۰۲ خرداد ۱۳۹۷

یک مشوره مفت به سخنگوی ریاست جمهوری


هیچ سخنگویی باندازه‌ی آقای شاه‌حسین مرتضوی با مردم دست و گریبان نشده است.
مرتضوی در زمان کارش بحیث روزنامه‌نگار نیز با حکومت، 
سفارت ایران و طرفداران حکومت دست و گریبان بود. حالا فقط استیژ فرق کرده، البته به اضافه دشنام‌های که یک‌عده بی ادب در کامنت‌ها تحویلش می‌دهند...
شاه‌حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان
انگار او همیشه در بحران و گریبانگیری زندگی کرده...
 چون زمانی در که هشت صبح همکار بودیم، او را در 
آرامش نمی‌دیدم. همیشه دغدغه‌یی داشت و دغدغه‌هایش در جا ختم و خاموش نمی‌شد...اکثریت گزارش‌های تحقیقی جنجال‌برانگیز آن
 زمان سوژه‌های بودند که با همکاری و انگیزه مرتضوی تهیه و نشر می‌شد. 
او حالا سخنگوی حکومت است و آنچه را که فکر می‌کند درست است، قاطعانه و بی‌هراس انجام می‌دهد. اما من گاهی نگران آقای مرتضوی‌ام.
فکر می‌کنم او گاهی افراط می‌کند. دفاع بی‌رویه از اشتباهات حکومت از تاثیرگذاری حرف و موضع آقای مرتضوی کاسته است. رویارویی بیش از حد او با مردم و راه رفتن او روی اعصاب مردم خسته و نا امید، از او دارد چهره‌ی ضد مردمی و نفرت‌انگیز می‌سازد.
همه می‌دانیم که حکومت پر از چالش و خیانت و اشتباه است. نیاز نیست سپرِ اشتباهات غنی و یارانش شوی آقای مرتضوی. گاهی سکوت کن، ما درک می‌کنیم. ما می‌دانیم چه افتضاحی جریان دارد، ما می‌دانیم اشرف‌غنی توانایی کارهای خوب و محکم را نیز دارد و اشتباهات عمدی و محکم نیز انجام می‌دهد...گاهی سکوت کن، همه‌چیز همین چندسال حکومت اشرف‌غنی نیست، هنوز آینده‌ی نیز هست...گاهی نیاز به حرف نیست، سکوت کن و مطمین باش که سکوت تو جواب همه‌ی مساله‌هاست...


پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...