۱۵ مرداد ۱۳۹۱

در پی تشدید حملات راکتی پاکستان بر مرزهای شرقی افغانستان

آگاهان سیاسی در بلخ:
حکومت خنثا است؛باید به مردم مراجعه شود!
بیشتر از یک سال میگذرد که مرزهای شرقی افغانستان شاهد حملات راکتی از داخل خاک پاکستان می باشد و در این مدت صدها خانواده در این مناطق از خانه های شان فراری شده و ده هاتن از باشندگان آن مناطق کشته و زخمی گردیده اند.
هرچند حکومت پاکستان بارها گفته است که این حملات از سوی آنان صورت نمی گیرد و گروه های شورشی و دهشت افگن عامل این حملات اند؛اما وزارت داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان باشواهدی در دست داشته گفته است که این حملات به دستور و توسط نیروهای اردوی پاکستان به خاک افغانستان صورت می گیرد.
در این روزها یکبار دیگر این حملات راکتی شدت گرفته و گفته می شود که اردوی پاکستان تاهنوز پنج کیلومتر داخل خاک افغانستان گردیده است.
در همین حال دیده شده است که حکومت افغانستان در برابر این حملات تاهنوز هیچ واکنشی از خود نشان نداده است که بیانگر حمایت از مرزها  و مردمش باشد.
آگاهان سیاسی در بلخ در گفتگویی با بخش تحلیلی سیاسی وب سایت هویدا، حکومت را به بی توجهی و بی کفایتی در دفاع از مرزها و مردمش متهم نموده می گویند؛در دستگاه حاکم مذدوران و جاسوسان آی اس آی رخنه کرده و نمی گذارد که این حملات پایان یابد.
محمد سردار سعیدی آگاه و فعال سیاسی در بلخ می گوید:
دستگاه حاکم متاسفانه یک دستگاه خنثا و فاقد یک دیپلماسی فعال می باشد و نتوانسته است از مرزها و آبروی سرزمین ما آنطور که انتظار می رود دفاع نماید.
آقای سعیدی حملات راکتی پاکستان را خلاف روش ها و اخلاق همسایه داری و کشورهای اسلامی می داند و می گوید:
حکومت باید در ابتدا از طریق راه های دیپلماتیک این مشکل را پی گیری و حل نماید و اگر این کار نتیجه نداد باید گزینه ی بعدی را در مشوره با نمایندگان مردم افغانستان در پارلمان جستجو نماید تا بیشتر از این به مداخله گری های بیگانه ها اجازه داده نشود.
امروز (شنبه) پارلمان افغانستان وزرای داخله و دفاع را به مجلس فراخوانده است تا از آنان در مورد چگونگی خاموشی این نهادها در مقابل حملات راکتی پاکستان  و عوامل آن از آنان استجواب نماید.
در همین حال رجب ابراهیمی از فعالین سیاسی در بلخ نیز بدین باور است که کسانی در داخل دستگاه حکومت فعلی هستند که حامی منافع پاکستان  و مداخله گری آنان در خاک افغانستان است و نمی گذارند تا این مداخله گری ها پایان یابد.
وی می گوید:
تا وقتی که دستگاه حکومت افغانستان عاری از مذدوران و حامیان کشورهای بیگانه نگردد و یک دستگاه مستقل در کشور حاکم نگردد ما هیچگاه شاهد دفاع مستقلانه از کشور نخواهیم بود.
آقای ابراهیمی بدین باور است؛کشورهای خارجی که هم اکنون در کشور حضور دارند هیچگاه نمی خواهند بخاطر دفاع از افغانستان روابط شان را با پاکستان خدشده دارد نمایند.
وی همچنان می افزاید که اگر حکومت توانایی دفاع از مرزهای کشور را ندارد باید به مردم متوسل شود تا مردم افغانستان مثل همیشه به دفاع از خاک و کشورشان برخیزند.
این در حالیست که شهروندان افغانستان نیز در گفتگو با رسانه ها طی روزهای اخیر حمایت شان را از جواب متقابل نیروهای افغانستان در مقابل حملات پاکستان اعلام کرده اند.
مختار وفایی/ مزارشریف

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر