۰۴ فروردین ۱۳۹۳

نشر روزنامه‌های عراقی در اعتراض به قتل المشری به تعلیق در آمد


باگسترش قتل و خشونت علیه خبرنگاران در جهان و بخصوص کشورهای آسیایی و مسلمان‌نشین، اینبار محمد البدیوی المشری مدیر دفتر بغداد بخش عراقی رادیو آزادی اروپای آزاد توسط یک افسر گارد ریاست جمهوری عراق پس از یک مشاجرهء لفظی در بغداد کشته شد.
اتحادیهء خبرنگاران عراق کشته شدن الشمری را یک جنایت زشت خواند و خواست که چاپ روزنامه‌ها برای یک روز به حال تعلیق در آید.
المشری با سه فرزند اش
به نقل از رسانه‌ها، الشمری در دروازهء ورودی ساختمان ریاست جمهوری در منطقهء جدریهء بغداد کشته شد؛ درین محوطه، دفتر رادیوعراق آزاد، چند دفتر دیگر و همچنین مسکن‌های رهایشی شخصی نیز موقعیت دارند.
شاهدان گفتند که الشمری در هنگام گذشتن از دروازه بر سر حق عبور با افسر گارد ریاست جمهوری وارد مشاجره شد و سپس به ضرب گلولهء او از پا درآمد.
رادیو آزادی گزارش داده است که جلال طالبانی رییس جمهور عراق از کرد های این کشور است و گارد ریاست جمهوری هم به ملیشای کردی موسوم به "پیشمرگه" تعلق دارد.
الشمری از سال 2006 برای راديو عراق آزاد کار می کرد و دو سال پيش به عنوان مدير دفتر بغداد راديو آزادی در عراق تعیین شد.
محمد البديوی الشمری به حیث استاد در رشته ژورنالیزم دانشگاه  مستنصريه بغداد هم ایفای وظیفه می‌کرد.
او دکترای خود را در رشتهء رسانه و فوق ليسانس خود را در رشتهء روابط عامه اخذ کرده بود.
الشمری چهل و شش ساله، سه کودک داشت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...