۰۸ دی ۱۳۹۰

زورمندان در بلخ مالیه نمی دهند!

در 9 ماه گذشته سال روان عواید بلخ چهل درصد افزایش یافته است، اما نظر به پلان مالی سال 1390 وزارت مالیه، 23 درصد عواید بلخ کاهش یافته است.
محمد اسحاق سروری، مستوفی بلخ با بیان این مطلب به رسانه ها گفت: « شماری از بازرگانان و افراد زورمند از دادن مالیه سر باز می زنند در صورتی که آنان مالیه بدهند، کسر عواید بلخ بر طرف خواهد شد.»
مستوفی بلخ که نامی از این افراد زورمند نبرد، افزود که لیستی از نام این افراد تهیه شده و به زودی به مقام‌های بلند پایه در مرکز تسلیم داده خواهد شد.
محمد اسحاق سروری که در نشست گزارش دهی به نماینده‌گان بلخ در شورای ملی و شورای ولایتی سخن می گفت، افزود که افراد زورمند و شماری از بازرگانان علاوه بر پرداخت نکردن مالیات شان از پرداختن باقی داری های شان، نیز شانه خالی می کنند که این امر سبب متزلزل شدن پایه های اقتصاد کشود می شود.
در گذشته عواید مالی بلخ در سال به بیش از سه میلیارد افغانی می رسید  که رقم بزرگ در عواید  مالی دولت در سطح کشور به حساب می آمد.
 اما امسال این رقم به گونۀ کم سابقه یی کاهش یافته است.

ظاهر شکوهمند – بلخ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...