۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

دره‌گز باستان منتشر شدنخستین کتاب تحقیقی ام تحت عنوان «دره‌گز باستان» نیم‌نگاهی به ولسوالی شولگره، هفته‌گذشته منتشر شد. نام کتاب گرفته شده از نام قدیمی شولگرة کنونی است. شولگره سرزمین رنگ‌ها و خون‌هاست. سرزمین رنج و چالش. سرزمینی که سال‌های طولانی میزبان جنگ و جهاد بوده و ماجراهای خوش و ناخوشی را در برگ‌هایش به ثبت رسانیده است. این خطه با عظمتی که دارد بر خلاف آنچه انتظارش می‌رفت، مورد بی‌مهری‌های زیادی از سوی فرزندانش قرار گرفت.
ضمن رنج و ستمی که در دوره‌های مختلف بر دست و پای ساکنان این دیار باستانی ریخت، پس از فداکاری‌ها و رنج‌های آنان برای آینده و آرامش دیگران، به شدت نادیده گرفته شد و اندک‌ترین سراغ از زخم‌های نابهبود آن گرفته نشد.
آنچه بیشتر از همه مایة تاسف و نا امیدی و رنج می‌شود، فقدان حافظه در این سرزمین باعث شده است که احساس بزرگی، مسوولیت و هم‌گرایی در نسل کنونی بمیرد.  نسلی که باید ضمن پاسداری از ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و انسانی سرزمین شان، برای تغییر و بهبود فردای شان تلاش کنند. تاکنون هیچ‌کس در هیچ‌ کتابخانه‌یی، در هیچ مجله‌یی، در هیچ حافظه‌یی و هیچ صفحة انترنتی معلومات موثق، جامع و همه جانبه در مورد چیستی، چگونگی، دیروز و امروز شولگره و مردمانش نخوانده است. هیچ کس بخود این زحمت و افتخار را نداده است که در مورد عظمت این خطهة باستانی بنویسد و دیگران را در روشنایی رویدادهای آن قرا دهد. نسل‌های گذشتة شولگره در باروت و جنگ زیست و انتظاری جز تماشا از آنان نداریم. نسلِ پس از جنگ شولگره که امیدواری‌هایی را برای زندگی آبرومند و عزت و جلال ایجاد کرده است، اکنون در تلاش زنده ساختنِ دیروز و امروز فراموش شدة این سرزمین است. من به عنوانِ عضوی از یک نسلِ سرگردان، برای پایان‌بخشیدن به سرگردانی‌های خود و هم‌نسلانم، تلاش کردم با مراجعه به تاریخ کتبی و تواریخ زنده‌، برایم دلیل زیستن و چرایی بودن را ثابت کنم. من وابسته به نسلی هستم که دیگر راه مان  را خودمان انتخاب می‌کنیم نه دیگران. ما نمی‌خواهیم دیگر وابسته به نسلی باشیم که متهم به نداشتنِ حافظه است. فقدانِ حافظه‌یی که دلیلی است که بر نداشتنِ آیندة روشن و استوار.
من در این کتاب تحقیقی، به دنبال تاریخ و هویتِ گذشتة این سرزمین هستم. پس از پژوهش و جمع‌آوری اطلاعات وسیع در مورد دیروز و امروز شولگره، این کتاب را تحت نام « دره‌گز باستان» که از نخستین نام‌های شولگره است منتشر کردم.. این کتاب تحقیقی در تاریخ شولگره، نخستین اتفاق فرهنگی شمرده می‌شود که با نشر آن افتخارات گذشته و امروز این ولسوالی ثبت حافظة تاریخ گردید. این کتاب ضمن این‌که هویت تاریخ هزاران سالة دره‌گز یا شولگره را از لابلای تواریخ کهن جهان ثابت می‌کند، سراغ چهره‌های افسانوی فراموش شدة شولگره را در عرصه‌های ورزش، سیاست، فرهنگ، دانش، نظامی و ... گرفته و چهره‌های موثر این عرصه‌ها را با شرح عکس و زندگی‌نامه به معرفی می‌گیرد.
من دراین تحقیق، جغرافیای کوچکی از یک سرزمین وسیع را در صفحات تاریخ پالیده و در مورد چگونگی جغرافیا و چگونه زیستنِ مردمان آن نوشته ام. تلاش کرده ام دیروزِ بی مفهوم آنان را برای شان تعریف کرده و مکتوبی از نیکوکاری گذشتگان را جلوشان بگذارم. مطمینم زمان و پولی که در این راه هزینه شد، بی‌جا و عبث نیست، اما امیدوارم این اثر بتواند بیشتر از آنچه تصور اش را دارم، مورد قبول مردم واقع شود.
این کتاب در 150 صفحه، با ویراستاری علی موسوی، صفحه‌آرایی و طرح جلد آصف آذر، پیش‌گفتاری از دکتر سید محمدعلی جاوید و با حمایت مالی حاجی محمد عبده، وکیل مردم بلخ و رییس کمیسیون عدلی و قضایی پارلمان افغانستان در یک هزار تیراژ منتشر شده است. من از تمامی دوستانی که مرا در این راه یاری رسانیده اند سپاسگزارم!
من به عنوان نویسندة این کتاب، چاپ این کتاب و استقبال آن‌را توسط هم‌دیارانم به فال نیک گرفته و آیندة درخشانی را برای میهنم آرزو می‌کنم.
مختار وفایی

۸ نظر:

 1. Inherited disorder of nerve degeneration caused by deciency of an enzyme.Figure is an xray image of a kidney showing the renal pelvis calyces and ureter. [url=http://levitrashop.com]generic levitra 40 mg[/url] False.What symptom does he have now a.Prophylactic dosevaries depending on type of product D.A history devoid of previous blood product administration does not exclude the possibility of antiIgA antibodies or adverse reactions.Acad. [url=http://shopbestedmedrx.com]cialis for sale in canada[/url] Patient may not recall a his tory of rheumatic fever.The picture was taken in towards the end of World War I.Hepatitis A and B vaccines are indicated in adults with chronic liver disease homosexual men injection drug users household contacts with hepatitis A or B.Commun.These neurons are activated by oxytocin itself dopamine excitatory amino acids VGFderived peptides and hexarelin analog peptides and inhibited by stimulation of GABA opioids and cannabinoids. [url=http://buytamoxifencitrate1.com]buying legal tamoxifin[/url] The primary treatment for ulcers is medication.As a result of advances in assisted reproduction and stem cell research see pp.Bandaging massage and soothing balms might be required now and then but powerful medicines and invasive techniques were a last resort. [url=http://buyisotretinoinonline.com]accutane overnight[/url] PubMed Montorsi F Maga T Strambi LF Salonia A Barbieri L Scattoni V.Acad.Surgeons heated cups like this and placed them over a cut in the patients skin to draw out blood.Classification a.et al.Quick Hit Hypocalcemia that results from acute pancreatitis is due to fat saponification fat necrosis binds calcium. [url=http://dapoxetinefast.com]cialis with dapoxetine 80mg[/url] The product of the electric field and the distance over which the field extends is an important parameter which is called potential difference or voltage

  پاسخحذف
 2. presbyo old age presbyopia Seebursting forth of bloodFIGURE A FIGURE B Right Vertebra Heart Lung Left [url=http://myarex.com]cheap levitra online[/url] In Lister returned to Edinburgh as Professor of Clinical Surgery.Test results can help your doctor determine if you are close to menopause or if you have already gone through menopause.c.Combination of alfuzosin and sildenafil is superior to monotherapy in treating lower urinary tract symptoms and erectile dysfunction. [url=http://drugsr.com]viagra online[/url] If were successful at the first two then maybe we can think about weight loss.Autoantibodies usually IgG directed against the adhesion molecule desmoglein Treat with systemic glucocorticoids and other immunosuppressants.g. [url=http://blaycob.net]buy viagra online[/url] The group of patients with severe COPD had significantly higher circulating leukocyte platelet and fibrinogen levels and wereA chancre hard ulcer or sore usually appears on the external genitalia a few weeks after bacterial infection Figure B.It can be both an exocrine organ as well as an endocrine organ.thirddegree burn K Match the following medical terms with their more common meanings below. [url=http://303meds.com]cialis[/url] Diagnosisverrucous Resembling a wartlike growth.GnRH antagonistssuppress testosterone by binding to receptors in the pitu itary without causing a transient surge of LH or FSH Degarelix.Vasculitis of aortic arch and its major branchespotentially leading to stenosis or narrowing of vesselsThe stiffness and pain are worse in the morning but improve as the day wears on. [url=http://armadol.com]can i get zoloft without a prescription[/url] The potential risk posed by herbal or other natural or homeopathic medications e.This is a new minimally invasive catheterbased technology used to treat aortic stenosis.If this occurs you should take it as soon as you can.

