14.4.18

هجرت طالبان از کوه به روستا


در پی کاهش برف و باران، طالبان پناه‌گاه‌های شان را به دلیل کمبود آب در کوه البرز ولسوالی چمتال ترک کرده و به روستاهای اطراف مرکز این ولسوالی جابجا شده اند.
حاجی متین ولسوال ولسوالی چمتال در صحبت با خبرگزاری افق می‌گوید که از چند روز بدینسو ده‌ها جنگجوی طالبان از پناه‌گاه‌های شان در کوه البرز کوچیده و در روستاهای اطراف مرکز این ولسوالی جابجا شده اند.
متین می‌افزاید که ده‌ها جنگجوی دیگر طالبان از ولایات سرپل و جوزجان نیز به این ولسوالی هجوم آورده و حملات پراکنده‌ی شان را بر پوسته های نیروهای امنیتی آغاز کرده اند.
ولسوال چمتال می‌گوید که جنگجویان این گروه که پناه‌گاه‌های شان را در کوه البرز ترک کرده در روستاهای نوشار، بابه سنجد، عرب مزاری و چشمه قلعه جابجا شده اند. به نقل از ولسوال چمتال، طالبان چند روز قبل دو پایه شرکت‌های مخابراتی روشن و اتصالات را نیز در روستای چمتال مرکزی آتش زده اند.
گفته می‌شود در میان طالبانی که از سرپل و جوزجان به این ولسوالی آمده اند چندتن از تروریست‌های ازبیکستانی و چچینی نیز موجود استند که در حملات تروریستی در کنار طالبان فعالیت می کنند. تروریست‌های ازبیکستانی و چچینی اکثراً عضو جریان تحریک اسلامی ازبیکستان و بقایای گروه تحت امر طاهر یولداشف استند.اکثریت جنگجویان این گروه در شمال، اکنون متحد گروه داعش استند و عبدالعزیز یولداشف پسر طاهریولداشف فعلاً در جوزجان بحیث سرکرده گروه داعش فعالیت می‌کند.
حاجی متین با ابراز نگرانی می‌گویند که طالبان با از  دست دادن پناه‌گاه‌های شان در کوه‌ها، تلاش دارند ساحات تحت تسلط شان را در اطراف مرکز  این ولسوالی گسترش داده و برای شان پناه‌گاه ایجاد کنند.
در حالی که نگرانی از گسترش فعالیت طالبان در چمتال افزایش یافته است، این گروه هفته گذشته چندین حمله گسترده را بر مراکز نیروهای امنیتی در ولسوالی چاربولک نیز سازماندهی کردند که سه پوسته در روستای ارزن‌کار را تصرف کردند.
اطلاعات منابع امنیتی نشان می دهد که ملا مبارز که بحیث ولسوال نامنهاد طالبان در چمتال فعالیت می‌کند، حملات اخیر  در این ولسوالی و قسمت‌های از ولسوالی چهاربوک  را سازماندهی کرده است.
ملا مبارز با دعوت از جنگجویان این گروه در سرپل و جوزجان، تلاش دارد حملات بیشتری را بر مراکز نیروهای دولتی سازماندهی کرده و ساحات تحت تسلط خود را گسترش دهد. قابل یادآوری است که مناطق دور دست ولسوالی چمتال از جمله روستای نوشار محل فعالیت قاچاقبران پاکستانی نیز استند که در تبانی با گروه طالبان کارخانه‌های پروسس تریاک را رهبری می کنند. مختار وفایی- خبرگزاری افق