رد پای ایران وپاکستان درتظاهرات اخیر

دین اسلام سرحد ندارد. اهانت به قرآن اهانت به تمام مسلمانان است. چرا درایران تظاهرات برگزار نکردند؟ درایران، تظاهرات ساخته گی برای فلسطین وضدیت با امریکا به راه می افتد؛ اما درین مسأله ساکت ماندند  ودرعوض خبرنگار ایرانی خواهان محاکمۀ شرعی عاملان قرآن سوزی می شود. 
تحلیلگران افغان می گویند، در جریان این تظاهرات از احساسات پاک مردم افغانستان سوء استفاده صورت گرفته است.
به باور شماری از تحلیگران افغان، پرسش یک خبرنگار ایرانی در یک نشست خبری از رییس جمهور کرزی در مورد تظاهرات افغانستان، شک و تردیدها در مورد دست داشتن استخبارات پاکستان و ایران را در این تظاهرات تا حدی به یقین مبدل ساخت.
این خبرنگار ایرانی که حاجی نژاد نام دارد، برای صدا و سیمای ایران کار می کند:
« خواست اساسی تظاهر کنندگان این است که عاملین بی حرمتی به قرآنکریم باید به اساس شرعیت اسلامی و قوانین افغانستان محاکمه شوند. چرا این افراد با در نظرداشت قوانین افغانستان محاکمه نمی شوند؟»
در حالی که رییس جمهور کرزی در پاسخ به این پرسش گفت، توجه به قوانین دو کشور و در مجموع قوانین بین المللی در این زمینه یک امر ضروریست، اما تعدادی از کارشناسان از این پاسخ دهی آقای کرزی انتقاد می کنند.
احمد سعیدی یک تن از این آگاهان می گوید، رییس جمهور کرزی باید به این پرسش خبرنگار صدا و سیمای ایران پاسخ دیگر ارایه می کرد:
« اگر به جای آقای کرزی می بودم از خبرنگار ایرانی سوال می کردم که شما هم مسلمان هستین چرا تظاهرات نکردید؟ دین اسلام سرحد ندارد، قران کتابی است که مربوط مردم افغانستان، ایران و پاکستان و تمامی کشور های اسلامی می شود، پاکستان چرا مظاهره نکرده است؟
این مردم استفاده جو هستند، کوشش می کنند که مردم افغانستان یک دیگر خود را بکشند و کشور خود را ویران نمایند، این مردم کوشش می کنند تا آب را گل آلود کرده و ماهی بگیرند.»

در جریان تظاهرات در کنار کشته و زخمی شدن شماری از افغان ها، چهار امریکایی نیز کشته و بیش از هفت تن دیگر آنان زخمی گردیده اند.
شماری از افغانها به این باور اند که ایران و پاکستان با استفاده از نام، دین و مذهب احساسات مردم افغانستان را بر می انگیزند و در عقب هداف خود شان را تطبیق می کنند.
رییس جمهور افغانستان روز گذشته بی حرمتی به قرآنکریم توسط نیروهای  بین المللی در بگرام را محکوم کرد و برای مردم افغانستان وعده سپرد که این موضوع را با مقامات امریکایی پیگیری خواهد کرد.
این اعتراض ها در حالی صورت گرفته که مقامات بلند پاییه امریکایی از مردم و حکومت افغانستان به خاطر بی حرمتی به قرآنکریم توسط نیروهای بین المللی، معذرت خواهی کرده اند

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

با رهبر داعش در شمال افغانستان آشنا شوید

مولوی حیات الدین،شیخ افراطی ی که اسلام را وارونه جلوه می دهدد