۲۰ دی ۱۳۹۰

جزئیات جلسه پیمان با آمریکا به ایران و پاکستان فروخته شده است!

معلومات محرمانه مربوط به مذاکرات استراتژیک امریکا و افغانستان که چندی قبل در واشنگتن برگزار شده بود و داکتر رنگین دادفر اسپنتا رییس شورای امنیت ملی افغانستان در رأس هیات اعزامی از کابل قرار داشت، به با هدایت جناب سفیر توسط میرویس ناب و حسن سروش به دو کشور همسایه افغانستان فروخته شده است.
به همین دلیل آقایان ناب و سروش در این اواخر سفری به خارج از امریکا داشته که بدور از کنترول امریکا این معلومات را فروخته اند.
قابل ذکر است که جناب سفیر ، ناب و سروش را از کابل با خود آورده است و این دونفر سابقه کار در سفارت افغانستان را نداشته اند.
حالا بر همه کارمندان سفارت در واشنگتن آشکار شده که جناب سفیر تیمی را که با خود از کابل آورده صرف برای این بوده که از این تیم برای فروش معلومات استفاده نماید.
این تداوم همان روندیست که اکلیل حکیمی در چین و جاچان انجام می داده است.
همچنین گفته شده است که سفیر افغانستان در واشنگتن، کمر به تخریب جاوید لودین معین سیاسی در بین مقامات امریکایی بسته است.
همچنین بر اساس یک گزارش دیگر، در سفارت افغانستان در واشنگتن آشپز سفارت به امر سفیر صدای آن دسته از دیپلماتهایی را که در باند سفیر نمی باشند ضبط نموده و همه روزه همراه با نان چاشت سفیر به دفتر وی می برد.
یعنی صدای ضبط شده دیپلوماتها بخصوص آنهایی که جناب سفیر آنها را تهدید به موقعیت خود می داند، از جمله اقلامی است که سر میز نان سفیر باید باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر