29.5.12

حکومت بی کفایت و پرونده های مبهم ترورهای زنجیره یی!

ترورهای زنجیره یی چند سال گذشته که در آن تعدادی از چهره های تاثیر گذار نظامی و سیاسی قربانی شدند؛از ضربه های مهلکی بر بدنه ی حکومت و ملت افغانستان خوانده می شود که توسط اعضای گروه طالبان و دیگر گروه های دهشت افگن صورت گرفته است.
سال گذشته تنها در شمال افغانستان چند تن از مقامات بلند پایه ی نظامی هدف این حملات قرار گرفت که تاهنوز عاملین هیچکدام  آن ها مشخص نشده است.
یک سال قبل در چنین روزهای جنرال داوود داوود و شاه جهان نوری از بلند پایه ترین مقامات نظامی شمال در ولایت تخار هدف بمب جا گذاری شده قرار گرفت که در نتیجه به شهادت رسیدند.
مولانا سید خیلی فرمانده امنیه ی ولایت کندز،انجنیر محمد عمر والی کندز؛ از دیگر چهره های نظامی و سیاسی بودند که سال گذشته ترور شدند.
چندین سال قبل نیز حادثات اینچینی در شمال کشور اتفاق افتیده بود که در آن تعدادی از وکلای مجلس به شهادت رسیده بودند؛اما به گفته ی آگاهان تاهنوز عاملین هیچ یک از حادثات شناسایی و به مردم معرفی نشده است.
دکتر محمد افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ می گوید: « ضعف و بی ارادگی حکومت در مورد رسیدگی به پرونده های ترور شخصیت ها، باعث قوی شدن تروریست ها گردیده است که آنان بدون هراس دست به این اعمال وحشیانه ی شان می زنند.»
وی همچنان می افزاید که حکومت باید در سیاست و برخوردش با دشمنان مردم افغانستان تجدید نظر نماید و مبارزه با تروریزوم و دهشت را جدی بگیرد!
آقای حدید دست های مداخله گر بعضی از کشورهای همسایه و بیرونی را در قتل های زنجیره یی شخصیت های کشور دخیل می داند و می گوید که اگر عاملین این ترورها دستگیر گردد؛در نتیجه ی بازجویی ها درخواهیم یافت که دست های بزرگ دسیسه گران بیرونی درین ترورها دخیل اند.
در همین حال لعل محمد احمدزی سخنگوی پولیس 303 پامیر در شمال می گوید که تاهنوز در دو مورد افراد «مشکوک» را پولیس بازداشت نموده است که گمان می رود آنان در قتل های زنجیره یی شمال بخصوص قتل فرمانده سیدخیلی دست داشته باشند.
اقای احمدزی می گوید که تاهنوز هیچ مورد بازداشت دیگری که نشان دهد عاملین ترور های زنجیره یی باشد؛توسط پولیس شمال صورت نگرفته است.
این در حالیست که تاهنوز بارها حکومت از سوی بازماندگان تعدادی ازین شهدا شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته و در مواردی نیز حکومت را به بی توجهی و دست داشتن درین قتل ها متهم نموده است.
مختاروفایی

No comments:

Post a Comment