۰۹ اسفند ۱۳۹۰

مجلس بزرگان( سنا) ازحمایت فوزیه سادات دست برداشت


پلیس کابل می گوید؛ صمد برادر فوزیه سادات سمکنی سردستۀ یک گروه آدم ربا درکابل است که درچند مورد آدم ربایی وشکنجۀ گروگانان متهم شناخته شده است. صمد، دریک مورد گوش یک فرد را بریده وبه خانواده اش فرستاده بود. لخت کردن وبی عزتی دربرابر دوربین فیلمبرداری ازگروگان وارسال آن به خانواده اش نیز درج پروندۀ صمد نام است. رئیس تحقیقات جنایی فرماندهی امنیۀ کابل گفت که تمامی اسناد درمورد مشارکت فوزیه سادات درآدم ربایی واخاذی به دادستانی ارجاع شده است.  پرسش این جاست که آیا این گروه تبهکار مجازات خواهد شد؟ این هم گزارش کوتاهی درین مورد :
مجلس بزرگان مي گويد که اگر فوزيه سادات عضو اين جرگه در آدم ربايى دست داشته باشد، جرگه از وى حمايت نميکند؛ اما سادات اين اتهامات را به شدت رد مي کند.
شمارى از مسوولين دولتى گفته اند که فوزيه سادات، نماينده مردم  پکتيا در مشرانو جرگه با برادر خود در قضاياى آدم ربايى کمک نموده است
به گفتۀ ايزديار مسوول يادشده لوى څارنوالى گفته است، که صداى ثبت شده را در دست دارد، که فوزيه سادات ،هنگام آدم ربايى با برادرش صمدسخن ميگويد.
اما منبع علاوه نموده است، مسؤول يادشده څارنوالى در اين مورد معلومات بيشتر ارائه نکرده است.
در ماده ١٠٢ قانون اساسى آمده است : (( اگر کدام عضو شوراى ملى به کدام جرم متهم گردد، مامور مسوول به جرگه ايکه متهم عضو آن است،اطلاع ميدهدو متهم تحت تعقيب عدلى قرار گرفته ميتواند در مورد جرم مشهود، مامور مسؤول ميتواند بدون اجازه جرگه ايکه متهم عضو آن است، متهم را تحت تعقيب عدلى قرار داده و دستگير نمايد. در هر دو حالت، اگر تعقيب عدلى به اساس قانون ايجاب توقيف نمايد،مامور مسوول مکلف است،تا اين موضوع را بدون تاخير با جرگه يادشده در ميان گذاشته و تصويب آنرا به دست بياورد. اگر اتهام هنگام رخصتى شوراى واقع گردد، اجازه بازداشت وتوقيف از هيئت ادارى جرگه مربوطه اخذ ميگردد و موضوع براى تصميم گيرى به  نخستين اجلاس جرگه يادشده پيشکش ميگردد.))

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...