۲۵ اسفند ۱۳۹۲

حمایت خبرنگاران بامیان از مختاروفایی

دریک نشست خبری ، خبرنگاران ولایت بامیان حمایت شان را ازمختار وفایی خبرنگار دربلخ اعلام نمودند.
دراین نشست خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی ، لت وکوب مختار وفایی را درولایت بلخ و کشته شدن یک خبرنگار خارجی را درولایت کابل محکوم نمودند.
نصیر بهزاد خبرنگار صدای آلمان دربامیان چنین ابراز نظر نموده گفت: ما شماهر روز شاهد خشونت ها علیه خبرنگاران هستیم و از دولت خواهان حمایت از خبرنگاران می باشیم.
سید احمد حسین احمد پور آمر اطلاعات و سرپرست ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت بامیان در این رابطه میگوید: در سه دهه اخیر خشونت علیه خبرنگاران افزایش یافته است وهشتادو هشت مورد شکایت علیه خبرنگاران ثبت گردیده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...