۲۷ دی ۱۳۹۰

در مورد فرقهء مذهبی مورمون ها چی می دانید؟

 رادیو آزادی
برخلاف سایر ادیان عمدهء جهان، فرقهء مذهبی مورمون ها یک مذهب جدید به شمار می رود. مورمون ها از عقاید و آموزش های جوزف سمیت (Joseph Smith) رهبر مذهبی قرن نزدهم امریکا پیروی می کنند.
 جوزف سمیت، جنبش مقدسیس روزهای واپسین (Latter Day Saints) را بنیاد گذاشت. به عقیدهء مورمون ها یک فرشته جوزف سمیت را به یافتن صفحات یا پلیت های طلایی کمک کرد که روی آن هدایات الهی حکاکی شده بود. جوزف سمیت این هدایات الهی را ثبت کرد که به یک عقیدهء مذهبی مبدل شد.
امروز حدود 6 ملیون مورمون در ایالات متحدهء امریکا زنده گی می کنند که دو درصد نفوس امریکا را تشکیل می دهند. کلیسای آن ها به نام مقدسیس روزهای واپسین عیسی مسیح یاد می شود. مرکز آن در سالت لیک سیتی (Salt Lake City) امریکا موقیعت دارد. این مرکز ادعا می کند که حدود 14 ملیون مورمون در جهان وجود دارند.

فرقهء مذهبی مورمون ها بخش مهم ازعقایدش را با عیسویت تقسیم می کند. هردو به کتاب مقدس انجیل باور داشته، به خداوند و اینکه عیسی مسیح فرزند او و نجات دهندهء انسان است، معتقد اند.
اما مورمون ها به قدرت و توانایی خداوند، نفس ابدیت، فرجام و انجام، تطهیر و تبریه از گناهان به طور دیگر می بینند. این تعییر در دیدگاه و عقیدهء آن ها به نظر برخی عیسویان محافظه کار امریکایی کافیست که شک و تردید عمیق را در مورد آن ها بر انگیزد. تعدادی هم  مورمونیزم را صرف یک گروپ یا مکتب فکری می شمارند.
در ایالات متحدهء امریکا بین اینکه مورمون ها خودشان را چگونه می بینند و این که مردم امریکا در مورد آن ها چی تصوری دارند، تفاوت اساسی و فرق فاحش وجود دارد.
یک سروی جدید نشان می دهد که نصف امریکایی ها مورمون ها را به حیث عیسوی نمی شناسند. در حالیکه از جملهء هزار مورمون که از آن ها پرسش شده، 97 در صد آن ها خودشان را عیسوی می دانند.
یکی از بخش های عقیدهء مورمون ها که باعث انتقادات شدید بالای آن ها شده است، در گذشته پذیرفتن تعدد زوجات می باشد که توسط قوانین امریکا غیر قانونی اعلان شده است. اینک تعدد زوجات به ندرت صرف توسط مورمون های محافظه کار پیروی می شود.
یکی از پر بیننده ترین نمایشات اخیر برادوی نمایشنامهء کمیدی موزیکال کتاب مورمون ها (The Book Of Mormons) است که در آن به شکل محتاطانهء با عقیده مذهبی مورمون ها شوخی شده است.
در برخی مناطق امریکا که مت رومنی (Mitt Romney) یکی از کاندیدان حزب جمهوری خواه و پیرو عقیدهء مورمون ها درآن جا به مبارزات انتخاباتی خواهد پرداخت، عدهء از مردم دارای عقاید محافظه کار عیسوی اند که رقابت را برای آقای رومنی دشوار می سازد.
چهار سال قبل مت رومنی (Mitt Romney) در یک سخنرانیش گفته بود:
« من با عقیدهء مذهبی ام تعریف نمی شوم. من در خدمت هیچ دین و مذهب و هیچ گروهء خاص نخواهم بود.»
در امریکا دین و مذهب تا زمان کاندید شدن به یک مقام و پست اجتماعی یک جوهر و ارزش شخصی شمرده می شود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر