۲۳ بهمن ۱۳۹۳

حمایت کنید، تا همچنان صدای رسای شما باشم!

درود بر شما!
نی، حمایت کنندة رسانه‌های آزاد افغانستان، نام‌های 13 تن از خبرنگاران را از ولایات مختلف افغانستان، به مرحلة رای‌دهی گذاشته و رای فعالان شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند یکی از این نامزدان را به عنوان «خبرنگار شجاع سال 1393» تعیین کند.
اگر مرا شایستة رای تان مي‌دانید، به لینک زیر رفته  با نشانی در کنار نام‌ام، روی گزینة رای (vote)  کلیک کنید!
برای اطلاع‌رسانی بیشتر، این پُست را هم‌رسانی( Share) نمایید.
سپاس از حمایت تان!
مختار وفایی

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...