۱۸ دی ۱۳۹۰

رهایی دختر 16 ساله از بند اختطاف گران در بغلان خبرگزاری بخدی

آمر امنیت قوماندانی امنیۀ بغلان می گوید که امروز یک شنبه يک دختر اختطاف شده در منطقۀ چلزی شهر پلخمری ولایت بغلان رها شده است
مقام های امنیتی بغلان می گویند یک دختر 16 ساله که یک ماه پیش از ولایت جوزجان توسط آدم ربایان اختطاف شده بود توسط نیروهای امنیتی ولایت بغلان، ازنزد آدم ربایان، رها شده است.
سمونوال سید زمان الدین حسینی آمر امنیت قوماندانی امنیۀ بغلان، به آژانس بخدی گفت که امروز یکشنبه يک دختر اختطاف شده در منطقۀ چلزی شهر پلخمری ولایت بغلان رها شده است.
به گفته حسین، این دختر16 ساله نغمه نام داشته، در صنف دهم مکتب در شبرغان ولایت جوزجان درس می خواند.
اوگفت که نغمه،  یک ماه پیش از شهر شبرغان ولایت جوزجان، توسط سه تن اختطاف شده بود.
به گفته خود این دختر، زمانی که او از شهر شبرغان اختطاف شده بیهوش شده و زمانی که به هوش آمده خود را در شهر پلخمری یافته است.
سید زمان الدین "حسینی" آمر امنیت ولایت بغلان همچنان می گوید:"این دختر توسط یکی از اختطاف گران، به زور نکاح شده و با او زندگی می کرد."
آقای حسینی می گوید این سه تن اختطاف گر از سوی پولیس ولایت بغلان، بازداشت شده و موضوع اختطاف این دختر 16 ساله در حال تحقیق و بررسی است.
نیروهای پولیس بغلان درحالی از رها شدن نغمه نزد اختطاف گران خبر می دهد که دو هفته پیش سحرگل دختر 15 ساله که توسط خانواده شوهرش به مدت شش ماه در یک تشناب حبس شده بود نیز، توسط پولیس بغلان رها شد.
سحر گل اکنون در کابل به سر می برد و قرار است برای تداوی به خارج برود.
زکریا ناصری – بغلان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر