۱۰ اسفند ۱۳۹۶

والی پیشین سمنگان به مرکز رسیدگی به جرایم سنگین معرفی شده است

مختار وفایی
عبدالکریم خدام والی پیشین سمنگان که دوهفته قبل با صدور حکمی توسط رییس جمهور برکنار شد، بتازگی به مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین معرفی شده است. منابع موثق می‌گویند که خدام متهم به فساد گسترده اداری در زمان حاکمیت‌اش در سمنگان است و این اتهامات توسط مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین بررسی می‌شوند. بخشی از اسنادی که نشان می‌دهد که خدام دست به فساد اداری و سوءاستفاده از صلاحیت وظیفوی خود زده است مربوط به شرکتی بنام «خدام پطرولیم» می‌باشد.
عبدالکریم خدام والی پیشین سمنگان
عبدالکریم خدام که علیه حکم برکناری‌اش ایستادگی کرده و گفته بود رییس جمهور صلاحیت برکناری او را ندارد، اکنون باید پاسخگوی اتهاماتی باشد که علیه او وارد شده است. 
هرچند منابع می‌گویند که رسیدگی به پرونده‌های فساد خدام هیچ ربطی به بغاوت ناکام وی علیه حکم رییس جمهور ندارد، اما احتمالاً نزدیکان رییس جمهورغنی تلاش دارند ضمن افشای پرونده فساد وی، انتقام سرکشی او از حکم ریاست جمهوری را نیز بگیرند. پس از آنکه خدام از سرکشی اش علیه حکم ریاست جمهوری عقب‌نشینی کرده و به والی جدید سمنگان خوش آمدید گفت، حزب جمعیت اسلامی اعلام کرد که او بحیث معاون شورای عالی صلح مقرر می‌شود. اکنون اما بنظر می‌رسد که با رو شدنِ پرونده‌های سنگین فساد اداری خدام که قرار است توسط نهادهای عدلی و قضایی بررسی شود، معرفی شدن خدام بحیث معاون شورای عالی صلح نیز به تعویق بیافتد.

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...