  پاسخحذف
 3. The effect of radiation on the healthy tissue can be reduced by frequently altering the direction of the beam passing through the body.Antibodies are protein substances made by white blood cells in response to the presence of foreign antigens. [url=http://myarex.com]levitra 40 mga for sale mexico beach[/url] B.d.This patient has her arms above her head during a chest CT examination..Thirddegree heart block is always an indication for permanent pacemaker placement. [url=http://nuvigi.com]cialis price[/url] For information on how this is done see Venipuncture How to Prepare for the Test No special preparation is required.Structural switch of lysyltRNA synthetase between translation and transcription.Each bone is joined to a rib..In addition to their local growth cancerous cells spread throughout the body by way of the bloodstream or lymphatic vessels. [url=http://deplim.com]buy viagra online[/url] Around the same time Daniel David Palmer of Davenport Iowa was developing the chiropractic discipline.Other viruses are known to cause cervical cancer papillomavirus and a tumor of lymph nodes called Burkitt lymphoma EpsteinBarr virus.Scala Florence Ann Ronan Heritage Images.b. [url=http://newgenericonline.com]buy isotretinoin online[/url] As a result the natural frequency of the artery is sig nificantly decreased often down to a few hundred hertz.I shall be given chloroform The abscess which was six inches in diameter was very quickly cut Mr.Follow up on ESR levels to monitor effectiveness of treatment. [url=http://kwinga.com]propecia merck[/url] Testosterone and DHEAS levels of COPD group were lower than that of controls besides they were further decreased in patients with severe hypoxaemia and hypercapnia.

  پاسخحذف
 4. Is Ampicillin The Same As Amoxicillin [url=http://shopbestmedrxed.com]generic cialis[/url] Cialis En Inde Prix Du Cialis En Pharmacie Original Cialis Erkennen Propecia Vente Sur Internet Viagra Und Alkohol [url=http://corzide.com]buy viagra online[/url] Propecia 1 After Month Cialis Drug Shops Prix Du Tadalis Sx Soft En Pharmacie Cephalexin For Respiratory Infection In Dogs [url=http://one-rx.net]kamagra chewable 100 mg canada[/url] Donde Comprar Levitra Espana Cialis Rezeptfrei Preis Orlando Cialis Cialis 5 Mlg [url=http://drugsly.com]viagra[/url] Where To Buy Worldwide Levaquin Shop Without Prescription Clomid Et Grossesse Extra Uterine [url=http://banzell.com]kamagra uk next day delivery paypal 306[/url] Zithromax Identification Forum Levitra En France [url=http://fast-vardenafil.com]only here what is levitra[/url] Wherecan I Get Dompetidone Without Rx Reviews On Mylan Bupropion Xl How To Use Cialis [url=http://bestmedrxed.com]buy viagra[/url] Coр“в»t Priligy Is Kamagra Legal Acheter Kamagra Suisse [url=http://demalan.com]viagra[/url] Cialis Online Opinioni Generique Viagra Prix Buying Cytotec Online [url=http://drisdol.com]buy cialis[/url] Viagra Cialis Combo Packs Prix Du Viagra En Parapharmacie Canadian Pharmacy 24 Hours [url=http://clomiphenecitrate50mgformen.com]order fertility pills online[/url] Albendazole Without A Prescription Inhousepharmacybiz Online Viagra Generika Preis Cialis 10 [url=http://newpharmnorx.com]cialis buy online[/url] Amoxicillin Ortho Tricyclen Lo On Line Pharmacy For Viagra Lilly Icos Cialis Acheter Vrai Viagra En Ligne En Antibes Amoxicillin Liqiud Dosage [url=http://boijoy.com]levitra dailymotion[/url] Originale Kamagra direct isotretinoin where to order medication without rx West Lothian Faux Viagra Quebec Buy Primatene Mist Canada [url=http://mo-bik.com]online kamagra mumbai[/url] Levitra Alcolici Cephalexin Overnight Amoxicillin Reaction Levothyroxine 25 Mcg Buy Online [url=http://enafil.com]online indian propecia[/url] Is Amoxicillin Safe For Dogs Viagra Milano Cephalexin Dosage Adult Female

  پاسخحذف
 5. Cialis Pharmacy Online Amoxicillin Rx 655 Buy Doxycycline In Canada [url=http://0drugs.com]cialis 20mg ligne[/url] Canada Pharmacy 24 Hours Bentyl Real No Prescription Peut Acheter Kamagra Suisse Cheap Viagra Generic [url=http://buyfinasteridecitrat.com]prescriptions for propecia in nj[/url] Levitra 20 Mg Commenti Tomar Cialis Yahoo Cialis Funciona Siempre Online Drugstore Canada Cialis Dosage Directions Levitra Orodispersibile Prezzo In Farmacia [url=http://drugsor.com]vardenafil india bay[/url] Drug Interaction Coumadin Amoxicillin Cialis Indonesia Propecia Hair Loss Control Generic Viagra Fedex Kamagra Uk Cheap Where Can I Buy Propecia Tablets [url=http://drugsir.com]viagra cialis[/url] Levitra Viagra Best Price On Viagra Without Rx Valore Levitra 10 Mg Kamagra Jelly Malaria Best Buy Finasteride [url=http://viagradosageusarx.com]viagra[/url] Trimohills Propecia Precio Medicina Propecia Ebuddy Impotencia Order Viagra Generic Stendra Best Website Overseas Viagra Pills Buy [url=http://cod24hs.com]cialis online[/url] Acheter Du Xenical Moins Cher Keflex And Headaches Increased Libido Finasteride Propecia [url=http://tromal.com]kamagra plus side effects[/url] Zithromax Z Pak Uses Viagra For Sale Online Florida Macrobid Urinary Tract Infections Without A Script Cheapest Propecia Sale Uk [url=http://cialisfor.com]cialis[/url] Propecia Dermatologist Approved Was Ist Cialis Tadalafil Discount Viagra Perscription Drug Propecia Sindrome Di Klinefelter Prezzo Cialis Da 5 Mg Zithromax 1g [url=http://dapoxetinefast.com]buy dapoxetine 90mg generic[/url] Buy Diflucan Pill Toradol Over Night Difference Between Cialis And Viagra What Is Keflex Prescription Kamagra Dr Simi [url=http://kwinga.com]buy fincar on line[/url] secure ordering isotretinoin amex accepted low price American Cialis Distributors Canada Drug Pharmacy Zithromax Greenstone Zithromax To Buy Uk [url=http://sjslam.com]Buy Cialis[/url] 232 Buy Advair From Mexico

  پاسخحذف
 6. Where To Buy Cialis On Line? [url=http://tadalafilfor.com]cialis online pharmacy[/url] Achat Levitra En Ligne Ciprofloxacine Uniflox Canadian Erectile Dysfunction Pills Lasix Commander Cialis Es Viagra [url=http://bhdrugs.com]viagra online prescription[/url] Buying Viagra In Ontario Generic Cialis Canada Kamagra Autorizza La Francia Zentel Website Medicine Online No Script Needed Zithromax Vs Azithromycin [url=http://drugseo.com]levitra with dapoxetine reviews[/url] Rash On Amoxicillin Where To Buy Diclofenac Sodium [url=http://fastbestmedrxfor.com]viagra[/url] Cialis 5 Mg Price Walmart Cialis Generico Paypal Vendita Viagra Italia [url=http://drugss.net]cialis[/url] Cialis Si Puo Acquistare In Farmacia Keflex Substutions Achat Cialis Angleterre Macrobid Niftran Germany Cod Only No Rx Shop [url=http://sukvit.com]viagra[/url] Statins From Over Seas Pharmacy Bupropion Online Drugstore India [url=http://compralevitraspain.com]levitra 20 mg vademecum[/url] Least Expensive Viagra Prescription Buy Dapoxetine Online No Prescription Buying Viagra In Spain Viagra Efectos Prolongados Levitra Fa Male [url=http://shopednorxmed.com]buy viagra[/url] M Priligy Kopen

  پاسخحذف
 7. Buy Zithromax Z Pack Online Keflex And Birth Control [url=http://call4ph.com]generic viagra[/url] Cialisis Viagra Plus For Sale Cialis Per Body Building [url=http://feldene.net]viagra[/url] Cialis Acheter En Pharmacie Canadian Meds No Script Viagra Durar Mas Amoxicillin Clavulanic Ta Syn [url=http://bhdrugs.com]viagra online[/url] Viagra Vente Libre Quebec Viagra Australia Cialis Netpharm Online Antibiotics Fast Drug Literature Cephalexin Achat De Cialis En France [url=http://rx-free.com]viagra prescription[/url] Propecia Centro Kamagra Belgique Injection Cephalexin Viagra 100mg Filmtabletten Wirkung [url=http://bedrugs.net]generic viagra[/url] Keflex Alcohol Cialis Online Canada Reviews Buy Generic Sildenafil Tablets On Line Where Can I Buy Doryx Tulsa Buy Trazodone [url=http://ysluk.com]cialis online[/url] Buy Cialis C80 Alquiler Kamagra Cialis Cheapest Online Prices Inc [url=http://gajkl.com]cialis price[/url] Buy Cialis Best Review Zithromax Alcohol Side Effects Cephalexin 500 Mg And Alcohol Ortho Viagra American Distrubution [url=http://eulexin.net]viagra[/url] Viagra Farmaco Vasodilatatore Ou Acheter Du Cialis Forum Where To Buy Lasix In Europe Nolvadex For Sale Amazon [url=http://dyecene.com]can you get levitra cheap[/url] Zithromax Urethritis Diamox Buy No Prescription Cephalexin Gingivitis Como Tomar Cialis 5 Mg [url=http://cod24hs.com]cheap cialis[/url] Viagra On Line Paypal Online Viagra Purchase Effects Of Zithromax Where To Order Cialis [url=http://ussmd.com]cialis online[/url] Elontril Online Online Pharmacy Paypal Zithromax Typhoid Fever Purchase Viagra Cheap Propecia Without A Prescription Male Pattern Hair Loss [url=http://euhomme.com]cialis[/url] Priligy Generico E Sicuro Finasteride Drugs Can You Buy Cialis In Cebu Pharmacy Propecia Mental Side Effects Peyronie'S Disease [url=http://etrobax.com]cialis[/url] Propecia Minox Amoxicilline Pour Une Pharyngiteamoxicillin Cephalexin 500 Mg Dose For Son Voltaren Retard Viagra Che Effetto Fa [url=http://bakgol.com]commander du viagra sur internet[/url] Farmacias Viagra Propecia Medicina Online Propecia Cialis Composition Metformin Without Prescription [url=http://byrxboxshop.com]viagra[/url] Buy Cialis 20mg Fda Approved Pharmacy Stendra Internet In Us Prix Kamagra Pharmacies En Ligne [url=http://trirx.net]dapoxetine and cialis[/url] Red And Yellow Capsule Amoxicillin Cialis 20 Erfahrungen Viagra Bestellen Afhalen Propecia E Ereccion [url=http://frigra.com]Buy Cialis[/url] Zithromax Rhinopharyngite On Line Pharmacy Using Paypal [url=http://drugs2k.net]cialis price[/url] Cialis 10 Mg

  پاسخحذف
 8. Variations In Enzymes In Amoxicillin Overdose Lamisil 250 Mg Online [url=http://drugsir.com]generic cialis[/url] Come Si Acquista Viagra Amoxicillin Maroc Propecia Low Testosterone Causes Buy Celebrex Online Uk [url=http://euhomme.com]cialis[/url] Achat Slimex 15 Mg Sachet Kamagra Fast Priligy 30 Mg Prezzo [url=http://339-go.com]viagra[/url] Tarif Levitra Buy Diflucan 150 Mg Comprar Viagra Contrareembolso Zaragoza Cialis De 5mg [url=http://ysluk.com]buy cialis[/url] Cialis Se Puede Tomar Alcohol Dulcolax Giving Keflex With Probenecid [url=http://edrug1.com]Cheap Cialis[/url] Drug Interactions Cephalexin Curcumin Cialis Pas Cher 40mg Canada Pharmacy Cialis Paypal [url=http://gajkl.com]cialis[/url] Propecia Hair Color Commande Viagra Fiable Cephalexin Drug Names

  پاسخحذف