۲۷ دی ۱۳۹۰

شانزده سال زندان برای مرد هشتاد ساله همسرکش در افغانستان

بی بی سی فارسی
دادگاه ولایت کنر گفته که این پیرمرد اتهام وارده علیه خود را پذیرفته است
دادگاهی در شرق افغانستان مردی هشتاد ساله را به اتهام کشتن همسر هفتاد ساله اش به ۱۶ سال زندان محکوم کرده است.
این پیرمرد متهم است که دو ماه پیش در ولایت کنر همسرش را نیمه شب به وسیله تبری در بسترش به قتل رسانده است.
قضات دادگاه ولایت کنر گفته اند که علاوه بر اسناد و مدارکی که نیروهای پلیس گردآوری کرده اند، این پیرمرد هم به جرمش اعتراف کرده است.
فرد متهم، که در دادگاه نمی توانست به خوبی صحبت کند، گفته که همسر هفتاد ساله او پاک دامن نبوده، ولی خویشاوندان این زن و همسایگان او این اتهام را رد کرده اند.
در دادگاه درخواستهایی برای قصاص این مرد هم مطرح شد، اما کهولت سن و استرحام فرزندان او باعث شد که قاضی از بررسی این موضوع صرف نظر و برای او حکم ۱۶ سال زندان صادر کند.
ظاهرا این حکم هم برای متهم، که جسمی ناتوان دارد، سنگین به نظر می رسد. او در دادگاه آنقدر ناتوان بود که نمی توانست به جایگاه ویژه متهمان برود.
این مرد گفته است که نگران گذراندن شانزده سال در زندان نیست، زیرا فکر می کند ممکن است مرگ فرصت ندهد که این همه سال را در سلول زندان باشد.
خشونت علیه زنان در افغانستان موضوعی است که هر از گاهی در رسانه های این کشور خبرساز می شود، اما ظاهرا این نخستین بار است که مردی به این سن مرتکب چنین خشونتی علیه همسرش می شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر