۲۸ اسفند ۱۳۹۰

حضور کمرنگ مهمانان نوروزی در مزارشریف!

یک روز بیش به نوروز باقی نمانده است و هنوز هم دیده می شود که چهره ی شهر  مزارشریف تفاوت چندانی از نگاه جمعیت به خود نگرفته است.
طبق آماری که سال های قبل از سوی کمیته ی پذیرایی از مهمانان در شهر مزارشریف اعلام می شد،میهمانان را بیش از نیم میلیون تخمین می زدند، اما امسال این ارقام به پایین ترین سطح آن قرار دارد.
هرچند نیروهای امنیتی در بلخ تدابیرشدید امنیتی بخاطر جلو گیری از هرگونه تشنج و برنامه های دهشت افگنانه روی دست گرفته اند؛با آن هم طالبان ضمن حرام دانستن  تجلیل ازاین روز،تاکید کرده است که تلاش می کنند این جشن را برهم  بزنند.
به گفته ی شهروندان شهر مزارشریف سردی هوا ، راه بندان های که طی چند روز در شاهراه سالنگ ادامه داشت و تهدیدهای طالبان حضور مهمانان داخلی و خارجی را کمرنگ ساخته است.
اکثر مهمانانی که تاهنوز در شهرمزارشریف آمده اند توسط هواپیما آمده و می گویند که دیگر همراهان شان از هراس مسائل امنیتی و برف باری های شاهراه سالنگ تاهنوز نیامده اند.
به گفته ی آگاهان وضعیت ناهنجار امنیتی و سردی هوا باعث گردیده است تا از حضور گسترده ی مهمانان در شهرمزارشریف بکاهد.
مقامات بلخ  می گویند که امید است طی یک روز باقی مانده که شاهراه سالنگ بروی ترافیک باز شده و تدابیرشدید امنیتی در تمام نقاط بلخ روی دست گرفته شده مهمانان برای تجلیل هرچه باشکوهتر این جشن ملی و بین المللی تشریف بیاورند.
از گزارش هایم در روزنامه عصر نو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر