۰۸ دی ۱۳۹۰

«فاعلین قضیهء سحرگل باید مورد تعقیب عدلی قرار گیرند»

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور خواستار پیگرد عدلی افرادی شده که در شکنجه ی سحرگل دخیل هستند.
سحرگل 14 ساله که برای حدود شش ماه از سوی خانواده ی شوهرش در شهر پلخمری ولایت بغلان در یک تهکوی زندانی بود، در آغاز هفته ی جاری از سوی نیروهای پولیس نجات داده شد.
در حالی که سحرگل در یکی از شفاخانه های شهر کابل تحت تداوی قرار دارد، کمسیون حقوق بشر افغانستان، عمل انجام شده در برابر این خانم را از بد ترین شیوه های شکنجه ی جسمی و روانی می خواند.
به گفته ی رییس دفتر ساحوی کابل کمسیون حقوق بشر افغانستان، در مدت شش ماه این خانم جوان مورد ظالمانه ترین نوع خشونت و شکنجه قرار گرفته و حتی ناخن هایش کشیده شده است.
شمس الله احمدزی به روز پنجشنبه در صبحت با رادیوآزادیبه گونه ی جدی از دولت افغانستان خواست تا عاملان این قضیه را مورد پیگرد عدلی قرار داده و شدیداً مجازات کند:
« موقف کمسیون در این مورد همانا تعقیب عدلی فاعلین این قضیه و کسانیکه خشونت را تحمیل کرده بالای این خانم هستیم.
ما خواهان تعقیب عدلی تمام افراد و اشخاصیکه در این قضیه ی خشونت شرکت داشتند هستیم و در این زمینه باید قانون تطبیق وعدالت تامین شود.»

سحرگل این خانم زجر دیده، 14 سال عمر دارد و به گفته ی خودش حدود یک سال پیش با مردی به نام غلام سخی ازداوج کرد.
این خانم می گوید: چند ماه پس از عروسی اش با این مرد، خانواده ی شوهرش او را در یک اتاق تاریک زندانی کرده و به طور وحشیانه شکنجه می کردند.
در اوایل هفته ی جاری نیروهای پولیس سحرگل را از قید خانواده ی شوهرش در حالی به شفاخانه منتقل کردند که فاصله ی کمی با مرگ داشت.
به گفته ی داکتران، اگر تا چند روز دیگر سحرگل در قید می بود، ممکن زنده گی خود را از دست می داد.
داکتران در شهر پلخمری نیز با دیدن فریاد های ناشی از شکنجه و وضعیت بد صحی سحرگل تصمیم گرفتند، تا وی جهت تداوی به کابل منتقل گردد:
« خواست من از نهاد های حقوقی و قضایی این است که عاملان چنین جنایات را مطابق قوانین افغانستان به سزای اعمال شان برساند تا باشد درس عبرت برای دیگرانی که حق بشر و زن را نقض می کنند و ما می گویم که حقوق زنان حقوق بشر است.»
پس از این که ناله و فریاد های خانم سحرگل از طریق رادیو آزادی به نشر رسید، بسیاری از افغان ها را جداً متاثر ساخت و از دولت افغانستان خواستار مجازات عاملان شکنجه ی این خانم شدند.
خانم عالمه مسوول کمیته ی مشارکت سیاسی زنان افغانستان قضیه ی سحرگل را یکی از بد ترین مثال های ظلم و خشونت قرن 21 در برابر زنان افغان خواند:
« خواست ما از نهاد های حقوقی و قضایی این است که عاملین چنین جنایت را مطابق قوانین افغانستان به سزای اعمال شان برساند تا درس عبرت برای دیگران گردد.»
پولیس ولایت بغلان به هنگام نجات سحرگل، خشوی وی را نیز بازداشت کرده و غرض تحقیقات بیشتر به اداره ی مبارزه با جرایم جنایی این ولایت فرستاده است.
اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله ی افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در کنار خشوی سحرگل، خواهر شوهرش نیز بازداشت گردیده اما خسر و برادر شوهرش تا هنوز لادرک اند.
به گفته ی آقای صدیقی شوهر سحرگل یکی از سربازان اردوی ملی در ولایت هلمند است و آنان از وزارت دفاع خواسته اند تا در قسمت بازداشت وی آنان را همکاری کند.
این نخستین قضیه ی خشونت در برابر زنان افغان نیست که سحرگل قربانی آن شده است، بلکه پیش از این نیز همچو ده ها قضیه به ثبت رسیده و حتی در چند موارد گوش و بینی زنان نیز بریده شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر