۰۴ شهریور ۱۴۰۰

"خوانش دردناک در بارۀ تاریک‌ترین جنبه‌های ما"

 ماریا کوچن نویسنده سوئدی، کتاب مرا خوانده و دیدگاه خود را در مورد آن نوشته است.

نوشتۀ ماریا کوچن در روزنامه سِدسوینسکا با این عنوان منتشر شده است:
"خوانش دردناک در بارۀ تاریک‌ترین جنبه‌های ما"
لینک:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر