پست‌ها

نمایش پست‌ها از اکتبر, ۲۰۲۳

نماینده پیشین پارلمان افغانستان به اعدام محکوم شد - خانه‌اش تخریب گردید

تصویر