اشرف غنی احمد زی؛ رییس جمهور آینده افغانستان!


منابع نزدیک به اشرف غنی احمدزی میگویند که وی خود را کاندید انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری میکند.
اشرف غنی که مسوولیت پروسه انتقال امنیت از نیروهای خارجی بر عهده دارد یک موقعیت بسیار خوبی را پیدا کرده است و تقریبا در تمام ولایات افغانستان سفر کرده و به این فکر افتاده است که یکبار دیگر بخت خود را با توجه به اینکه اینبار حریف قوی مانند کرزی مقابل خود ندارد، بیازماید.
وی با چندین والی این مساله را مطرح و از انها خواسته است تا در بدل دوام کارشان و یا گرفتن امتیازات بیشتر از کاندیداتوری وی در انتخابات آینده طرفداری کنند. این مساله حتی در محافل دیپلوماتیک خارجی هم مطرح شده است که اشرف غنی میخواهد ریس جمهور آینده افغانستان باشد
شیرالدین پامیر
در همین راستا گزارش های دیگری نیز بدست آمده است که وی در حال رایزنی با آمریکایی ها برای جلب حمایت آنان در کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری است.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

با رهبر داعش در شمال افغانستان آشنا شوید

مولوی حیات الدین،شیخ افراطی ی که اسلام را وارونه جلوه می دهدد