پست‌ها

نمایش پست‌ها از فوریه, ۲۰۲۴

چرا طالبان از اعزام فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان هراس دارند؟

تصویر