۲۵ بهمن ۱۳۹۲

وب‌سایت تحلیلی، خبری هویدا دوساله شد!


Photo: ‎وب‌سایت تحلیلی، خبری هویدا دوساله شد!

وب‌سایت تحلیلی خبری هویدا، که در  20 دلو سال 1390، آغاز به نشرات نمود و هدف از روی صفحه آمدنِ این وب‌سایت، انعکاس حقایق نهفته در جامعه و مبارزه با خرافات و سنت‌های ناپسند جامعه است که تاهنوز دست آوردهای مهمی در این راستا داشته است. هویدا در مدت دوسال نشرات اش، چندین مورد تهدید، مخالفت و ممانعت را از سوی ارگان‌ها و اشخاص دولتی و غیر دولتی شاهد بوده است که با وجود تمام چالش‌ها، توانسته است، دست آوردهای در راستای آزادی بیان، مبارزه با خرافات، روشنگری و افشای حقایق داشته باشد.

از آغاز سال 1392 تا حال، چندین گزارش تحقیقی در مورد فساد اداری، توسط وب سایت هویدا منتشر شده است که برخی از آنان، در صد پربازدیدترین گزارش‌های سال در این وب‌سایت قرار گرفته است.

از میان پر بیننده‌ترین گزارش‌های سال 1392 وب‌سایت هویدا، شش گزارش را انتخاب نموده و بارِ دیگر در صفحه نشر می‌گذاریم:
http://howayda.org/single.php?id=906#.UvdW2O_G3IV‎
وب‌سایت تحلیلی خبری هویدا، که در 20 دلو سال 1390، آغاز به نشرات نمود و هدف از روی صفحه آمدنِ این  وب‌سایت، انعکاس حقایق نهفته در جامعه و مبارزه با خرافات و سنت‌های ناپسند جامعه است که تاهنوز دست 
آوردهای مهمی در این راستا داشته است. هویدا در مدت دوسال نشرات اش، چندین مورد تهدید، مخالفت و ممانعت را از سوی ارگان‌ها و اشخاص دولتی و غیر دولتی شاهد بوده است که با وجود تمام چالش‌ها، توانسته است، دست آوردهای در راستای آزادی بیان، مبارزه با خرافات، روشنگری و افشای حقایق داشته باشد.

از آغاز سال 1392 تا حال، چندین گزارش تحقیقی در مورد فساد اداری، توسط وب سایت هویدا منتشر شده است که برخی از آنان، در صد پربازدیدترین گزارش‌های سال در این وب‌سایت قرار گرفته است.

از میان پر بیننده‌ترین گزارش‌های سال 1392 وب‌سایت هویدا، شش گزارش را انتخاب نموده و بارِ دیگر در صفحه نشر می‌گذاریم:


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر