار گرفت، تا این که سر انجام پس از نُه ماه کار بر روی پرونده‌ی او، دادگاه استیناف (تجدید نظر) کابل امروز او را به 5 ماه حبس محکوم نمود. این حکم نشان می‌دهد که آزادی بیان و کار برای عدالت در این کشور، چه دشواری‌هایی را پیش رو دارد. محکوم به زندان شدن اسلامپور، زنگ خطری است برای خبرنگاران نترس و نشان دادن چماق حکومتی‌های استبداد باور که هیچ باوری به عدالت و آزادی ندارند.

۱ نظر:

sayed nael student in journalism faculty in balkh university گفت...

He is a good journalist i become angry for that